Logo

Düzen cephesinde işlerin nasıl gideceğini belirleyecek kritik bir seçim dönemine girmiş bulunuyoruz. 30 Mart yerel seçimleri ile yaz aylarında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2014’ü bir seçim yılına dönüştürmektedir. Yerel seçimlerde ortaya çıkacak tablo, 2015 genel seçimlerinin kaderini de dolaysız olarak etkileyecektir. Halihazırda süren şiddetli iç dalaşma...

Bu çerçevede özellikle “yerel seçim” gündemi üzerinden örgütlenecek çalışmada, geçmiş deneyimlerimizi de gözeterek, izlenmesi gereken tarza ilişkin bazı hatırlatmalarda bulunmak yararlı olacaktır. Zira bugüne kadar yoğunlaşmış bir politik faaliyet üzerinden...

En özlü ifadeyle bu görev, devrimci programın işçi ve emekçi kitlelere hedefli ve sistematik olarak taşınmasıdır. Gerici burjuva propagandanın ortalığı toz duman ettiği, liberal-reformist solun emekçi kitlelerin yüzünü düzene çevirmek için var gücüyle...

Parti saflarına daha çok genç işçi!

Haziran Direnişi’nin açığa çıkardığı en önemli olgulardan biri gençliğin direnme gücü oldu. Pek çok değerlendirmede gençlerin ve kadınların...

“Devrime hazırlanıyoruz” şiarını esasta sınıfların daha net bir şekilde karşı karşıya geleceği çatışmalara hazırlık olarak tanımlayabiliriz. Süreç, işçi ve emekçi kitlelerin en azından ileri kesimlerini ilkin burjuvaziden, ardından ara katmanlardan...

Geniş anlamda, yaşamda yerleşmiş kalıplardan söz edildiğinde, devrimcilikte de tehlike çanları çalıyor demektir. Çünkü devrimcilik ileriye yönelik sürekli bir yıkma ve yapma eylemidir. Düzenin kiri ve pasından kurtulmak, onunla her bakımdan (ideolojik, siyasal, sosyal, kültürel) sürekli bir savaşım halinde olmak, bunun için de devrimci değerlerle silahlanmak...