Logo

Ekim davası bu topraklarda 25 yıldır yaşıyor! - İzmir İK


Ekim davası bu topraklarda
25 yıldır yaşıyor!

Komünist hareketin 25., Partimizin 14., Ekim Devrimi’nin 95. yılını kutlamanın mutluluğu ve kıvancıyla, Yurtdışı Örgütümüz tarafından düzenlenen “Devrime hazırlanıyoruz!” etkinliğini coşkuyla selamlıyoruz!

 Dostlar, yoldaşlar!

Siyasal yaşamda hiçbir şey boşluktan doğmaz, yoktan varolmaz. Ve bir ihtiyaca yanıt vermediği koşullarda özel çaba ve gayretlerle yaşatılamaz. Ekim davası bu topraklarda 25 yıldır yaşıyor. Ters akıntılara, yönünü şaşırmış rüzgarlara, engebeli yollara rağmen yürüyor, büyüyor ve gelişiyor.

EKİM, yenilgiler döneminde, tam da o yenilgilerin nedenlerini sorgulamanın ürünü olarak doğdu. Ekim Devrim’inden geriye kalan yozlaşmış yapıların da yıkıldığı bir sırada, “Yeni Ekimler için ileri!” şiarını yükseltti. Yaşanan yenilgilerde yeni zaferlerin derslerini gördü. Bir dönem kapanırken, yeni bir dönemin başladığının açık bilinciyle hareket etti. İnsanlığa yıkımdan başka bir şey sunamayan kapitalist sistemin onulmaz çelişkilerinin yeni devrimci yükselişlere yol açmasının kaçınılmaz olduğu bilimsel gerçeğini hep vurguladı. Dünya yeniden devrimci yükselişlere tanık olacaktı.

İşte bugün o aşamaya doğru yürüyoruz. Avrupa’da, Ortadoğu’da, Latin Amerika’da duyulan ayak sesleri yeni bir devrimci yükselişin hebercileridir. Dünya ölçüsünde sosyal yıkım korkunç boyutlara ulaşırken, emperyalist saldırganlık dizginlerinden boşalırken, tüm kapitalist dünya ağır bir ekonomik bunalımın etkileri altında sarsılırken, Yeni Ekimler’in kaçınılmaz olduğu bir yeni safhaya doğru ilerliyoruz.

Fakat tarih ve bilim bize diyor ki; “Ne kapitalizm kendiliğinden yıkılır, ne de devrimci yükselişler kendi başına zafere ulaşır! Devrim, örgütlü hazırlık işidir!” Şimdi adımlarımızı hiç olmadığı kadar sıklaştırmanın, 25 yıllık örgütlü hazırlığımızı yeni bir düzeye ulaştırmanın, partimizi her açıdan büyütüp güçlendirmenin vaktidir. Devrime hazırlanmanın vaktidir.

İzmir İl Komitesi


Üste