Logo

Sınıfın ve devrimin partisi olabilmek!
Partimizin bir stratejik inşa planı var ve bizler gündelik siyasal çalışmamıza ve mücadelemize her zaman bunun üzerinden bakmalıyız, gelişme sürecimizin sorunlarını hep buradan giderek ele almalı, irdelemeli, tartışmalı ve gereklerini yerine getirmeliyiz. İdeolojik gelişme, politika, örgüt, illegalite, kadro, devrimci kimlik, devrimci değerler sistemi, eğitim ve donanım, vb. açılardan parti ne durumdadır diye sürekli biçimde sormalı ve her zaman bu soruların gerçeğe uygun...

Bugün olayların ve gelişmelerin seyri giderek daha karmaşık bir hal almakta ve birbirini etkiyen bir süreç olarak yaşanmaktadır. Çok farklı siyasal gelişme ve olay bir arada gündemimize oturabilmektedir. Böyle karmaşık bir süreçte devrimci siyasal faaliyetimizin stratejik hedeflerini kaybetmeden doğru taktik bir hatta ve devrimci iktidar mücadelesini güçlendirecek bir doğrultuda ilerleyebilmesi, tüm toplumu etkileyen ve sarsan siyasal gelişmeler üzerinden sınıfa daha sistematik ve etkili bir biçimde seslenmeyi zorunlu...

Kitlelere dolaysız ve kesintisiz sesleniş!..

Partimizin bir dizi illegal araçla kitlelere doğrudan kendi adına seslenen faaliyeti kesintisiz biçimde devam etmektedir. Yakın haftalarda III. Parti Kongresi, Parti’nin 11. Yılı ve Alaattin Karadağ yoldaşın katledilmesi, bu faaliyet içinde özellikle öne çıkan konular oldular. İstanbul‘da özellikle yoğun bir tempoda yürütülen bu faaliyete ilişkin olarak bölgelerden gelen haberleri toplu halde sunuyoruz…

Komünist hareketin saflarında mücadeleye adım attığın günden bugüne devrimciliği büyük bir coşkuyla yaşayan, tüm gereklerini kararlılıkla yerine getiren bir devrimci olarak hep dikkat çektin ve her zaman partinin ilgi alanında oldun. Öyle ki, sen daha henüz çok genç bir devrimci iken, “Habip yoldaşla aynı kumaştan dokunmuş bir yoldaş“ düşüncesini yaratabilmiştin bizlerde...