Logo

Çalışmamızın bazı sorunları üzerine


Çalışmamızın bazı sorunları üzerine

Bir seçim sürecini daha geride bıraktık. Bölge çalışması ve seçim kampanyası üzerinden çalışmamızın sorunları hakkında bazı noktalara değinmek istiyoruz.

Seçim sürecinde politik-pratik müdahale alanlarımızı genişletmeyi ve çalışmamızı sistematize etmeyi öncelikli hedef olarak koymuştuk. Onbinlerce bildirge ve binlerce afişle diğer hareketleri aşan bir çalışma yürüttük. Bu çalışmanın en temel sorunu, faaliyetin sınırlı güçlerle hayat bulması oldu. Kampanyaya başlarken ajitasyon-propaganda ekipleri kurarak, bölgedeki alanları bu ekiplerle kuşatmayı tanımlamıştık. Bu bugün nitelikli kadro konusunda yaşadığımız sıkışma içinde bir kanal açabilecekti. Ancak, ajitasyon-propaganda ekipleri istenen düzeyde kurulup işletilemeyince, çalışma hedeflenen düzeyin gerisinde kaldı.

Burada durumu doğru tanımlayabilirsek sorunu aşma noktasında yol katedebiliriz. Komünistler, çalışma sürecine dair politik tahlillerini yapmış ve tüm seçim sürecinde yürünecek hattı çizmişlerdi. Seçim çalışmasının önemi ve geçmiş seçimlerden farklı olarak yürütülecek çalışma tarzı, bu tarzın çalışma için taşıdığı handikaplar... Bunlara dair yeterince tartışma yapılmış ve net bir çalışma planlanmıştı. Ama bunu ete-kemiğe büründüreceğimiz yerde sorunlar başladı. Çünkü çok yönlü ve yoğun bir kitle çalışmasının sorunlarını aşmakta hala yeterli düzeye kavuşamadık. Bu yanıyla sorunun özü pratik çalışma içerisindedir. En önemli zorluklarımızdan biri nitelikli ve deneyimli kadrolara yaslanamamış olmamızdır. Bu da doğal olarak pratik süreçteki zorlukların aşılmasında çalışmamızı sınırlandırmaktadır. Yeni süreçle ilgili yapılan değerlendirme yazısı da buna çubuk büküyordu. Bu değerlendirmenin ışığında üstümüze düşenleri doğru okuyarak çalışmayı ivmelendirmeliyiz.

Ajitasyon-propaganda ekiplerinin işletilememesi ilk sorun alanımızdır. Zira, kolektif tartışma ve planlama zeminleri eksik kaldıkça çalışma sınırlı güçlere sıkışır. En geniş çevre- çeperi etkin çalışmanın parçası yapacak, politik-pratik hattı herkese hakim kılacak bir ekip zemini olmadan, çalışma içerisindeki insanlar aktif öznelere dönüşemezler. Burada asıl sorun, ekiplerin hayata geçirilmesinde zorluklarla karşılaşınca geri çekilip şekilsiz çalışmaya kendimizi adapte ediyor olmamızdır. Bu da çalışmanın sonuçlarının sınırlanmasına yol açıyor. Nitelikli ve deneyimli kadrolar yaratma perspektifimiz varsa, deneyim ekiplere dayanan ajitasyon-propaganda süreçlerinde kazanılır. Ancak böylesi bir çalışmanın içerisinde kolektif hareket hayata geçirilerek deneyim ve öncülük şekillenir.

Diğer bir nokta ise ideolojik-politik eğitim sorunudur. Seçimler gibi oldukça önemli bir konuda komünistlerin ilkesel yaklaşımları üzerine güncel politik görevlerin kavranması ve hayata geçirilmesi için birikim gerekir. Bu çalışma döneminde de bunun ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Sol hareketteki tasfiyeci yalpalanmanın seçim sürecindeki yansımaları kendini blok adayları ve seçim tutumları üzerinden açığa vurdu. Burada komünistler olarak ayrım noktalarımızın altını çizen bir politik hattımız vardı. Ancak bunu hayata geçiren güçlerin bu konuda sürekli bir ideolojik-politik eğitimle sürecinden geçmesi gerekiyordu. Çünkü genel planda seçimler ve komünistlerin tutumu üzerine konuşarak bugünkü taktiğimiz açıklanamaz.

Bu konuda ilerleme katedebilmek için hem toplu eğitimleri sistematize ederek düzenlemeli, hem de bireysel eğitimlere yoğunlaşmalıyız. Gündelik yaşam içerisinde kişisel eğitim çalışmaları sıklıkla aksatılmakta, bunun taşıdığı önem görülememektedir. En çok yaşadığımız tartışma, “eğitim önemliyse bölge olarak seminerler yapılsın” tartışmasıdır. Bu, bireyin sorumluluklarından kaçışının bir ifadesidir. Eğitim esasta bireysel olarak mesafe alınabilecek bir konudur. Ortak eğitim bu zemin üzerinde verimli olabilir.

Çalışmamızı yeni bir düzeye taşımamız, bu sorunları öncelikli olarak değerlendirip, hem yerel örgütler hem de birey olarak sorunların çözümüne kilitlenebilmemizle mümkündür. Ortaya koyduğumuz iki yönlü müdahale üzerinden hızla mesafe katedebilir, avantajlarımız üzerinden bu zayıflıkları aşacak bir yönelimi hakim kılabiliriz. Partinin yeni düzeyi böyle hedefli bir yönelimle tüm çalışmaya egemen kılınabilir.

T. Yıldız

 


Üste