Logo

Pratik faaliyetlerden...


Pratik faaliyetlerden...

Selam olsun partimizin 13. yılına!

Dünya her yönüyle farklı bir sürece doğru ilerliyor. Bir yanda emperyalist-kapitalist sistemin yaşadığı derin ekonomik buhran, diğer yanda emperyalistler arası kızışan hegemonya savaşı ve bütün bunların içerisinden ortaya çıkan kitle mücadeleleri... Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da diktatörlerin tahtlarını yerle bir eden halk isyanları, bizzat emperyalist metropollerde gelişen ve militan direnişler halini alan sınıf mücadelesi. Bütün bunların toplamı partimizin “bunalımlar, savaşlar ve devrimler” dönemi tespitinin güncel yansımalarını oluşturuyor. Partimiz, marksist-leninist dünya görüşünün berrak bilinci ve içerisinden geçtiğimiz tarihsel sürecin somut verileri ışığında günün görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor.

“Devrimci örgüt yaşamsaldır!” şiarı partimizin örgütsel adımlarının yönü ve tasfiyeci cereyana karşı yükselttiği bayrağın parolası olurken, “Parti, sınıf, devrim!” şiarı tüm çalışmalarımızın ana ekseni durumundadır. İçerisine girdiğimiz dönemin çözücü halkası işçi sınıfı ile devrimci partinin organik birliğidir. Tarihsel deneyimler ile yakın zamanda Ortadoğu halklarının gerçekleştirdiği ayaklanmaların paha biçilmez deneyimlerinin ortaya çıkarttığı biricik gerçek budur.

Partimiz marksist-leninist ideolojik bakışı ve programıyla, buna uygun örgütsel yapısı ve pratiğiyle, devrimci proleter kültürü ve değerleriyle işçi sınıfının devrimci önderlik boşluğunu doldurma ve devrime hazırlık güncel çabasıyla yolunu yürümektedir. Esenyurt’tan komünistler olarak partimizin yol göstericiliğinde illegal devrimci yeraltı örgütümüzü güçlendirme, sınıfı partiye kazanma hedefi doğrultusunda adımlarımızı güçlendiriyoruz. Kesintisiz bir devrimci pratik ile Esenyurt’un işçi ve emekçilerine sesleniyor, devrimin ve sosyalizmin şiarlarını kitlelere taşıyoruz. İllegal materyallerimizle devrimin güncelliğini haykırıyor, sanayi havzalarını, fabrika duvarlarını, emekçi mahallelerini kızıl sloganlarımızla donatıyoruz. Yasal araçların bile neredeyse kullanılmadığı bir dönemde partimizin adını, amblemini, şiarlarını bölgemizin dört bir yanında kızıl bir bayrak gibi dalgalandırıyoruz.

Partimizin 13. mücadele yılını aynı coşku ve kararlılıkla gerçekleştirdiğimiz faaliyetimizle selamladık. Fabrika duvarlarından emekçi mahallelerine, ana caddelerden sokaklara kadar birçok noktayı “Sınıfın ve devrimin partisi TKİP 13. yılında!”, “Parti, sınıf, devrim!/TKİP” şiarlı afişlerimizle donattık.

Yine aynı dönemde, partimizin devrimci direnişçi kimliğinin militan bir temsilcisi olmuş, illegal devrimci pratiğimizin kararlılığını ve sürekliliğini dostun-düşmanın gözleri önünde kanıtlamış ve bu uğurda çatışarak şehit düşmüş yoldaşımız Alaattin Karadağ’ın devrimci anısını afişlerimizle selamladık. Esenyurt-Avcılar’ın polisleri tarafından sokak ortasında alçakça katledilen Alaattin yoldaşın resminin ve büyük puntolarla isminin yazdığı “Kavgamızda yaşıyor!” şiarlı TKİP imzalı afişlerimizi, başta yoldaşımızın katledildiği 4. sokak olmak üzere birçok noktada kullanarak, uğruna tereddütsüz ölünecek davamızın kararlılıkla yoluna devam ettiğini haykırdık.

Esenyurt’tan Komünistler

 

Partimizin özgür sesini kitlelerle buluşturuyoruz!

Ekim Devrimi’nin 94., yeni Ekimler’in Parti’si TKİP’nin kuruluşunun 13. yılını kutluyoruz.

Faşist sermaye iktidarı işçi ve emekçilere, ilerici ve devrimci güçlere karşı gemi iyice azıya alarak saldırılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Temel tüketim maddelerine yaptığı zamlarla, çalışma yaşamına yönelik yürüttüğü saldırılarla işçi ve emekçilerin yaşamını cehenneme çevirmeye devam ediyor. Saldırılara karşı direnen, boyun eğmeyen işçi, emekçi, ilerici ve devrimci güçler ise ya gözaltına alınıyor, tutuklanıyorlar ya da devletin kolluk güçleri tarafından vahşi terörle boğulmaya çalışılıyor.

Sermaye devletinin saldırganlık ve teröründen Kürt halkı ve siyasi temsilcileri de paylarına düşeni alıyorlar. Mazlum Kürt halkının en demokratik hak arayışına bile ırkçılık ve şovenizmle cevap veriliyor. Kürt siyasetçileri, aydınlar ve akademisyenler tutuklanırken, kirli savaş derinleştirilerek imhacı inkarcı çizgi sürdürülüyor.

İçerde yürüttüğü azgın sömürü ve saldırganlık politikalarını dışarda emperyalizmle daha ilerden bütünleşme çabası tamamlıyor. Ülke topraklarını yıllardır emperyalizmin ileri karakoluna çeviren işbirlikçiler, ortaya koydukları yeni icraatlarla kardeş haklara karşı yeni suçlar işlemeye devam ediyorlar.

Bu topraklarda mücadele yürüten komünistler olarak, dünyada ve ülkemizde işçi sınıfına, emekçilere, ezilen halklara yönelik baskı sömürü ve saldırganlığın arttığı bir süreçte iki anlamlı tarihi birden kutluyoruz. Birincisi, insanlık tarihinde yeni bir çığır açan Ekim Devrimi’nin yıldönümü. İkincisi ise bu topraklarda küçük-burjuva sosyalizmine karşı proletarya sosyalizminin kızıl bayrağını yükselten yeni Ekimler’in partisi TKİP’nin kuruluş yıldönümü.

Biz komünistler içinden geçtiğimiz sürecin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilinciyle işçi sınıfı ve ezilen tüm halkları partimizin kızıl bayrağı altında sosyalizm mücadelesini yükseltme çağrımıza devam ediyoruz. Partimizin özgür sesini,emekçi mahallelerinde, sanayi havzalarında, ana yollarda, servis geçiş güzergahlarında, duvarlar, köprüler, direkler vb. yerlerde kullanarak işçi ve emekçilere ulaştırmaya devam ediyoruz.

Partimizin bu vesileyle çıkarmış olduğu “Parti, sınıf, devrim! TKİP” ile “Sınıfın ve Devrimin Partisi TKİP 13. Yılında!” şiarlı büyük boy afişlerimizi bölgemizde yaygın bir faaliyetle kullandık. Yanısıra, iki yıl önce Esenyurt’ta parti faaliyeti yürütürken polis tarafından alçakça katledilen Alaattin Karadağ yoldaşın mücadelemizde ölümsüzlüğünü haykıran “Alaattin Karadağ kavgamızda yaşıyor! TKİP” şiarlı afişimizle bölgemizi donattık.

Küçükçekmece’den Komünistler

“Parti, sınıf, devrim!”

Bir bütün olarak savaşlar ve yıkımlarla sarsılan dünya yeni bir devrimler döneminin eşiğinde. Kapitalist sistemin açlığa, yoksulluğa ittiği milyonların isyana durduğu, başkaldırdığı günlere giriyoruz. Kitlelerin bu devrimci isyanı elbette sosyalizm bilinci ile bütünleşecek ve işte o zaman yeni Ekimler ile yeryüzü bir kez daha sarsılacaktır.

Bu bilinçle hareket eden komünistler olarak devrimin gücünü örgütlemek, sınıfı parti ve devrim davasına kazanmak için Ankara’da kesintisiz bir şekilde faaliyet yürütüyoruz. Biliyoruz ki, işçi sınıfı devrimci partinin önderliği altında barbarlığa karşı birleştiği ve savaştığı koşullarda önünde hiçbir güç duramayacaktır.

Ankara’dan komünistler olarak sınıf ile partinin buluşmasını hızlandırmak, devrime adım adım yürümek için pek çok araçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede son olarak partimizin 13. mücadele yılını ve büyük Ekim Devriminin 94. yıldönümünü selamlayan bir afiş pratiği gerçekleştirdik. Yoğunluklu olarak Sincan OSB’de çalışan işçilerin oturduğu mahallelere ve işçi servis güzergahlarına TKİP imzalı “Parti, sınıf, devrim!”, “Sınıfın ve devrimin partisi TKİP 13. yılında!” şiarlı afişlerimizi yaptık. Yine partimiz, şiarlarıyla Mamak’ta ve Batıkent’teki pek çok emekçiyle buluştu. Bu bölgelerin emekçi mahallelerinde ve merkezi noktalarında parti afişleri kullanıldı.

Böylesi bir tarihsel dönem içerisinde “Güne yüklenmek ve devrime hazırlanmak!” bakışı ile yürüttüğümüz devrimci yeraltı faaliyetinin paha biçilmez öneminin farkındayız. İki yıl önce bu bilinci kuşanarak şehit düşen Alaattin Karadağ yoldaşı bir kez daha buradan saygıyla anıyor, toprağa düşerken bizlere devrettiği bayrağı Ankara sokaklarında dalgalandırmaya devam ediyoruz.

Ankara’dan Komünistler


Üste