Logo
< TKİP MK’nın Alaattin Karadağ yoldaşın katledilmesine ilişkin yeni açıklaması...

Parti’nin pratik faaliyetlerinden...


Parti’nin pratik faaliyetlerinden...

 

İllegal faaliyetimiz baharın coşkusuyla sürüyor!

Geçtiğimiz dönemde illegal pratik faaliyetimiz afiş ve yazılamalarla devam etti. Alaattin yoldaşla ilgili kampanyanın son haftalarında, yoldaşın resminin olduğu dört çeşit küçük, bir büyük boy afiş kullandık. “Alaattin Karadağ ölümsüzdür!”, “Alattin Karadağ kavgamızda yaşıyor!”, “Alaattin Karadağ katledildi! Katil polis hesap verecek!”, “Devrimciler ölmez devrim davası yenilmezdir!” şiarlarının yer aldığı afişleri E-5 Göztepe-Kadıköy hattına, Kayışdağı otobüs güzergahına, Sultanbeyli-Başaran ve Teferruç mahallelerine, Samandıra-Veysel Karani Mahallesi’ne, Aşağı Dudullu ve Birlik mahallelerine, Sarıgazi ve Yeni Çamlıca Mahallesi-İMES güzergahına yaptık.

Geçtiğimiz aylar aynı zamanda TEKEL işçilerinin büyük direnişinin sürdüğü bir dönemdi. TEKEL işçilerinin Ankara’da yakmış oldukları direniş ateşini yaymak ve dayanışma çağrısı yapmak için yazılamalar yaptık. E-6 (TEM) Karayolu üzerini, Yeni Çamlıca-İMES güzergahını ve Başaran Mahallesi’ni “TEKEL işçileriyle dayanışmaya!/TKİP”, “TEKEL işçileri yol gösteriyor!/TKİP”, “TEKEL işçileri kazanacak!/TKİP” yazılamalarıyla süsledik.

Bahar dönemi faaliyetimiz 8 Mart ve Newroz gündemleriyle devam etti. “Yaşasın 8 Mart! Kadınların kurtuluşu sosyalizmde!” şiarının yer aldığı afişleri E-5 Bostancı-Kadıköy hattı, Kayışdağı otobüs güzergahı, Sultanbeyli-Başaran ve Teferruç, Samandıra-Veysel Karani, Aşağı Dudulu, Birlik, Yeni Çamlıca mahalleleri ve Sarıgazi civarında tükettik.

Ardından sermaye düzeninin Kürt halkını demokratik açılım yalanlarıyla sisteme yedeklemek istediği bir dönemde Newroz’u karşıladık. Newroz vesilesiyle düzenin işçi ve emekçiler içerisinde yaymaya çalıştığı şovenizm zehrine karşı bir kez daha işçilerin birliği, halkları kardeşliği vurgusunu öne çıkardık. “Biji Newroz! İşçilerin birliği, halkların kardeşliği!” şiarlı afişimizin yanı sıra “Gerçek barış sosyalizmde! Kürt halkına özgürlük!” afişlerimizi kullandık. Afişlerimizi daha çok merkezi geçiş noktaları olan Baraj Yolu, Tavukçu Yolu, FSM Köprüsüne gidiş yolu ve Başaran Mahallesi’ne astık. Ayrıca Şile Yolu- FSM Köprüsü yol ayrımına “Biji Newroz!/TKİP” ve “Biji sosyalizm!/TKİP” yazılamaları yaptık.

Son yıllarda hemen bütün afişlerimizi kısa bir süre sonra sökmeye çalışıyorlar, sökemediklerini ise boya ya da zift benzeri bir maddeyle kapatıyorlar. Yazılamalarımızın üzerini de aynı şekilde kapatıyorlar. Biz de buna karşı, propagandamızı işçi ve emekçilere taşımak için daha yaygın bir biçimde illegal devrimci faaliyetimizi sürdürüyoruz.

Ümraniye’den Komünistler

İllegal faaliyete tahammülsüzlük!

Bahar çalışmamızın ilk ayağı olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile bahar çalışmamızın startını vermiş olduk. Aydınlı ve Esenyalı’da “Yaşasın 8 Mart! Kadınların kurtuluşu sosyalizmde!/TKİP” afişlerini kullandık.

Bahar çalışmamızın diğer ayağını ise Newroz oluşturdu. “Biji Newroz! İşçilerin birliği halkların kardeşliği!” şiarlı TKİP imzalı afişlerimizi Aydınlı ve Esenyalı’da kullandık. Ardından ise “Biji Newroz, biji sosyalizm! / TKİP” yazılamalarını Aydınlı’da farklı noktalara yaptık. Bazı noktalara ise TKİP yazılamaları yaptık.

Afiş ve yazılamaları yaparken bazı gençler yanımıza gelip, deyim yerindeyse gözcülüğümüzü yaptılar. Tabii bir de işin düşman ayağı bulunuyor. Düzenin bekçi köpeklerinin çok geçmeden afişlerimizi kazımaları, ısrarla sürdürdüğümüz illegal faaliyete tahammülsüzlüğün bir göstergesiydi.

Tuzla’dan Komünistler

Baharı selamladık!

TEKEL işçileri ile sınıf dayanışmasını yükseltmek için bulunduğumuz alanda çeşitli çalışmalar yaptık ve toplantılar düzenledik. İşçilerin artan ilgisinin yanında çalışmalara daha geriden katılan yoldaşlar ve bazı bağlarımız daha yoğun bir ilgi gösterdiler. Tekel işçilerinin her türlü baskıya rağmen toplumda yarattığı meşruluk bunda etkili oldu. Bunun yanında Topkapı ve Davutpaşa’da “Tekel işçileri kazanacak!”, “Tekel işçileri ile dayanışmayı yükselt!”, “Tekel işçisi yalnız değildir!” şiarlı ve parti imzalı yazılamaları gerçekleştirdik.

Baharın devrimci gündemleri arasında yer alan 8 Mart ve Newroz’a yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetin yanında merkezi afişlerimizi kullandık. “Yaşasın 8 Mart! Kadınların kurtuluşu sosyalizmde!”, “Biji Newroz! İşçilerin birliği halkların kardeşliği!” şiarlı afişlerimizi başta ana hatlar ve servis güzergahları olmak üzere birçok yerde kullandık. E-5, Topkapı, Davutpaşa, Rami, Gazi Osman Paşa, Küçükköy, Gazi Mahallesi, Karayolları ve Karadeniz Mahallesi’nde afişlerimizle baharı selamladık.

İstanbul GOP’tan Komünistle

Partimizin sesini emekçilere taşıyoruz

İllegal araçlarla işçi ve emekçi kitlelere seslenmeye devam ediyoruz. Partimizin çeşitli gündemler vesilesiyle çıkarmış olduğu materyalleri istikrarlı bir çalışmayla emekçilerle buluşturuyoruz.

III. Parti Kongresi, Parti’nin 11. Yılı, Alaattin Karadağ yoldaşın katledilmesi ve TEKEL direnişinin ardından Newroz ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü gündemli afişlerimizi bölgemizde yaygın bir biçimde kullanmış bulunuyoruz.

İlk olarak 8 Mart gündemli “Yaşasın 8 Mart! Kadının kurtuluşu sosyalizmde!/TKİP” şiarlı afişlerimizi Depo,Yeşilkent, Balıkyolu, Örnek Mahallesi, Kıraç, Beylikdüzü bölgelerinde insan trafiğinin yoğun olduğu noktalara yaptık. Ardından, Newroz’u selamlayan afişlerimizle halklara “İşçilerin birliği halkların kardeşliği!” temelinde mücadeleyi büyütme çağrısı yaptık. Newroz gündemli afişlerimizi Tabela, İnönü Mahallesi, Balık yolu, Tokat ve Yenikent Gini mahallerinde kullandık.

İşçi sınıfı ve emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ın da yaklaştığı bir süreçteyiz. Sınıf devrimcileri olarak önümüzdeki süreçte çalışmamızı daha da yoğunlaştırarak partimizin sesini emekçilere kesintisiz bir biçimde ulaştırmaya devam edeceğiz.

Esenyurt’tan Komünistler

Ankara’da parti çalışmaları

Ankara’dan komünistler olarak devrimci yeraltı faaliyetini kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Mevcut gündemler üzerinden sınıf ve emekçi kitlelere ulaşıyoruz.

Bu çerçevede son olarak devrimci baharın mücadele çağrısını gündeme alan parti afişlerimizi yaygın bir şekilde kullandık. “Yaşasın 8 Mart! Kadının kurtuluşu sosyalizmde! / TKİP”, “Bıji Newroz! İşçilerin birliği halkların kardeşliği / TKİP”, “Alaattin Karadağ ölümsüzdür! / TKİP” şiar ve imzalı parti afişlerimizi Ankara’nın sanayi bölgelerine ve emekçi semtlerine ulaştırdık. Sincan, Mamak, Batıkent, Balgat 100. Yıl bölgelerinin yanısıra İstanbul yolu ve Ayaş yolunun belli noktalarına afişlerimizi yaptık.

Sermayenin başkenti Ankara’da “Parti, sınıf, devrim” bakışıyla yürüttüğümüz devrimci yeraltı faaliyetimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Partimizin adı, amblemi ve şiarlarını önümüzdeki dönemin gündemleri üzerinden sınıf kitlelerine taşımaya devam edeceğiz.

Ankara’dan Komünistler


Üste