Logo

25. Yıl etkinliğine mesajlardan...


25. Yıl etkinliğine mesajlardan...

Yurtdışı parti etkinliğine gönderilen mesajları kısaltarak yayınlıyoruz...

Her alanda devrime hazırlanıyoruz!

Sermaye devletinin içerde ve dışarıda saldırganlığını artırdığı, “İşçilerin birliği halkların kardeşliği”nin kendisini yakıcı bir ihtiyaç olarak ortaya koyduğu bir dönemden geçiyoruz. Sınıf devrimcileri, yıllardır döne döne önemine işaret ettikleri bu şiarı bugün “Yeni döneme her alanda devrimci hazırlık!” şiarı ile birleştiriyorlar.

Biz komünistler şehit yoldaşlarımızdan aldığımız güçle işçi sınıfını öncüsü ile buluşturma, sosyalizm ile işçi sınıfını birleştirme mücadelesinde kızıl bayrağı en yükseklerde dalgalandıracağız. İşçi sınıfını sermaye iktidarının karşısına bağımsız örgütlü bir güç olarak çıkaracağız ve kapitalizmi tarihin mezarlığına gömeceğiz.

Ankara İl Komitesi

 

Gücümüzü 25 yıllık birikimden alıyoruz!

Zorlu bir tarihsel dönemde sağlanan 25 yıllık birikim işçi sınıfının bağrında devrimci partiyi örgütleme sürecidir. Bu süreç içerisinde devrimci teorik gelişme sağlam bir devrimci örgüt temeliyle birleştirilmiş ve bu iki alandaki gelişme işçi sınıfını devrimcileşme sürecine tabi kılınmıştır. 25 yıl önce yola çıkan komünistler, bu yolda büyük bir kararlılıkla yürüyerek, geleceği devrimci bir tarzda kucaklamanın maddi koşullarını yaratmışlardır.

İlimizde işçi sınıfı cephesinden yaşanan gelişmeler, özelde Bosch ve Renault örnekleri de, partinin doğru yolda olduğunu kanıtlamaktadır. Ama aynı zamanda partiyi her alanda, ama özellikle de sınıf çalışması alanında güçlendirme ihtiyacının ne kadar yakıcı bir tarihsel sorumluluk olduğunu göstermektedir.

Biz Bursa’dan komünistler olarak, tüm güç ve enerjimizle sınıf mücadelesinin güncel ve tarihsel görevlerini omuzlamak iddiasındayız. Gücümüzü 25 yıllık birikimden alıyor, geleceğe güvenle yürüyoruz. Bu bu duygu ve düşüncelerle yoldaşça selamlarımızı iletiyoruz.

Bursa’dan komünistler

 

Zor olanı başardık!

Büyük Ekim Devrimi'nin 95., komünist hareketin 25. yılını kutluyoruz. 25 yılın birikim ve coşkusuyla yeni Ekimler’e hazırlanıyoruz.

Hareketimiz zor olanı başarmıştır. Uzun yılları bulan büyük bir emek ve çaba ile devrim davasını bu topraklarda güvence altına alacak silahı yaratmıştır. Bu silah partidir ve devrim davasının en büyük kazanımıdır. Bu, geçmiş kuşakların ödediği büyük bedellerin, gösterdikleri fedakarlıkların, sergiledikleri yiğitliklerin boşa gitmediğinin göstergesidir.

Trakya’dan komünistler

 

Artık çok daha güçlüyüz!

Tarihin kızıl sayfalarına sarı nakışlarla işlediğimiz 25 yıllık süreç boyunca devrim ve sosyalizmin yegâne temsilcisi olduk. Bugün de öyleyiz. Üstelik artık çok daha güçlü, çok daha birikimli ve deneyimliyiz.25 yıllık tarihimize yaslanarak devrim ve sosyalizm kavgasına daha sıkı sarılacak, IV. Kongre’mizden aldığımız güçle partimizin sesini daha geniş kitlelere taşıyacağız.Komünist basın çalışanları

 

Devrimci hazırlığımızı sürdürüyoruz!

Komünist hareket partimizi inşa ederek tarihsel görevini yerine getirmiştir. Partimiz dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler üzerinden devrime hazırlığı her alanda ve cephede hızlandırma-güçlendirme çağrısını yükseltmiştir. Bizlere düşen görev, bu çağrıyı bir bayrak gibi gönderde dalgalandırmaktır.

Devrime hazırlığın en önemli ayaklarından biri devrimci teoriyle donanmış, devrimci pratiği her geçen gün güçlendiren ve geliştiren, geniş politik inisiyatifle çalışan yerel örgütlerdir. Bu bilinçle devrimci hazırlığımızı sürdürüyoruz. Bunu başardığımızda partiyi sınıf içinde önemli bir güç haline getirmiş olacağız. En acil ve öncelikli görevimiz budur.

Gaziosmanpaşa’dan komünistler

 

Biz kazanacağız!

95. yılında Ekim Devrimi hala dünya devrimci hareketine, işçi ve emekçilere yol göstermeye devam ediyor. Ekim’in yolundan yürüyen partimiz, bugün sağlam bir ideolojik temele, devrimci bir örgüte ve kendi değerler sistemine sahiptir. Partimizin önündeki görev sınıfı partiye kazanmak, partiyle devrime önderlik etmektir. Parti son kongresiyle birlikte bu hedefe kilitlenmiştir.

Kartal’dan komünistler olarak, bu bakışla işçi ve emekçilere gitmekte, onları partiye kazanmaya çalışmakta ve partinin şiarlarını bölgemizin dört bir tarafına taşımaktayız. Biliyoruz ki, eninde sonunda kazanan devrim davası olacak! Biz kazanacağız!

Kartal’dan komünistler

 

Yaşasın parti, sınıf, devrim, sosyalizm!

Habip, Hatice, Alaattin yoldaşların kentinden merhaba! Şehit yoldaşlarımızın devrimci emeğinin yok edilemediği Çiğli, Menemen, Aliağa havzasından, komünist hareketin 25. yılı vesilesiyle Yurtdışı Örgütümüzün düzenlemiş olduğu geceyi yoldaş sıcaklığımızla selamlıyoruz. 25 yıllık birikimimizden aldığımız güçle, “Yaşasın parti, sınıf, devrim, sosyalizm!” diyoruz.

Çiğli, Menemen, Aliağa’dan komünistler

 

Devrime hazırlanıyoruz!

Önümüzdeki süreç artık komünistlerin rollerini oynayacakları, işçi sınıfının eylemine yön verecekleri bir süreç olacak. Türkiye topraklarında bu kudrete sahip yegane güç olan partimiz, bayraklaştırdığı “devrime hazırlanıyoruz” şiarıyla, tarihin komünistlere yüklediği görev ve sorumlulukların farkındadır. Bu görev ve sorumlulukla tarihin akışına yön verecek olan bizler, Ekim Devrimi’nin açtığı yoldan yeni Ekimler’i yaratabilmek için devrime hazırlanıyoruz.

Manisa’dan komünistler

 

Geleceği kucaklayacağız!

Genç komünistler, partinin 25 yıllık birikimine yaslanarak, önümüzdeki süreçte gençliği devrime kazanma çabasını güçlendirecekler. Partinin birikimini özümseyerek, partiyle her alanda bütünleşecek, komünist gençlik örgütünü geliştirecekler.

Ancak böylelikle gençliğin devrimci ve kitlesel hareketini yaratabilecek, gençliğin devrimci özlemlerinin taşıyıcısı olabileceğiz. 25 yıllık birikimin verdiği güçle bunu başaracak, geleceği kucaklayacağız.

Genç Komünistler


Üste