Logo

Deniz, Mahir ve İbrahim, bu üç devrimci lider bir arada, ‘68 devrimci gençlik kuşağını ve ‘71 Devrimci Çıkışını temsil ediyorlar. Aradan geçen yarım yüzyıla rağmen toplumun hafızasında ve ilerici kitlelerin kalbinde tüm canlılığı ile halen yaşıyorlar. Bu olgu geride bıraktıkları derin etkinin zamana dayanıklı gücüne tanıklık ediyor. Bu ülkede on yıllardır...

» EKİM, Sayı: 323, Mayıs 2022 (PDF)

Dönemsel olarak yaşanan hareketliliklere, bu yılın başında birbiri ardına patlak veren işçi-emekçi direnişlerine rağmen, sınıf hareketinin politik planda aşılamayan geriliği, çalışmamızı ilerletmede temel bir güçlük alanı olmayı sürdürüyor. Bu nesnel güçlük...

Dünya halklarının kaderini belirleyen anti-faşist zaferin tüm onuru komünistlerindir. Yalnızca Sovyetler Birliği’nde değil, Avrupa’da da son derece elverişsiz koşullarda ve büyük olanaksızlıklar içinde en önde mücadeleye atılanlar ve en ağır yükü omuzlayanlar...

Boğaziçi deneyimi, yeni dönemde gelişecek gençlik mücadeleleri ve birleşik, kitlesel, devrimci bir gençlik hareketi yaratma iddiası bağlamında, politik-pratik önderlik mekanizmalarının ne denli kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha doğrulamış bulunuyor.

Sınıf devrimcileri önümüzdeki dönemde toplumsal ve siyasal sorunlar üzerinden sınıf ve emekçilere seslenen bir siyasal faaliyeti daha etkili ve sistemli bir şekilde gündemlerine almalıdırlar. Bu sorunlar temelinde açığa çıkan mücadele dinamikleri...

Devrimci-ilerici güçler kadar düzen siyasetinin farklı klikleri de yeni ittifaklar, güç birlikleri vb. arayışlarını yaygınlaştırmış bulunuyor. Hali hazırda oluşturulan ittifak, güç birlikleri, eylem birlikleri AKP iktidarına kaybettirme ekseninde duruyor. Düzen siyaseti...