Logo
< Lise çalışmamızın üç ayağı - K. Irmak

Liseli gençlik çalışması


(TKİP VI. Kongresi’ne sunulan İstanbul liseli gençlik
raporunun başlangıç bölümüdür…)

Liseli gençlik hareketinin son üç yıllık tablosunu değerlendirdiğimizde, iki eylemlilik göze çarpıyor. İlki 2016 yılının Haziran ayında gerçekleşen “sırtını dön” eylemleri. 2017 yılının Ekim ayında ise liseliler AKP’nin “proje okul” saldırısına karşı “projeniz değiliz” diyerek eylemler gerçekleştirdiler, bildiriler yayınladılar. Bu eylemler AKP iktidarının liselere dönük saldırgan politikalarına, geleceksizliğe ve niteliksiz eğitime karşı liselilerde biriken öfkenin yansımaları oldu.

Bunların yanı sıra dünya çapında gündem olan bir liseli eylemi gerçekleştirildi. Eylemin örgütlenmesi için politik ve pratik inisiyatifi DLB gösterdi. Polisin eylem karşısındaki ölçüsüz şiddeti ve bunun karşısındaki direniş duyarlılık yarattı ve eylem bir anda dünya gündemine girdi.

***

Geçtiğimiz dönem gericiliğe, baskıya ve emperyalist savaşa karşı bir süreç örgütlemeye çalıştık. Liselileri devrimin tarafında taraflaştırmayı hedef olarak belirledik, devrimci önderler üzerinden anma ve etkinlikler örgütlemeyi önümüze koyduk.

V. Parti Kongremiz lise çalışmamız açısından iki somut hedef belirlemişti: Okul odaklı çalışma ve meslek liselerine yönelimin pratikleştirilmesi.

Üç yıllık süreçte yerel çalışmamızın belli deneyimleri genel çalışmamız açısından örnek teşkil ediyor.

İlk olarak “Karanlığa karşı geleceğiz ve değişecek dünya” şiarlı LYS karşıtı bir şenlik örgütledik. İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen şenliğimizle, değişen sınav sistemi, eğitim sisteminin yapboza dönmesi ve elemeci sınav sistemine karşı tepkiyi örgütlemeyi hedefledik. Şenlik sürecimiz “sırtını dön” eylemliliklerine denk geldi. Planlanmasından politik hazırlığına, sanatçılarla görüşülmesinden maddi desteğini toplamaya, sunumundan müzik gruplarına kadar liseli yoldaşlarımızın inisiyatif aldığı bir süreç işlettik. Şenliğin ön sürecinde okul meclislerini topladık ve imza kampanyası gerçekleştirdik.

Meslek liseli buluşmalarında meslek lisesi politikalarını belirlemiştik. Ek puan ve baraj puanı tartışmalarını önümüze aldık. Şenliği örgütlerken geniş katılımlı toplantılar, piknikler gerçekleştirdik. Gelişen “sırtını dön” eylemlilikleri ile pratik bağını tam kuramasak da verimli bir faaliyeti örgütledik.

Bir başka deneyim ise yerelde örgütlediğimiz “Birlik futbol turnuvası” oldu. Yerel çalışma açısından toparlayıcı olan bu süreci bir ödül töreni ile sonlandırdık.

“Çocuğa yönelik şiddete son!” kampanyamızla da toplumun temel önemde gündemlerinden birini önümüze aldık. Toplum çapında öfkeye yol açan çocuğa ve kadına yönelik şiddeti tüm çalışma alanlarında alt başlıklarla işledik. Meslek liselerinde çocuk işçilik, liselerde ise istismar ve cinsel şiddet öne çıkarıldı. Açık propaganda faaliyetinin sınırlandığı OHAL koşullarına rağmen birçok faaliyet örgütledik. Bu konudaki duyarlılığı sistem karşıtı bir şekilde işlemeye çalıştık ancak seslenme faaliyetinin ötesine geçemedik.

Meslek liseleri çalışması

V. Parti Kongresi’nde sınıf yönelimi çerçevesinde ele alınan meslek liseli çalışmamızda belli bir mesafe kat etmeyi başardık. Kongre sonrası üç yıllık süreçte özellikle bu alana dönük çalışmaya yüklenerek, bir dizi etkinlik, kurultay, anma vb. gerçekleştirdik.

 “Anlatılan senin hikayen! Meslek liseliler buluşuyor” (2016) etkinliği ile “Böyle gelmiş, böyle gitmez Meslek Liseliler Kurultayı” (2017) etkili ön çalışmalarla belli bir başarıyla örgütledik. 2017 yaz sürecinde ise “Mesleki eğitim ve mücadele” semineri gerçekleştirdik ve stajyer buluşmaları yaptık.

Bunların yanı sıra “Bugünün mücadelesini yarına bırakma” şiarlı etkin bir ajitasyon-teşhir faaliyeti yürüttük. “Geleceğin işçileri işçi sınıfının şairleri ile buluşuyor” şiarıyla anmalar gerçekleştirdik. “Çocuğa yönelik şiddete son!” kampanyasını meslek liseleri üzerinden atölye ve staj sömürüsü ile ele almayı ve “Çocuk işçilik yasaklansın” kampanyası ile birleştirmeyi hedeflemiştik. Kampanyanın bu ikinci ayağı daha çok seslenme ile sınırlı kaldı.

Kıdem tazminatı, metal süreci, Soma madenci katliamı, anneler günü ziyaretleri, özel meslek lisesi buluşmaları gibi daha pek çok etkinlik gerçekleştirildi. Devrim Okullarında meslek liselerinin önemi üzerine sunumlar yapıldı.

2018’de gerçekleştirdiğimiz “Devrimci bir sınıf hareketi için mesleki eğitim kurultayı” ise tüm partinin gündemi olarak önümüzdeydi. Kurultay öncesi partiye sunulan iç metinde çalışma, ihtiyaçları ve hedefleri şöyle tanımlanıyordu:

(…)

Bu ihtiyaçtan kaynaklı ortaya koyduğumuz kurultay çalışması oldukça verimli bir süreç olarak örgütlendi. Kurultay çalışmasının mesleki eğitim çalışmamızın üç yıllık sürecinin bir eşik noktası olduğu söylenebilir. Bu alanda pratik olarak yol alma çabamızın bir ürünü ve aynı zamanda sonucuydu. Meslek liselerinin özgün sorun alanları ile kurultayın gündemlerini birleştirmek, sistematik bir çaba ortaya koymak anlamında verimli bir süreç oldu.

(…)


Üste