Logo

Dünya ölçüsünde hız kazanan gelişmeler, yeni bir tarihsel döneme girilmekte olduğunu her geçen gün biraz daha netleştiriyor. Bu konuda açık bir bakışa sahip bulunan parti, tüm görev ve sorumluluklarını da bu yeni tarihsel dönemin ihtiyaçları üzerinden ele alıyor. Politik-örgütsel çalışmasının sorunlarına bunun ışığında yaklaşıyor, öncelikli gördüğü sorun...

İdeolojik-teorik donanım

Teorik donanım, bir başka ifadeyle marksist dünya görüşüne hâkim olmak sorunu, salt var olanı edinmek süreci değil, devrimci teoriyi bizzat savaşım...

Sınıf eksenli çalışmaya özel olarak çubuk büktüğümüz, seçilmiş hedeflere yoğunlaşma ve kalıcı mevziler yaratma hedefini önümüze koyduğumuz bu dönemde, sosyalist propagandayı hakkıyla yapabilmenin önemi bir kat daha artıyor. Zira sömürü ve kölelikten arınmış bir dünya...

Devrimci bir parti nasıl yığınlar karşısında açık davranmak zorunda ise, devrimci bir militan da partisi karşısında aynı açıklıkla hareket edebilmek durumundadır. Devrimci bir gelişmenin, yenilenmenin olmazsa olmaz bir koşuludur bu. Sorun yapılan...