Logo

Devrimci kimliği geliştirmek!


Devrimci kimliği geliştirmek!

Devrimci kimlik devrimci faaliyet içerisinde gelişip güçlenir. Devrimci kimlik partinin ideolojik-teorik birikiminin kavranması ve buna bağlı olarak yükselen niteliksel düzeyle bağlantılıdır. Parti kültürü, değerleri ve kuralları da ancak böyle bir kafa açıklığıyla özümsenir. Siyasal çalışmanın devrimci temelde örgütlenmesi, partinin kitleler içerisinde kök salması da bu sayede mümkün olur.

Devrimci kimliğin gelişimi parti birikiminin doğru temelde kavranmasına bağlı olsa da bu kendi başına yeterli değildir. Önemli olan, bunu bir yaşam biçimi haline getirmek, yaşantımızı bu temelde örgütlemektir.

 Kimlik sorununu böyle kavradığımızda, parti iç yaşamında ve kitle faaliyeti içerisinde devrimcilik çıtamızı yükseltebiliriz. Bunun için her bir yoldaşa önemli sorumluluklar düşüyor. Çünkü kitleler karşında partinin temsilcisi faaliyet içerisindeki yoldaşlarımızdır. Kitlelere parti çizgisini taşıyacak, yakın ilişkilerimize partinin birikimini, kültürünü, değerlerini, kurallarını kavratacak olan da yoldaşlarımızdır.

Dolayısıyla, parti saflarında örgütlü yoldaşlarımızın parti değerleri ile çelişen hatalar yapma lüksü yoktur. Hata yapıldığı yerde, anında eleştirel-özeleştirel süreç işletilmeli, hatalı davranan yoldaşların bu eksikliklerini aşması için gerekli müdahaleler zamanında yapılmalıdır. Devrimci kimlikle ilgili hiçbir hata “bir daha yapmaz” denilerek geçiştirilmemelidir.

Gündelik faaliyet devrimci kimliğin sınandığı ve eksikliklerin açığa çıktığı alandır. Eksiklerimizi en rahat göreceğimiz ve yoldaşça eleştiri-özeleştiri mekanizmasını işleteceğimiz alandır. Tali ve temel bir dizi sorunu gündelik faaliyet içerisinde daha rahat görme imkanına sahibiz. Her bir yoldaş gündelik faaliyete bu gözle de bakmalıdır.

Çeperimizi devrimci temelde kazanmak!

Çeperimizdeki bir dizi insanı parti saflarına kazanmak temel görevlerimizden biridir. Kazanılan her insanın partinin niteliksel düzeyine uygun bir kimlikle şekillenmesi önemlidir.

İşçi ve emekçilerin kapitalizmin yoz kültürü altında şekillendiği ve kimlik kazandığı gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız. Devrimci çizgimizi ve değerlerimizi kitlelere taşımalıyız. Kazanmayı hedeflediğimiz her insanı yakından gözlemlemeliyiz. Yaşam tarzlarından ilgi alanlarına, arkadaşları ile ilişkilerinden tekil meselelere bakışına kadar her bir bireyi tanımaya çalışmalı, haklarında gerekli bilgilere sahip olmalıyız. Bu, onların yaşadıkları zayıflıkları anlamak ve aşmalarını kolaylaştıracak müdahaleleri yapabilmek açısından önemlidir.

Devrimci kadro partinin temsilcisidir!

Devrimci faaliyet içerisindeki her yoldaş işçi ve emekçiler karşısında partiyi temsil eder. Bir devrimcinin yaşam ve davranış biçimi her yerde aynı olmalıdır. Aynı faaliyet alanındaki yoldaşların söylem birliği de önemlidir.

Partiyi temsil ettiğimiz bilinciyle, kitleler ve çevre ilişkilerimizle diyaloglarımızdan davranışlarımıza kadar attığımız her adımda çok dikkatli olmalıyız. Ağzımızdan çıkan her kelimeye bile dikkat göstermeliyiz.

Yoldaşlarımızın ve çeper güçlerimizin eksiklik ve hatalarını hiçbir biçimde kişiselleştirmemeliyiz. Onların eksiklerini aşmasını sağlayacak müdahalelerde bulunmalıyız. Yaşadığımız herhangi bir soruna ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerimizi içerisinde yeraldığımız organ ve muhatap yoldaşlarla tartışmalıyız. Bunun dışına çıkmanın parti kurallarını ihlal olduğunu unutmamalıyız.

Kollektif çalışma/kollektif düşünme

Devrimci faaliyetin temel yapı taşlarından biri de kollektif çalışmadır. Güçlü bir kollektif çalışma güçlü bir kollektif düşünmeyle mümkündür.

 Kollektif çalışmada önemli olan tek başına bireylerin bir araya gelmesi değildir. Güçlü bir kollektif çalışma her bireyin partinin düşünsel yaşamına kollektif üzerinden etkin katılımı ile mümkündür. Kollektif çalışma ve düşünme sadece parti örgütleri için değil, çeper örgütlülüklerimiz için de önemlidir.

Kollektif çalışmayı oturtmada bir dizi zorluk yaşıyoruz. Sınıf devrimcileri bu zorluğu aşmayı başarmalılar. Bazen defalarca zorladığımız halde kollektif çalışmayı oturtamıyoruz. Bu da bizi kolaycılığa itiyor. Bireysel çalışmayı ve düşünmeyi tercih ediyoruz. Bu büyük bir hatadır. Devrimci kimlikte çarpık gelişime ve aşınmaya yol açar. Ne kadar zorlansak da, özel durumlar dışında (güvenlik gibi) kollektif çalışma ve düşünme çabasından taviz vermemeliyiz.

Parti sırlarını korumalıyız

Partiden hiçbir bilgiyi saklamamalı, en sıradan bilgileri dahi aktarmalıyız. Parti örgütlerine ulaşan her türlü bilgi ise artık partiye aittir. Partinin iç yaşantısı, güvenlik sorunları, parti kadroları ile ilgili bilgiler, parti çeperindeki kişilere ait bilgiler, parti organlarında tartışılan özel ve genel sorunlar... Mahiyeti ne olursa olsun bu bilgiler kullanılmamalıdır.

***

Devrime hazırlık yapan bir partinin saflarında yer almak buna uygun davranmayı gerektirir. Sınıflar mücadelesi en ufak hatayı dahi affetmez. Sıradan hataların partimize faturası yüksek olabilir. Partinin kurallarını, ahlakını, kültürünü, değerlerini bilince çıkarmak faaliyetimizin karşı karşıya kalacağı saldırıları bertaraf etmek açısından önemlidir. Bu, saflarımıza katılan yeni insanların partimizle doğru temelde bütünleşmesinin de teminatıdır.

M. Efe


Üste