Logo

İllegal örgütsel faaliyetimizi güçlendiriyoruz!


İllegal örgütsel faaliyetimizi güçlendiriyoruz!

Türkiye gibi sermaye iktidarının yapısal krizler içinde debelendiği ve esneme payı olmayan ülkelerde legal yayınlar üzerine oturmuş bir politik ve örgütsel faaliyetin tasfiyesi düzen açısından zor olmayacaktır, yaşam bunun sayısız örnekleriyle doludur. Buna rağmen küçük-burjuva devrimci hareket giderek illegal örgütsel çalışmadan kopmakta, illegal faaliyete yabancılaşmaktadır. Oysa, devrimci bir örgüt için tek güvence sağlam illegal temellere oturmuş bir örgütlenme ve çalışmadır. Bu çalışmanın bir ayağı illegal materyallerin kullanımıdır. Bu alanda son bir yıldır giderek güçlenen adımlar atmaktayız.

Kürt halkına yönelik imha ve inkar saldırıları karşısında Kürt halkının özgürlük talebini sahiplenmek, işçi ve emekçilerin bilincindeki şovenist zehri temizlemek hayati bir önem taşıyordu. Bu bilinçle, '2007 Newroz'unda Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü, Baraj Yolu, Çarşı Merkez, Meydan, Emek ve Şakirpaşa mahalleleri ile hergün binlerce işçinin kullandığı yeni sanayi yolunu afişlerimizle donattık. “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!”, “Tek yol devrim, kurtuluş sosyalizm!”, “Sosyalizm kazanacak!”, “Şovenizme ve faşizme karşı işçilerin birliği, halkların kardeşliği!”, “Newroz isyandır, Kürt ulusuna özgürlük!” şiarlı afişlerimizi ilimizin dört bir yanına yaygın olarak yaptık.

Newroz'un ardından başlayan 1 Mayıs çalışmamızda da illegal materyallerimizi yaygın olarak kullandık. Özellikle emekçilerin veve öğrenci gençliğin yoğun olarak bulunduğu alanlara yöneldik. Tüm semtleri partimizin adı ve şiarlarıyla donatarak, işçi sınıfı ve emekçileri sermaye düzenine karşı alanlara hesap sormaya çağırdık.

“Emperyalizme, şovenizme ve faşizme karşı 1 Mayıs'a!”, “Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!” çağrılarının yeraldığı iki çeşit afişle birlikte, “Kahrolsun emperyalizm! Direnen halklar kazanacak!”, “Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde!”, “Özgürlük, devrim, sosyalizm!”, “Yaşasın 1 Mayıs! Biji Yek Gulan!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” şiarlarının yeraldığı daha küçük ebattaki afişlerimizle süsledik.

Seçim dönemiyle birlikte faaliyetimizi kesintisiz olarak sürdürdük. Afişlerimizi ilimizin dört bir yanına taşıdık. Onbinlerce insan partimizin adı ve şiarlarıyla karşılaştı. İşçi sınıfının bulunduğu her alan faaliyetimizin hedefi oldu. Şakirpaşa, Meydan, Emek, Yurt mahalleleri, Baraj Yolu, Çarşı Merkez, ana arterler, geçiş noktaları, sanayi yolları, gençliğin yoğun olarak bulunduğu semtler afişlerimizle donatıldı.

Yıl boyunca çalışmaya konu ettiğimiz alanları bu sefer de Ekim Devrimi’nin 90., EKİM'in 20., Partimiz'in 9. mücadele yılını kutlayan ve işçi sınıfını parti bayrağı altına çağıran afişlerimizle donattık. Partimiz'in 2. Kongre’sini gerçekleştirdiğinin açıklandığı günlerde yürüttüğümüz faaliyet bizim için daha da anlamlı oldu. Zira önemli bir eşiği geride bıraktığımız bugünlerde Adana'nın dört bir yanı afişlerimiz, partimizin adı ve şiarlarıyla donatılmış oldu.

2. Kongre'mizin verdiği güç ve atılımla bundan sonraki dönemde bu alanda da giderek profesyonelleşeceğiz. Sermaye düzenini devrimci faaliyete karşı amansız bir saldırı yürüttüğü bir dönemde bu çalışmayı güçlendirmenin aynı zamanda Parti için hayati bir sorun olduğu bilinciyle hareket edecek, bu düzenin sınırlarını ve icazetini aşan bir çalışmada ısrar edeceğiz.

Adana'dan komünistler

(Ekim, Sayı: 249, Aralık 2007)


Üste