Logo
< IV. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı...

Liseli gençlik çalışmamız üzerine


Liseli gençlik çalışmamız üzerine

Liseli gençlik çalışması her dönem partimizin gündeminde olan ve parti tarafından gerekli önemin verildiği bir çalışma alanıdır. Bu alanda, farklı dönemlerde yapılan müdahaleler, yürütülen çalışmalar ve yaratılan sonuçlarla azımsanmayacak bir deneyim biriktirmiş bulunuyoruz. Ama henüz güvenceye alınmış bir çalışmadan sözedemiyoruz. Ortaya konulan tüm çabalara ve elde edilen kimi sonuçlara rağmen hala da sürekliliğini sağlayabildiğimiz, kendi güçlerini yaratarak ilerleyen bir çalışma tablosundan yoksunuz. Çalışmamız daha çok bazı alanlar üzerinden ortaya çıkan olanakların değerlendirilmesi ya da kimi alanlarımızda ısrarlı çabalar sonucunda yaratılan dönemsel geçici hareketlilikler biçiminde bir seyir izlemiştir. Liseli gençlik alanının kendine özgü sorunlarının da bu durumda payı olmakla birlikte, asıl olarak sorun çalışmamızın zayıflıklarında yatıyor.

Bugün bize gerekli olan, kimi alanlarımız üzerinden kendi içinde başarılı bir liseli gençlik çalışmasının ötesinde, toplam olarak liseli gençlik hareketi içerisinde anlamlı bir yer tutacak, ona önderlik edecek bir çalışma kapasitesi ve örgütlenmesidir. Bu da ancak partinin tüm çalışma alanlarının meseleye bu gözle bakmasıyla, gerekli önemi verip, buna uygun bir pratik yoğunlaşmayla bir yüklenme içerisine girmesiyle başarılabilir. Bunun sadece liseli güçlerin ya da genç güçlerin bulunduğu alanların değil toplam çalışma alanlarımızın önünde duran bir sorumluluk olduğunu belirtmek ise gerekmiyor.

Liseli gençliğin mücadeleye olan ilgisi, dinamizmi, yürütülen çalışmaların yarattığı olumlu sonuçlar ve geleceğe bıraktıkları üzerinden bakıldığında, lise çalışmamızın geleceği açısından olduğu kadar toplam çalışmamız açısından da verimli bir alan olduğunu ve bir süre sonra mahalli çalışmayı güçlendiren bir işlev göreceğini vurgulamalıyız. Sınıfı örgütlemeyi esas alan, sınıf içinde güç olamaya çalışan bir parti olarak, liseli gençliğin bu açıdan önemli bir rezerv olduğunu hep göz önünde bulundurmalıyız. Bu alanda alınacak her mesafe, sonuçta bir biçimde sınıf çalışmasına da yansıyacaktır. Bu yönüyle bölgelerimizin lise çalışması yürütmek için genç güçler ya da buna uygun güçler beklemesi doğru bir yaklaşım değildir.

Yerel çalışma alanlarına düşen görev, en uygun güçleri ayırıp hedef liseler saptayarak, buna uygun bir pratik planlama ve çalışma düzeyi ortaya koymasıdır. Ayrıca liseli gençlik çalışmamızın bugünkü düzeyi, mevcut zayıflık tablosu düşünüldüğünde, bu alanda bir parça yol alabilmek ve geleceğini güvenceleyebilmek için güçlü bir yüklenme içerisine girmek, gelinen yerde bir zorunluluktur. Bugün asıl sorun bu noktada düğümleniyor. Genelde kitle çalışmasında yaşadığımız sorunların ötesinde, lise çalışmasına yönelik gerekli ilginin bir türlü gösterilememesi sorunu ile yüzyüzeyiz. Bugün bizi bekleyen görev, taze bir başlangıç yapmak, bu alanda çalışmamızın önünü açacak bir çalışma kapasitesi sergileme iradesi göstermektir. Bu noktada atılması gereken adımlar atıldığında, çalışma giderek kendi sonuçlarını yaratacaktır.

Liseli gençliğin genel olarak yaşam alanının faaliyet yürüttüğümüz bölgeler olması da işimizi ayrıca kolaylaştıran bir etkendir. Buralar liselilerin kimliğinin ve kişiliğinin şekillendiği doğal yaşam alanlarıdır. Emekçi semtlerinde yürüttüğümüz devrimci faaliyet, doğallığında liselilere seslenmenin de bir olanağıdır. Elbette çalışma asıl olarak hedef liseler üzerinden şekillenmelidir. Hedef olarak belirlenen liseler sistematik bir biçimde çeşitli gündemler vesilesiyle seslenme konusu yapılmalı, bizi sonuç almaya götürecek düzeyde güçlü bir müdahale gerçekleştirilmelidir.

Liseli gençliğin ileri kitlesinin siyasal gündemlere, devrimci mücadeleye ilgisi, devrimci mirasa ve değerlere olan sempatisi ayrıca gözlemlenen bir olgudur. Lise çalışmasında bu her zaman gözönünde bulundurulmalı, çalışma öncelikle bu ileri kitleyi hedefleyecek biçimde yürütülmelidir. Çünkü bu kitle ile bağ kurmak çalışmanın geleceği açısından önem taşımaktadır.

Elbette genelde liselileri ilgilendiren gündemler de etkin bir faaliyetin konusu olacaktır. Hem genel politik gündemler hem de liseli gençliğin kendi gündemi olan zorunlu din dersleri, anadilde eğitim, 4+4+4 gibi gündemler ile devrimci şiarların kullanıldığı, devrimci önderlerin yaşamlarını konu alan çalışmalar birlikte ele alınmak durumundadır.

Merkezi olarak hazırlanan araçların yanı sıra yerel araçları da kullanılabilmelidir. Çalışmanın seyrine bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar ve okullarla kurulan bağların sonucunda daha özgün sorunlar da gözetilerek yerel müdahale araçları devreye girmeli, yerel çalışmaların özgün yöntem ve araçlarla güçlendirilmesi, liseli çalışmamızın temel bir boyutu olarak düşünülmelidir.

Propaganda araçlarının hedef liselere düzenli olarak taşınması önemlidir. Yayınlar, bildiriler, yerine göre özel sayılar ve duvar yazılamaları gibi araçlarla yapılacak sürekli seslenmeler bu kitle üzerinde etki bırakacak ve giderek bağ kurmamızı kolaylaştıracaktır. Öncelikle yoğun bir propaganda çalışmasını önümüze koymalı ve yarattığımız etki üzerinden bire bir bağlar kuracak adımlar atmalıyız.

Yayının işlevli kullanılması bir başka önemli noktadır. İçeriğinin amaca uygun olması, hedef kitleye hitap eden bir dil yakalaması, bizzat alandan beslenmesi ve onu düzenli biçimde liselilere ulaştıracak kanalların yaratılması önemlidir.

Yayının verimli bir biçimde kullanılması çalışmanın önünü açan bir işlev görecektir. Bu açıdan özellikle hedef liselere düzenli bir biçimde ulaştırılmalı ve liselilerin uğrak yerleri olan alanlarda militan satışlar gerçekleştirilebilmelidir.

Bağ kurulan liseliler ile özel bir biçimde ilgilenmek, onları her açıdan kuşatacak müdahalelerde bulunmak ayrı bir önem taşımaktadır. Liseli gençlik öğrenme isteği olan bir kesimdir. İlişkilerin kalıcı hale getirilmesinde eğitim önemli bir rol oynayacaktır. Mücadeleye duyulan ilgi ile hızla etrafımızda biriken güçlerin kalıcı hale gelmesi için onların bilinçlerini geliştirecek ve kimlik kazanmalarını sağlayacak bir müdahale çabası içinde olmalıyız. Kendi deneyimlerimizin de gösterdiği gibi, lise çalışmasının kısa zamanda yarattığı çevre çeper güçler bu tür müdahaleler ile kuşatılmadığında, aynı hızla uzaklaşabiliyorlar. Bu sirkülasyonu en aza indirmek, bağ kurulan güçleri kalıcılaştırmak için, başka müdahalerler ile birlikte düşünüldüğünde, eğitim önemli bir yerde durmaktadır.


Üste