Logo

TKİP VI. Kongresi Belgeleri…
Son yıllarda gerçekleşen gençlik eylemlerinin ana talebi ve mücadele ekseni özgürlük ve gelecek oldu. Genç komünistlerin daha Haziran Direnişi’ni takip eden günlerde uzun soluklu bir mücadele hattı olarak saptadığı özgürlük ve gelecek ekseni, gelinen yerde gençliğin geniş kesimlerinin çeşitli talep...

» TKİP VI. Kongresi Belgeleri… Partinin gençlik çalışması

TKİP V. Kongresi sunumlarından...
Gençlik çalışması, özelde liseli gençlik çalışması, partinin sınıf çalışmasından sonra dikkatini en çok yoğunlaştırdığı ve her dönem önemsediği bir alan olmuştur. Bu nedenle, komünist hareketimiz, neredeyse siyasal mücadele sahnesinde yerini aldığı günden beri, bu alana dönük pratik bir müdahale...

» Gençlik çalışmamızın sorunları - TKİP V. Kongresi sunumu
» TKİP V. Kongresi sunumlarından - Liseli gençlik çalışmamız üzerine 

Günümüz gençlik hareketinde reformizmin belirgin bir ağırlığı olduğu tartışmasız bir olgudur. Bu her şeyden önce politik mücadeleye açık gençlik kitlesini kuşatan bir siyasi atmosfer olarak yansımaktadır. Genel toplumsal süreçlerin bir ürünü ve onunla...

Ülkemizdeki liseli gençlik hareketi genel gençlik hareketinin özelliklerini taşımaktadır. Özellikle ileri kitlesi, toplumsal-politik sorunlara liselerin güncel özgün sorunlarından çok daha fazla ilgi göstermektedir. Bu ilginin yarattığı nitelik...  

» TKİP III. Kongresi: Liseli gençlik çalışması üzerine tartışmalar
» TKİP III. Kongresi raporlarından - Liseli gençlik çalışmamızın deneyimleri...

Günümüz Türkiye’sinde gençlik hareketi esas olarak bir öğrenci hareketi, daha çok da üniversiteli gençlik hareketidir. Bu bir tercihin ürünü olmadığı gibi kendi başına bir zaaf ifadesi de değildir; yalnızca nesnel bir durum, günümüz gençlik hareketinin bir realitesi...

Geçen sayımızda yayınlanan ilk bölümde gençlik hareketinin sorunlarını genel bir çerçeve içinde ortaya koymuş, özel olarak komünist gençliğe değil fakat genel olarak ilerici-devrimci gençlik hareketine hitabeden bir değerlendirme yapmaya...

Komünist gençlik örgütlenmesinin güçlenmesi herşeyden önce, onun politik-pratik önderliğinin ve merkezi müdahale kapasitesinin güçlenmesi demektir. Bu başarılamadan kalıcı bir gelişme sağlamak olanaksızdır. Bu sorunun çözümü ise...