Logo

Parti faaliyetlerinden....


Parti faaliyetlerinden....

Devrimci illegal faaliyetimiz sürüyor!

Emperyalist barbarlar dünya çapında yaşadığı krizi aşmak için bölgede yeni hamleler yapıyorlar. İşbirlikçi sermaye devleti bu hamlelere uygun yürüttüğü dış politikayla komşu halklara karşı suç işlemeye devam ediyor. Emperyalizmin tetikçiliğini yapan bu soysuzlar çetesi, içeride de sömürü ve soygunu katmerleştirerek işçi ve emekçilere kan kusturuyor. Kürt halkını, devrimcileri, demokrat ve muhalif güçleri sindirmek ve ezmek için devlet terörünü tırmandırmaktan geri durmuyor.

Mücadelenin giderek keskinleştiği bir süreçte, bu coğrafyada sosyalizm mücadelesi yürüten biz sınıf devrimcileri, mücadele tarihimize damga vuran tarihsel gelişmelerin yıldönümlerini kutluyoruz. Bunlardan birisi şanlı Ekim Devrimi’dir. Rusya proletaryasının açmış olduğu yol bugün de işçi sınıfı ve emekçi halklara yürünmesi gereken yolu göstermektedir. İkincisi ise, Ekim Devrimi’nin bu topraklardaki temsilcisi olan komünist hareket EKİM’in doğuşunun 25. ve yeni Ekimler’in partisi TKİP’in 14. mücadele yılıdır. Bu aynı süreçte partimizin IV. Kongre’sini başarıyla topladığını ilan etmesi kutlamalarımızı daha bir anlamlı kılmıştır.

Komünistler olarak bu gelişmeleri devrimci faaliyetle karşılama sorumluluğuyla hareket ettik. Dışına da taşacak tarzda bölgemizdeki illegal faaliyetimizi emekçi mahalleleri ile sanayi bölgelerindeki cadde ve sokaklara taşıdık. Şan olsun TKİP IV. Kongresi’ne!” şiarlı ve orak-çekiç figürlü kızıl renkli afişimizin yansıra 25. Yıl: Devrime hazırlanıyoruz! TKİPve Kanlı ellerinizi Ortadoğu ve Suriye’den çekin! TKİP şiarlarının yeraldığı afişlemeler yaptık. Ayrıca geçmiş dönemlerde de kullandığımız Kürt halkına özgürlük! TKİP”, “Emperyalizme kalkan, işbirlikçilerine köle olmayacağız! TKİP”, “Parti, sınıf, devrim! TKİP şiarlarının yeraldığı büyük boy afişlerimizi faaliyetimizi taşıdığımız bölgelerde sıklıkla kullandık.

Sefaköy’den Komünistler

***

Devrimci hazırlığımızı
kararlılıkla sürdürüyoruz!

Komünist hareket 25. yıllık mücadelesi ile işçi sınıfına dayalı devrimcilik anlayışına uygun bir pratiği varetmeyi başarmıştır. Sağlam bir devrimci dünya görüşüne dayanan ideolojik-siyasal çizgisi ve buna uygun illegal-ihtilalci örgütsel gelişimiyle, bunu sınıf zemininde ete-kemiğe büründürme çabasıyla bugün apayrı bir yerde durmaktadır. İhtilalci örgüt çizgisinin terk edildiği, devrimci iktidar mücadelesinin geride bırakıldığı bu topraklarda partimiz devrimin tek güvencesi haline gelmiştir.

Derinleşen kapitalist kriz işçi sınıfına ve emekçilere ödettirilen ekonomik-sosyal yıkımın faturasını ağırlaştırıyor. Öte yandan tekeller arasında kızışan rekabetin yolaçtığı paylaşım ve nüfuz mücadeleleri militarizmi, savaşı ve saldırganlığı boyutlandırıyor.

Esenyurt’ta faaliyet yürüten komünistler olarak, tüm bu gelişmelerin yüklediği görev ve sorumlulukla, işçi sınıfının sömürü düzenine karşı mücadelesini örgütlemek için tüm enerjimizi seferber ediyoruz. Sermaye düzeninin saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde TKİP’nin devrimci çağrısını, Kuruçeşme, Kıraç, Saadetdere-Haramider,e E-5 üstü, Depo, Tokat Mahallesi’nde yaptığımız “Kanlı ellerinizi Ortadoğu’dan çekin! TKİP”, “25. yıl devrime hazırlanıyoruz! TKİP”, “Şan olsun TKİP IV. Kongresi’ne!” şiarlarlı afişlerimiz ile işçi ve emekçilere ulaştırdık. Partimizin devrimci şiarlarını ve mücadele taleplerini yaymayı sürdüreceğiz.

Esenyurt’tan Komünistler


Üste