Logo
< TKİP VI. Kongresi Belgeleri… Gençlik hareketi üzerine değerlendirme

Lise çalışmamızın üç ayağı - K. Irmak


Devrimci bir sınıf hareketi yaratma sorumluluğu ile sınıfı örgütlemeyi esas alan, sınıf içinde güç olmaya çalışan bir parti olarak çalışma alanlarına yükleniyoruz. Bu yüklenişin gerisinde stratejik sektörlerin Türkiye ekonomisinde tuttuğu yer, işçi sınıfının profili, mücadele dinamizmi vb. faktörler yer alıyor. Bu yanıyla bir bütün olarak liseli gençlik büyük bir rezerv kaynağı durumunda. Bunu salt meslek liseleri üzerinden tanımlamak, liseli gençliğin potansiyelini görmezden gelmek olacaktır.

Liseli gençlik, gençliğin en dinamik kesimi olarak mücadeleye olan ilgisi ve dinamizmi ile bir potansiyeli işaret etmektedir. Toplam çalışmamız içerisinde verimli bir alan olarak, yerel çalışmayı güçlendiren, ona dinamizm kazandıran bir işleve sahiptir. Dolayısıyla bu alanda alınacak her mesafe, dolaysız olarak sınıf çalışmamıza da yansıyacaktır. Yerel örgütlerimizin bu çalışmayı yürütecek genç güçler beklemesi ise, bu önemli alanı değerlendirememek anlamına gelecektir.

Yeni bir başlangıç ihtiyacı!

Yeni bir başlangıç yapmaya ihtiyacımız var. Elbette parti olarak liseli gençlik çalışması açısından geçmişe göre farklı bir yerdeyiz. Mesleki eğitim alanı dahil lise çalışmamızda farklı alanlarda zengin deneyimlere sahibiz. Toplam deneyimlerimizin bir birikime dönüşmesi doğallığında zaman alacaktır.

Lise çalışmamızın tablosu düz bir çizgide ilerlememiştir. Ancak her zayıflama sürecinde partinin dikkatini bu alana çekmek, deneyimlerimizden dersler çıkarmak, çalışmanın sürekliliğini sağlamak temel bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Bu salt lise çalışması açısından değil toplam parti çalışması açısından da önemlidir. Liseli gençliği örgütlemek bir yanıyla partinin geleceğini de güvencelemek demektir.

Yerel örgütlere düşen sorumluluklar

Liselere dönük çalışmanın örgütlenmesinde yerel örgütlere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Hedef liseler saptamak, buna uygun pratik planlama yapmak ve uygulamak gerekmektedir. Bugünkü tablomuz göz önüne alındığında, çalışmayı güvencelemenin yolu işin içine girmektir. Bunu uzun dönemdir tartışmamıza rağmen pratikte karşılığını üretmekte zorlanma yaşıyoruz. Lise çalışmamızın önemi ya da önemsizliği üzerine tartışmaları kuşkusuz geride bıraktık. Sorun bunu pratikte örgütleme sorunu. Artık hiçbir alanda hiçbir yoldaşımız “liselilerle de mi biz ilgileneceğiz?” demiyor. Ancak pratikte yine genç ve deneyimsiz güçlerimiz üzerinden planlamalara gitmek durumunda kalınabiliyor. Bunun nedenleri ne olursa olsun, ürettiği sonuç farklı olmuyor. Yeni bir başlangıç tanımlaması tam da bundan kaynaklanıyor. Çalışmamızın önünü açacak bir faaliyet kapasitesi ve iradesi göstermek zorundayız. Bunu yaptığımızda çalışma giderek kendi önünü açacaktır.

Toplumsal atmosfer ve artan baskılar faaliyeti liselere taşımada kuşkusuz zorluklar yaratıyor. Ancak liseli gençliğe ulaşmanın tek yolu lise önleri değil. Liselilerin yaşam alanları bizim çalışma yürüttüğümüz bölgelerdir. Bu da işimizi bir nebze kolaylaştırmaktadır. Hedef liseleri geride bırakacak bir pratikten bahsetmiyoruz. Hedeflenen liselere ulaşmanın bir yolunu bulmalı, politikamızı taşımalı ve örgütlemeliyiz.

Lise çalışmamızın bir ayağı genel liseler

Liseli gençliğin maruz kaldığı gerici cereyanın etkisi büyüktür. AKP dışında iktidar görmemiş bir nesil gerçekliği ile karşı karşıyayız. Buna rağmen ileri kitlesi siyasal gündemlere ilgili, devrimci mirasa ve değerlere sempati duyuyor.1 Mayıslar’a, Denizler’in anmalarının katılımı, Che’nin sahiplenilmesi bu yanını göstermektedir. Çalışmanın geleceğinin iki ayağından biri bu ilerici kitle üzerinde kurulacaktır.

Genel liseleri ilgilendiren gündemler, gericiliğe karşı etkin bir ajitasyon-propaganda, genel siyasal gündemler, devrimci önderlerin yaşamları, devrimci şiarlar birlikte ele alınmalıdır. Genel araçlar çalışmanın ilk zamanları için bir ihtiyaçtır. Ancak çalışma mesafe aldıkça yerel araçlar da ihtiyaç haline gelecektir.

Propagandanın güçlü yapılması, hedefli ve sistemli bir faaliyet açısından önemli bir yerdedir. Yayınların kullanımı, bildiriler, stickerlar, duvar yazılamaları sanıldığından daha etkili araçlar haline gelebilmektedir. Örneğin hep sesinizi taşıdığınız bir lisede kısa sürede tanınır hale gelebilirsiniz. Ve bu kurulacak bir bağ için kolaylık sağlar. Yoğun bir propaganda faaliyetini önümüze koymalı ve etkisini toplamak üzere planlama yapmalıyız.

Sacayağının bir diğeri bileşeni meslek liseleri

İkinci ayak ise meslek liseleridir. Belli alanlarda anlamlı bir pratiğimiz bulunmaktadır. Bu pratiklerden çıkardığımız sonuçlar önemlidir. Kısa vadede bir beklenti içinde olmamak, uzun soluklu bir çalışma hattı ortaya koymak durumundayız. Bir süredir bu alana dair sözümüzü pratikte söylemekte zorlanıyorduk. Alanın içine girdikçe başka sorun alanları karşımıza çıktı.

Meslek liseleri üzerinden adım attığımız yerellerden birindeki deneyim bu açıdan ön açıcıdır. Başlangıçta genel lise çalışmasının olanakları üzerinden meslek liselerine yüklendik. Hem zorunluluktan hem de yetersizliklerimizden kaynaklı “tek bir alana” yüklendiğimizde, belli sorunlarla karşı karşıya kaldık. Gerici kuşatmanın etkisi altında bir kesim olduğu için kısa vadede sonuç almanın kolay olmadığını gördük. Belli illerde, Alevi ve Kürt emekçilerinin yaşadıkları semtlerdeki meslek liselerinde tablo farklı olabiliyor. Ama bu liseler bizim hedeflediğimiz değil, daha tali alanlardaki liseler olabiliyor.

Yaşadığımız zorlanmalara rağmen vazgeçmemek, hedeflerimizi aksatmadan bir yol çizebilmek durumundayız. Henüz adım atmadığımız yerlerde ise bir başlangıç yapabilmeliyiz.

Lise çalışmasında yayınların misyonu ve kullanımı

Yayınların çok yönlü bir işlevi bulunmaktadır. Yayınların kullanımı çalışmanın önünü açar, yayınlara katkının örgütlenmesi kurulan ilişkiyi ilerletir, dağıtımının örgütlenmesi bu iki adımla birebir bağlıdır.

Hedef kitleye hitap etmesi, dilinin ve içeriğinin buna uygun olması, tamamen çalışmanın düzeyi ile ilgilidir. Çalışmayı yürüten yerel örgütlerimiz yayınlarda birinci derecede muhataplarıdır. Lise yayınlarımızın misyonu konusunda yeterli açıklığımız bulunmaktadır. Güncel gelişmelerden Ekim Devrimi’ne, kapitalizmin yarattığı tahribattan film tanıtımına, geniş bir alan üzerinden sözünü söylemek sorumluluğu ile yükümlüdür. Liseli gençliğin ilerici kesimine ulaşmak, politik olarak taraflaştırmak bakış açısı ile hazırlanmaktadır. İçerik ve dil yönüyle yetersizlikler taşısa da, lise çalışmamızda mesafe aldıkça bu sorunlar çözülecektir. Liseli yayınlarımızın güvencelenmesi de hala yerel çalışmalarımızın sorumluluğundadır.

Liseli yayınlarımızın ajitasyon-propaganda ve örgütlemenin her adımında işlevi büyüktür. Buna uygun bir gözle tekrar planlanmak önemli bir yerde durmaktadır. Yazı katkısından dağıtımına, militan satışından liselilerin eğitimine somut planlamalar yapmak bize yol aldıracaktır.

***

Lise çalışmamızı sacayağına benzetmeye çalışırsak, ayaklardan biri genel liselerdeki ilerici kesim, bir diğeri meslek liseleri, üçüncüsü ise yayınlardır. Bunları sağlam kurduğumuzda, liseli birliklerimiz, liseli genç komünistler çalışmamız bu üç ayak üzerinde yükselecektir. Devrimci bir sınıf hareketi yaratma faaliyetinin kadrolarını da, işçi sınıfının devrimci öncülerini de bu zeminde var edebileceğiz.


Üste