Logo

Hatice'de sınıfın kiniyle bilenmek...


Hatice'de sınıfın kiniyle bilenmek,
Ezgi’de devrimin inancıyla kuşanmak,
Hazal’da partinin bayrağını yükseltmek,

Devrim mücadelesini
ileriye taşımaktır!

Komünist hareket, 25 yıllık tarihi boyunca, sınıf kimliği ve devrimci çizgisiyle, ısrarlı ve iradeli bir şekilde, yaşadığımız topraklarda devrimin kızıl bayrağını dalgalandırıyor. Her partinin ideolojisi sonuçta kendi kültürünü, kendi mücedele değerlerini yaratır ve sözkonusu partinin kadrolarını da bu şekillendirir. Bir devrimciye baktığımızda, onun şahsında gerçekte örgütüyle karşılaşırız. Öte yandan bir partinin çizgisine hayat veren de gerçekte kadrolarıdır.

Buradan baktığımızda, 22 Nisan 2001 yılında Ölüm Orucu Direnişi’nin 182. gününde devrimin bayrağını kızıllaştıran, sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleşen Hatice Yürekli yoldaşın yaşamı, partimizi anlamanın, onunu temel üstünlükleriyle tanımanın anlamlı bir vesilesidir.

Yoldaşın yaşamı, her evresinde daha da özgürleşen ve devrimin ihtiyaçları doğrultusunda kendini donatan bir kadın devrimcinin yaşamıdır. O, yoksul bir ailenin çocuğu olarak 1968'de Tokat'ın Almus ilçesinde dünyaya gelmiş, genç yaşlardan itibaren çalışmaya başlamış Hatice Yürekli'dir. Hareketimizin içerisinde yer aldığı günden itibaren İzmir'den İstanbul'a, Güney illerinden Ankara'ya birçok sanayi bölgesinde, fabrikada çalışma yürütmüş ve faaliyetlerimizin kök salmasını sağlamış inançlı bakışlarıyla Ezgi'dir. Partimizin kurucu üyelerinden, birçok kez gözaltında, işkencede, mahkemede partinin iradesiyle düzeni yenilgiye uğratan, Ölüm Orucu Direnişi'nde bedenini ölüme yatıran dirençli Hazal'dır.

Hatice Yürekli yoldaş, komünist hareketin saflarında yer aldığı günden bu yana partinin, devrimin ihtiyaçları doğrultusunda kendini donatmak için ısrarlı bir çaba içerisinde olmuştur. “Kökten Ekimci” olan Hatice Yürekli yoldaş, sınıf kimliğiyle partiyi güçlendirmiş, partiyle sınıfın bütünleşmesi çabasıyla çalışmalar yürütmüş bir yoldaştır. Partinin gelişimine önemli katkılar sunmuştur. Partinin en kritik dönemlerinde sorunların, zorlukların aşılması için iradesini ortaya koymuştur.

Partinin kadro ihtiyacının yakıcılığının döne döne vurgulandığı bu süreçte, Hatice Yürekli yoldaşın yaşamı, diğer şehit yoldaşlarımızın yaşamları gibi, bütün bu açılardan bizlere yol göstermektedir. Bizler bugün yoldaşlarımızın yaşamlarına bakarken her noktasındaki örnekleri değerlendirmesini bilmeliyiz. Yoldaşlarımız, devrimin düzenle çatışmasının ve düzen karşısında baş eğmezliğin örnekleri olan ölümleriyle, bizlere direngenliğin, kararlılığın, hiçbir koşul altında partinin bayrağına leke sürmemenin yolunu göstermişlerdir. Ama ölümleri kadar öğretici olan, örgütlü yaşamları boyunca ortaya koyduklarıdır. Partinin iyi bilinen tanımlamasıyla, “zor dönem devrimcileri” olmayı başarabilmeleridir

Hatice Yürekli yoldaş şahsında şehit yoldaşlarımızın yaşamlarını incelemek, biz bugünkü parti kadroları açısından, partinin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi başarabilen kadroları tanımak ve böylece önümüzde duran sorumlulukları daha iyi görmek açısından önemlidir.

Yoldaşlarımızın yaşamları, devrimci sınıf faaliyeti içerisindeki deneyimleri, siyasi poliste, mahkemede ve zindandaki tutumları, direnişleri partinin dokümanları içinde mevcuttur. Hatice Yürekli yoldaş partisiyle özdeşleşmiş, partimizin özü ve özeti bir yoldaştır diyorsak, parti Hatice Yürekli yoldaş şahsında pürüzsüz bir şekilde bizlere yansıyacaktır.

Devrim yolunda yitirdiğimiz yoldaşlarımızdan, dolayısıyla Hatice Yürekli'den öğrenmek demek, aslında partinin çizgisini, deneyimlerini, birikimlerini, kararlılığını en iyi biçimde kuşanmak demektir. Parti saflarında yerimizi almak, partili saflarda daha fazla sorumluluğu omuzlamak demektir. Bugünün darlığı ve sınıf hareketinin durağanlığı üzerinden değil, fakat yarının yükselen mücadelesine, devrimci ayaklanmalarına, ihtilalci kalkışmalarına yanıt verebilecek bir parti yaratma bilinci ve azmiyle kendini yoğuran kadro olma penceresinden bakmak demektir.

Hatice Yürekli yoldaş kavgamızda yaşıyor!

Parti, sınıf, devrim!

İşçiler, emekçi kadınlar, gençler partiye, devrime, sosyalizme!

K. E. Rüzgar


Üste