Logo

Komünizm ve insan - Fidel Castro


Henüz hiçbir insan toplumu komünizme ulaşmadı. İnsanı daha üst bir toplum biçimine ulaştıran yollar çok zor. Komünist toplum insanın, durmadan ilerleyen sosyal bilincin en yüksek düzeyine ulaştığı bir toplumdur. Komünist toplumda insan, tıpkı ailesinin dar sınırları içinde olduğu gibi, işte o kadar büyük bir anlayışa, yakınlığa ve kardeşliğe ulaşacaktır. Komünist toplumda yaşamak, bireyci olmadan, halk arasında ve halkla, sanki yurttaşlarımızın hepsi, gerçekten en sevgili kardeşimizmiş gibi yaşamaktır...

Marx’ın öğretisinin asıl özü, sosyalist ve komünist toplumun mutlak bir teknolojik üstünlüğe, üretici güçlerin tam gelişmesine dayanması gerektiği düşüncesidir. Öyle ki, bu toplum biçiminde insanoğlu herkesin ihtiyaçlarını giderecek yeterli maddi ürünleri yaratabilecektir. Üretici güçlerinin son derece düşük gelişme düzeyiyle, ortaçağ toplumunun komünizm altında yaşamayı amaçlayamayacağı, su götürmez bir olgudur. Yoksul ve geri üretim güçleriyle eski Küba toplumunun da komünizm altında yaşamayı pek umut edemeyeceği açıktı...

***

Komünizm altında yaşamayı amaçlayan bir halk, bizim yapmakta olduklarımızı yapmalıdır. Az gelişmişlik düzeyinden yükselmelidirler; insanın harcadığı çabaları ve insanın döktüğü teri, pratikte sınırsız miktardaki maddi ürünler üretme mucizesine dönüştürmek için, teknolojiye egemen olmalıdırlar. Eğer teknolojiye egemen olmak istemezsek, eğer üretim güçlerimizi geliştirmezsek, komünist bir toplumda yaşamayı düşleyen hayalperestler diye nitelenmeyi hak ederiz.

***

Bizim bakış açımızdan sorun, yine de, komünist bilincin üretim güçleriyle aynı ölçüde geliştirilmesi gerektiğidir. Üretim güçlerinin gelişmesinde atılan her adıma, devrimcilerin bilincinde, halkın bilincinde görülen bir yükseliş eşlik etmelidir...

***

Ve herşeyden önce, belirli bir bilinç yaratmak için para ya da servet kullanmamalıyız. Tersine zenginlik yaratmak için bilinci kullanmalıyız. Kendisinden beklenenden biraz daha fazlasını yapması için bir insana daha fazla şeyler sunmak, onun bilincini parayla satın almak olur... Daha önce belirttiğimiz gibi, son derece bol bir zenginlik yaratmazsak, komünizm kesinlikle kurulamaz. Ama bunu sağlamanın yolu, bence, para ya da servetle bilinç yaratmak değil, tersine bilinçle zenginlik yaratmaktır.

1968


Üste