Logo

Görünürde bu kez Rusya kendi emperyalist kaygı ve hesapları doğrultusunda Ukrayna’ya yerel bir müdahalede bulunmuştur. Gerçekte ise Ukrayna üzerinden ABD emperyalizmi ve Batılı emperyalist müttefikleri ile Rusya çok yönlü ve boyutlu bir savaş halindedirler. Ukrayna bu büyük çatışmanın yalnızca bir sahnesi ve Ukrayna halkı ise masum bir kurbanıdır.

Türkiye işçi sınıfı hareketinin nihayet başka bir düzeye ulaşarak yeni bir gelişme dönemine gireceğine dair umut ve beklentiler aslında sadece güncel eylemler tablosundan kaynaklanmıyor. İnişli çıkışlı bir seyir içinde olsa da işçi hareketinin uzun zamandır...

Düzen içi legalist-parlamentarist eğilim giderek solun geneline hâkim hale gelmektedir. Solun düzen karşısındaki konumunu, politik-pratik duruşunu, önemli ölçüde bu çizgi şekillendiriyor. Ve bu, son yıllarda çok daha etkin hale gelmiş bulunuyor...

Yaklaşık 20 küsur yıldır temel bir alan olarak gündemimizde olan lise çalışmamız, kimi dönemlerde gelişen ve güç kazanan, etkin bir politik çalışma alanı olarak öne çıkan fakat kimi dönemlerde ise son derece zayıflayan bir seyir izledi. Liseli gençlik...

Devrimci bir partiyi zayıf düşüren, hata ve zaaflara düşmesi değil, bunları açıklıkla ortaya koyamaması, bunları tahlil edip anlayamaması, böylece de hatalarından öğrenmeyi başaramamasıdır. Devrimci bir parti üzerinden yapılan bu saptamalar...

Kadın eksenli eylemlerde feministlerin politik belirleyiciliği olsa da, eylemlere katılan kadın kitleleri, özellikle Türkiye’deki feministlerin çizgisine sığmayan talepler ileri sürmektedir. Feministlerle bütünleşmemiş, öfkesi büyüyen ve sorunlarına çözüm arayan bir kadın kitlesidir bu. Komünistler olarak kadın sorunu eksenli her talebi mücadeleye çevirmekle yükümlüyüz.

Komünistler olarak, taşıdığı yapısal zaaflara rağmen mevcut kadın hareketiyle ilişkilenmek ve olanaklı olduğunca onu daha sağlıklı bir çizgiye çekmek üzere çaba göstermek durumundayız. Ancak kadın çalışması alanında asıl sorumluluğumuzun sınıf alanında...