Logo
< Politik gençlik örgütlenmesi adımı...

Parti faaliyetlerinden...


Taksim iradesini bölgelerimize taşıdık!

Bahar döneminin doruk noktası olan 1 Mayıs bu sene İstanbul üzerinden farklı gelişmelerin yaşandığı bir süreç olarak geride kaldı. Sermaye devletinin sınıfsal tutumunun sonucu olarak yasakladığı Taksim alanı son yıllarda düzen ve devrim güçlerinin çatışma alanına dönüşmüştü. Ancak bu sene yaşanan gelişmeler, yıllardır dişe diş mücadele ile bugünlere taşınan Taksim iradesine gölge düşürdü.

Taksim direnişinin yarattığı ağırlık yüzünden son yıllarda yalpalayan reformist gruplar ve onların sendikalardaki uzantıları, Taksim alanı yasaklanınca başka alanlar tartışmasını dillendirmeye başladılar ve nihayetinde soluğu Bakırköy’de aldılar.

1 Mayıs iki sınıfın, iki farklı dünyanın karşı karşıya geldiği bir gündür. Bu yüzden nasıl Taksim yasağı sınıfsal bir tutum ise, direniş de sınıfsal bir tutumdur. Direniş iradesini gösteremeyenler sınıfsal konumlarına uygun davranmışlardır. İstanbul 1 Mayıs alanı üzerinden yaşanan ayrışma özünde sağlıklı bir ayrışma olmuş, saflar netleşmiştir.

Komünistler olarak 1 Mayıs’ın öngünlerinde İstanbul genelinde yürüttüğümüz illegal faaliyetimizi 1 Mayıs gündemi ile birleştirerek devam ettik. “Sömürüye, şovenizme, gericiliğe karşı 1 Mayıs’a! / TKİP” ile “Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Devrim, Yaşasın Sosyalizm! / TKİP” şiarlı yüzlerce afişimizi İstanbul genelinde yaygın biçimde kullandık.

Afiş faaliyetimiz sonrasında, işçileri, emekçileri, kadınları ve gençleri “Sömürüye, yağmaya, gerici zorbalığa faşist baskıya, savaş kışkırtıcılığına ve kirli savaşa karşı direnmek için 1 Mayıs’ta alanlara!” çağıran yüzlerce parti bildirisini bazı bölgelerimize kullandık. Bildiri faaliyeti sonrasında çok değişik şiarların yer aldığı binlerce kuşu yine tüm bölgelerimizde yaygın bir biçimde kullandık.

1 Mayıs’ın kızıllığını ve Taksim direnişinin iradesini bölgelerimize taşıdık.

İstanbul’dan Komünistler

 

Sınıfı kazanma iradesini büyüteceğiz!

Partimizin kuruluşunun ve Ekim Devrimi’nin yıldönümlerinin ardından partimizin V. Kongresi haberi geldi. Partimizin 17. yılı ve V. Kongresi’ni duyurmak için parti afişlerini Gebze ve civarındaki ilçelere yaptık.

Bahar dönemi boyunca da partinin her gündeme dair afişleriyle işçilere, emekçilere, gençlere ve kadınlara seslendik. 8 Mart sürecinde “Özgürlük ve eşitlik için 8 Mart’ta alanlara!”, 21 Mart öncesinde “Biji Newroz! Kürt halkına özgürlük, eşitlik, gönüllü birlik!”, 1 Mayıs öncesinde ise “Sömürü düzenine karşı 1 Mayıs’a!” ve “Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm!” şiarlarının yer aldığı parti afişlerini geçiş yollarına yaptık.

Sınıfı devrimcileştirme iddiası ile yol yürüyen partimizin sesini soluğunu dört bir yana yayıp, işçi sınıfını kazanma iradesini büyüteceğiz!

Gebze’den Komünistler


Üste