Logo

Partimize destek sosyalizme destektir!


Her katkı “Her alanda devrime hazırlanıyoruz!”
şiarını daha da güçlendirmek içindir...

fileadmin/PDF/2013_Bagis_bildirisi.pdfPartimize destek
sosyalizme destektir!

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çalışan
işçi ve emekçi kardeşlerimize!

Partimizin Yurtdışı Örgütü olarak yeni bir bağış kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Bunu vesile ederek Yurtdışı Örgütü’müz adına sizlere bir kez daha seslenmek istiyoruz.

Herşeyden önce bu yılki bağış kampanyamız, komünist hareketimizin 25. yılına ve partimizin IV. Kongre’sini başarıyla gerçekleştirdiği bir döneme denk geliyor. Daha genel planda ise dünya ölçüsünde her bakımdan sarsıcı olayların yaşandığı bir süreçte kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz ve süreci “Her alanda devrime hazırlanıyoruz!” şiarıyla karşılıyoruz. Tüm bu olgular bir arada bu yılki kampanyamıza özel bir anlam kazandırıyor.

İşçi ve emekçi kardeşler!

Dünyada ve elbette Türkiye’de de başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçilerin ve ezilenlerin bugününü olduğu gibi geleceğini de çok yakından ilgilendiren, son derece önemli gelişmelerin yaşandığı bir tarihi dönemden geçiyoruz. Partimiz bu dönemi “bunalımlar, savaşlar ve devrimler dönemi” olarak tanımlıyor. Dünyada olup bitenler partimizin bu tespitini tam bir kesinlikle doğruluyor. Söylediğimizin gerçek olup olmadığına biraz daha yakından bakalım.

Bunalımlar dönemindeyiz diyoruz, ama bunu emperyalist ideologların kendisi yıllardır çaresizlik içinde zaten itiraf ediyorlar. Kapitalist sistem ağır ve derin bir ekonomik krizin etkileri altında sarsılıyor. Kriz, şirketlerin ve bankaların ardından artık ülkeleri de iflasa sürüklüyor. Savaşlar dönemindeyiz diyoruz. Dünyanın bir dizi ülkesi ve bölgesi çoktan savaş alanına dönüşmüş bulunuyor. Afganistan ve Irak’ın ardından, salt petrolünü yağmalamak üzere Libya’da onbinlerce kişi katledildi ve bu ülke yakılıp yıkıldı. Bunun ardından emperyalistlerin namlularını şimdi de Suriye ve İran’a çevirmiş bulunması, bunun üzerinden Ortadoğu’yu yangın alanına çevirebilecek kirli senaryoların hazırlanması bunun bir başka göstergesidir.

Adım adım devrimler dönemine yaklaştığımızı söylüyoruz. Evet, insanlık aynı zamanda devrimler dönemine de girmiş bulunmaktadır. Dünya ölçüsünde milyonlarca emekçiyi kapsayan geniş çaplı sınıf ve kitle hareketleriyle karşı karşı bulunuyoruz. Dünyanın dört bir yanında işçi sınıfı, emekçiler ve ezilen halklar yeni bir ruhla ayağa kalkıyor. Amerika, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Portekiz, İsrail, Şili, Hindistan, Güney Kore ve daha bir dizi ülke işçi-emekçi eylemleri ve genel grevlerle sarsılıyor. Tunus ve Mısır örneklerinde görüldüğü gibi halk ayaklanmaları yayılıyor.

Partimiz çok erken bir tarihte şu bilimsel değerlendirmeyi yapmıştı: “İnsanlık yeni bir bunalımlar, savaşlar ve devrimler dönemine girmiş bulunmaktadır. Bunalımlar ve savaşlar halen günümüz dünyasına damgasını vuran yakıcı olgulardır. Birbirine sıkı sıkıya bağlı bu iki olgusal gerçek, yeni bir devrimler döneminin de dolaysız bir habercisidir. Dünya işçi sınıfı ve emekçilerinin kapitalist bunalımların ve emperyalist savaşların büyük yıkım ve acılarına yanıtı bir kez daha devrimler olacaktır. Dünyanın dört bir yanında ve elbette Türkiye’de de...”

Dünya olaylarının gelişme seyri bu değerlendirmeyi kesin bir şekilde doğrulamış bulunuyor. Kapitalizmin gezegenimizi tehdit ettiği ve ezilen insanlığı daha büyük acılara ve yıkımlara sürüklediği bir tarihsel evrede işçi ve emekçiler çözüm arayışlarına yöneliyor, kapitalist barbarlıktan kurtuluş yolunu arıyor. Bütün sorun, devrimcilerin bu çözüm arayışlarına yanıt vermeyi ve kurtuluşun yolunu açmayı başarabilmesidir.

İşte partimizin “Her alanda devrime hazırlanıyoruz” şiarı, ülkemizde kurtuluşun yolunu açmanın ve devrimi örgütlemenin ürünü ve ihtiyacı olarak yükseltilmiştir. Devrimci partinin görevi devrime hazırlanmak ve devrimi örgütlemektir. Bu bilinçle partimiz, gelip geçici gündelik başarıların peşinde koşmamakta, kendini devrimin fırtınalı günlerine hazırlamaktadır. Devrime hazırlanmak demek, kapitalist sisteme karşı militan bir savaş ilanı anlamına gelen devrimci bir program demektir. Devrime hazırlanmak demek, devrimci programın taşıyıcısı olan ihtilalci temellere dayalı savaşçı bir yeraltı örgütü demektir. Devrime hazırlanmak demek, devrimci teori ile silahlanmış devrimci partiyi işçi sınıfıyla et ve tırnak gibi kaynaştırmak, işçi sınıfını devrimcileştirmek, partiyi devrimci sınıf hareketi zemininde yıkılmaz bir kuvvet haline getirmek demektir. Partimiz tüm bu özelliklere sahiptir. Ve her zamankinden daha güçlü ve daha hazırlıklıdır.

Partimiz solda yenilginin ve yıkımın, yılgınlığın ve davadan kaçışın egemen olduğu bir tarihi dönemde ortaya çıkmış, en zor koşullar altında ve en sınırlı olanaklarla mücadeleye başlamış ve bugünkü gelişme düzeyine ulaşmayı başarmıştır. Bir dizi örgüt ve parti yok olup giderken, bazıları reformist bir kimlik kazanıp düzenin icazet alanına geçerken, bazıları da ciddi yapısal sorunlarla boğuşurken, partimiz sürekli bir dinamik gelişme çizgisi izlemiş, günden güne güç kazanarak Türkiye’de devrimin biricik temsilcisi haline gelmeyi başarmıştır.

Emekçi kardeşler!

Devrimci bir işçi partisi ancak işçi sınıfı ve emekçilere dayanarak var olabilir ve mücadelesini de ancak sınıf ve emekçi kitlelerin desteğiyle sürdürebilir. Partimiz sadece politik açıdan değil, maddi açıdan da işçi ve emekçilere dayanmaktadır. Bu, bundan sonra da böyle olacaktır. Bağış kampanyamızın amacı da buna yöneliktir. Yurtdışındaki işçi ve emekçi kardeşlerimizi bu bağış kampanyasına katılmaya, yoldaşlarımızı ve sempatizanlarımızı ise bu kampanyanın tam başarısı için seferber olmaya çağırıyoruz.

Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!

Yaşasın proletarya devrimi ve sosyalizm!

TKİP Yurtdışı Örgütü

Aralık 2012


Üste