Logo

Bir dönemin sonuna doğru

IV. Parti Kongresi çalışmasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Üç haftalık yoğun, tempolu ve verimli bir çalışma yapmış olduk. Gündem olarak saptadığımız hemen herşeyi ele aldık, ayrıntılı tartışmalara konu ettik, önemli sonuçlara ve kararlara vardık.

Sınıf çalışması alanı bizim için herhangi bir alan değildir. Bütün ideolojik-politik-örgütsel iddiamızın maddi-toplumsal zeminidir. Bu zemine oturmada yaşadığımız zorlanmaların diğer bütün alanları kesen, hatta son tahlilde belirleyen yönleri vardır. Bu, mevcut çalışmamızın, yönelim ve pratiğimizin aynı zamanda bu hayati kapsam ve önem içerisinde de ele alınması...

Son birkaç yıl içerisinde sendikal cephede önemli gelişmeler yaşandı. Öncelikle şunu belirtelim: Düzenin yıllardır özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarıyla hayata geçirdiği sendikasızlaştırma saldırısı ileri boyutlar kazandı. Bu özellikle Türk-İş’te temsil edileni...

Zor dönemde devrimin partisini inşa ettik!

Yirmibeş yıl önce yola, bir avuç insanla ama tümüyle yeni bir çizgi ile çıkmıştık. Bu çizginin gerçek yaşamda bir karşılığı olmasaydı eğer, biz şimdi çoktan yok olup...