Logo
< Devrimci mirasın gücüyle liseli gençliği kazanmaya!

Soruşturma ve ceza terörüne karşı direniş bayrağı yükseltilmelidir


Soruşturma ve ceza terörüne karşı
direniş bayrağı yükseltilmelidir!

Soruşturma ve ceza terörü sermayenin üniversitelerde en güçlü silahı durumunda. Düşüncesini ifade eden, hakkını arayan, sorgulamaya başlayan “sakıncalı” ilan ediliyor. Sermayenin kaleleri haline gelen üniversitelerde, onun ihtiyaçları doğrultusunda bilim ve teknoloji üretiliyor ve düzene uygun kafalar yetiştiriliyor. Bu tahakkümü kabul etmeyenler ise hedef tahtasına çakılıyor.

Sermaye yıllardır gençliğe yönelik sistematik saldırı politikaları üretiyor. Yaz döneminin sonuyla birlikte ise üniversitelere dönük bir yoğunlaşma göze çarpıyor. Erdoğan’ın rektörleri çalışma ofisine topladığı, üniversitelere ve YÖK’e dair değişim projesini aktardığı toplantı da, sözde “değişim”i değil, sermayenin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Üniversiteler sermayenin arka bahçesine çevrilirken suskunluğun hakim olması isteniyor. Toplantının gerçekleştiği sırada öğrencilere “orantısız” polis terörü uygulanıyor.

Üniversitelerde sermaye eksenli dönüşüme karşı mücadele eden öğrenciler soruşturma ve ceza terörü ile yüzyüze kalıyorlar. Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim hakkı savunulduğu için, üniversite-sermaye işbirliğinin son bulması istendiği için, emperyalist savaşlara ve işgale hayır dendiği için, Kürt halkının mücadelesi sahiplenildiği için, işçi sınıfının ve emekçilerin mücadelesinin sesi üniversitelere taşındığı için, kapitalizmin geleceksizliğine karşı devrim ve sosyalizm davası sahiplenildiği için soruşturmalar açılıyor, öğrenciler üniversitelerden uzaklaştırılıyor.

Soruşturma ve cezaların bilançosu ortada. Her sene onlarca öğrencinin eğitim hakkı gaspediliyor. Saldırının temel hedefi devrimci siyasal faaliyeti engellemek olduğu için üniversitede bulunmaları bile engelleniyor. Bu noktada soruşturma ve ceza terörüne karşı mücadelede üniversite kapıları önünde başlatılacak direnişler önemli bir yerde duruyor.

Üniversite kapısının önünde direnmek, devrimci siyasal faaliyeti her koşulda devam ettirme iradesini koymak demektir. “Soruşturabilirsiniz, üniversiteden uzaklaştırabilirsiniz ama mücadeleden asla vazgeçiremezsiniz!” kararlılığının pratik karşılığıdır. Saldırının yoğunlaştığı üniversitelerde ortaya koyduğumuz direniş örnekleri öğrenci gençlik mücadelesini geliştirme doğrultusunda iradi bir tutumdur. Ne yazık ki gençlik hareketi içerisindeki birçok özne tarafından bu direnişler anlaşılamamaktadır. Öğrencileri sindirmek için en başta devrimci ve ilerici öğrenciler susturulmaya çalışılıyor. Direniş üzerinden cevap üretmek, susturup sindirme saldırısını püskürtme iddiasıdır.

Bu iddianın hayat bulması için saldırıya maruz kalan sınırlı sayıda insanın direniş yürütmesi önemli bir adım olmlakla birlikte yeterli değildir. Saldırının püskürtülebilmesi için birleşik mücadele yakıcı bir ihtiyaçtır. Zira saldırı gençlik mücadelesinin toplamına dönüktür. Gençlik hareketini ileriye taşıma iddiası taşıyan her gençlik örgütlenmesinin bu sorumlulukla yaklaşması gerekmektedir.

Ancak sürece bu sorumlulukla yaklaşılmamış, soruşturma ve ceza terörü karşısında bir kez daha olumsuz bir tablo ortaya çıkmıştır. Bu, gençliğin karşı karşıya kaldığı birçok saldırı sürecinden, gençlik mücadelesinin birçok gündeminden yabancı olmadığımız bir tablodur.

Biz elbette gençlik hareketinin verili gerçekliğinin bilincindeyiz. Ama bir gerçekliğin bilincinde olmak ile onu kanıksamak iki ayrı şeydir. Devrimcilik, gerçekliği gözetmek fakat onu aşma iradi çabasını göstermektir. Yapılmayan budur.

Tartıştığımız sorun üzerinden bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Üniversitelerde devrimci siyasal faaliyeti sürdürebilmek için çözülmesi gereken en öncelikle sorun soruşturma ve ceza saldırısını püskürtmektir. Sermayenin saldırılarına karşı hak alıcı bir mücadelenin örülebilmesi, birleşik ve militan bir hareketin geliştirilebilmesi için bu alanda yürütülecek mücadele büyük bir önem taşımaktadır. Devrimcilik iddiası taşıyan tüm güçler sürece bu sorumlulukla yaklaşmak durumundadırlar.

Genç Komünistler

 


Üste