Logo

“Füze Savunma Kalkanı Projesi” halklara karşı işlenen suçtur


“Füze Savunma Kalkanı Projesi” halklara karşı işlenen suçtur...

Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadele saflarına!

İşçiler, emekçiler;

Emperyalizmin savaş örgütü NATO, “Füze Savunma Kalkanı Projesi”yle kirli ve karanlık tarihinde yeni bir sayfa daha açmaktadır. Bugüne kadar işlediği cinayetlerle, gerçekleştirdiği katliam ve işgallerle, planladığı komplolarla emperyalist-kapitalist sistemin jandarmalığını üstlenen emperyalizmin suç ve savaş örgütü NATO, “Füze Savunma Kalkanı Projesi” ile saldırganlığını tüm dünyaya yaymaya çalışmaktadır.

Onyıllardır Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyayı kan gölüne çeviren emperyalist haydutlar, füze kalkanı projesini sözde “savunma” amacıyla kullanacaklarını iddia etmektedirler. ABD emperyalizmi, bölgesel hesapları gereği NATO'nun gücüne yaslanarak dünya halklarına savaş ilanı anlamına gelen füzeleri Türkiye topraklarına da yerleştirmek istemektedir.

Emperyalizmin Türkiye'deki işbirçikleri ise füze savunma projesine onay vererek bir kez daha bölgede emperyalizmin sadık uşağı olduklarını ispatladılar. NATO'ya tetikçilik yapmakta kararlı olduklarını, dünya halklarına karşı ise suç işleyeceklerini ilan etmiş oldular.

 

Kardeşler;

Bu silahlanma yarışının ve saldırganlığın gerisinde iflas eden, tükenen empeyalist-kapitalist sistemin çok yönlü kriz içerisinde debelenmesi yatmaktadır. Emperyalist-kapitalist sistem yaşadığı çözümsüzlükleri daha fazla işgal, sömürü ve katliamla aşmak istemektedir.

Ancak emperyalist-kapitalist sistemin barbarlığına karşı direnen halklar da sözlerini söylemeye devam etmektedirler. Avrupa'da, Latin Amerika'da, Ortadoğu ve Asya'da ezilen halklar, emperyalist saldırganlığa ve kapitalist sömürüye karşı kolayından teslim olmayacaklarını mücadeleleriyle göstermektedirler.

“Füze Savunma Kalkanı Projesi” sadece Ortadoğu halklarını değil aynı zamanda tüm dünya halklarını tehdit etmektedir. Emperyalist-kapitalist sistem tüm dünyada her türden ilerici çıkışa, devrimci kalkışmaya karşı da bugünden hazırlık yapmaktadır. Bugün Ortadoğu halklarını hedef alan füze savunma kalkanı yarın hakları ve gelecekleri için mücadele eden işçi ve emekçileri, özgürlük ve eşitlik için mücadele eden Kürt halkını, grev ve direnişlerle geleceğine sahip çıkmaya çalışan Avrupa halklarını da hedef almaktadır.

 

İşçiler, emekçiler;

Tarihi emperyalizme uşaklık ve taşeronluk olan Türk sermaye devleti bugün de kendisine biçilen misyona uygun davranmaktadır. Sermayenin AKP hükümeti, emperyalizme uşaklık, halklara düşmanlık sözkonusu olunca bugüne kadar ileri sürdüğü “komşularla sıfır sorun” yalanını bir yana bırakarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermektedir.

Emperyalizmin saldırganlığına kalkan olan işbirlikçi uşaklar, dışarda dünya halklarına, içerde Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerine karşı suç işlemektedirler. Dışarıda emperyalizmin hizmetinde olanların içerde Kürt halkının en meşru ulusal hak ve taleplerini görmezden gelmeleri boşuna değildir. Füze kalkanı projesinin işçi-emekçilere, ezilen halklara faturası daha fazla saldırganlık, daha fazla işsizlik, daha fazla sömürü ve baskı olacaktır. NATO'nun etkin bir üyesi olmakla gururlananların başta İMF olmak üzere uluslarası sermaye kuruluşlarının bir dediğini iki etmemeleri nedensiz değildir.

Tüm bu saldırganlığın gerisinde emperyalist-kapitalist sistemle kader birliği etmiş sermaye sınıfının ve uşaklarının iktidarı bulunmaktadır.

 

İşçiler, emekçiler;

Emperyalist saldırganlığa, kapitalist barbarlığa ve onların uşaklarına sessiz kalmayalım. Dünya halklarına savaş ilan eden haydutlara biz de savaş ilan edelim.

Sağlıktan eğitime tüm temel hizmetlerin özelleştirildiği, asgari ücretin azami sefalet anlamına geldiği, her gün onlarca işçi ve emekçinin iş cinayetine kurban gittiği ülkemizde hak ve özgürlüklerimize, geleceğimize göz dikenler kaderlerini ve geleceklerini emperyalist-kapitalist haydutlara bağlamışlardır. Bizler de kaderimizi ve geleceğimizi dünya halklarıyla, işçi ve emekçi sınıfıyla birleştirelim, füze kalkanı projesi vb. adlar altında gündeme getirilen saldırılara ve empeyalist-kapitalist barbarlığa geçit vermeyeceğimizi haykıralım.

Emperyalist-kapitalist sistemin, bölge halklarının kırımına yol açacak saldırılarına karşı işçilerin birliği, halkların kardeşliği şiarıyla mücadeleyi yükseltelim!

Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!

Kahrolsun emperyalist-kapitalist barbarlık!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP)

İstanbul İl Komitesi

Kasım 2010


Üste