Logo

İskeleti güçlü bir parti için!.. - K. E. Rüzgar


İskeleti oturmuş ve güçlü bir parti, iliklerine kadar sağlam kemiklerden oluştuğunda ve bu kemikler sürekli bir şekilde iyi beslendiğinde uzun ömürlü olur. Her birinin ayrı bir kemik olduğunu varsaydığımız yerel örgütlerimizi güçlü ve inisiyatifli hale getirmek partimizin öncelikli hedeflerinden biridir. İskeleti sağlam bir parti olmak için kemiklerimizin (yerel örgütlerimizin) her birinin güçlü olması gerekir. Yerel örgütlerin güçlü ve inisiyatifli olması, öteki şeyler yanında kadro sorunumuzu geride bırakmamız ve merkezi politik önderliği oturtmamızla sıkı sıkıya bağlantılıdır. Yerel kadroların kendilerini geliştirmek için ne kadar sistematik bir çaba içerisinde olduğu ve partinin yerel örgütlerin ve kadroların ihtiyaçlarına ne kadar müdahale ettiği, yerel örgütlerin niteliğini yükseltme düzeyini ve hızını belirler.

En güçlü yerel inisiyatifler, parti örgütünün güçlü olduğu, çalışmayı yürüten her bir yoldaşın partiyle bütünleştiği ve kolektif bir çalışma zeminine sahip olunan alanlarda oluşur. Yerel inisiyatif demek kendinden menkul bir çalışmaya sahip olmak değildir. Partinin çizgisi ve birikimiyle yerelin özgünlüklerine ve özellikleri hakim bir şekilde devrimci bir faaliyet yürütebilmektir. Yerel inisiyatif demek yerelde inisiyatifli, yetenekli ve birikimli yoldaşların olup olmaması veya inisiyatifli bir kişinin belirleyiciliğinde çalışmaya yön verilmesi de değildir. Yerel inisiyatifin açığa çıkabilmesi, güçlü yerel örgütlerin oluşabilmesi için partinin ideolojik, kültürel, pratik birikimine sahip olmak çok önemlidir. Ve en belirleyici yan işleyen kolektif tartışma-planlama zeminleridir.

Yerel örgütün inisiyatif sergileyebilmesi ve örgüt bütünlüğünü yakalayabilmek için sistematik bir şekilde toplanabilmek, fikir birliği oluşturacak tartışmalar yürütebilmek ve hedefli planlamalar yapabilmek kritik önemdedir. Toplantıların aksaması sadece birkaç kişinin yan yana gelip gelmemesi gibi basite alınacak bir şey değildir. Toplantı disiplini parti disiplinidir, toplantı zemini ise parti çizgisinin hayat bulmasını sağlayacak pratiğin ilk aşamasıdır. Yereli tanımak, gelişmeleri yakalamak ve politik-pratik hat oluşturmak için önemli olduğu kadar insanın kendisinden başlayarak yoldaşların, çevre/çeperin, ilişkilerin iyi tanınması, ihtiyaçlarını ve gelişmelerini yakından takip edilebilmesi için de belirleyicidir.

İnisiyatifli yerel örgüt ve çok yönlü gelişkin kadro sorununu aşamadığımız sürece karşımıza çıkan sorun alanları nelerdir? 

- Tüm kadroların ortak bir bakış ve hedefle hareket etmemesi: Örgütün bütünlüklü davranamaması, çevre-çeper güçlerinin ve ilişkilerin karşısına kararlı ve güçlü bir örgüt olarak çıkmayı zayıflatmaktadır.

- Devrimci iç yaşam alanındaki zayıflık: Örgüt bütünlüğünün oluşmadığı yerde en önemli sorun alanı tek tek yoldaşların ve örgütsel zeminlerin devrimci iç yaşamdan uzaklaşmasıdır. Devrimci bir zeminde dönüşümü zorlaştıran, yoldaşlık ilişkilerine yansıyan sonuçlar üretebilecektir.

- Bireysel inisiyatiflerin öne çıkması: Siyasal faaliyette kişinin bilinci, algısı, yetenekleri ve kimliğinin belirleyiciliği ekseninde sonuçlar yaratır.

-Yerelin sınırlarında düşünsel ve pratik darlıkta bakılması: Yerel çalışma bütünlüğü içerisinde kavranamadığı koşullarda, toplamdaki öncelikleri görme zayıflayabilmektedir.

 

Bütünleşmiş ve güçlenmiş kemikler gibi olmak!

İnsan bedenindeki kemiklerin sağlam bir iskelete dönüşmesi şu şekilde gerçekleşir: Bir bebek doğduğunda, değişmekle birlikte 300'ü aşan sayıda kemiğe sahip olabilmektedir. Bebeğin gelişim süreciyle birlikte kemik sayısı zamanla 206'ya düşer. Bunun nedeni gelişim sırasında bazı kemiklerin kaynayıp bütünleşmesidir. Sayısı daha fazla olsa da zayıf denilebilecek durumda olduğunda bebeğin oturmakta, dik durmakta vb. ne kadar zorlandığını biliriz. “Kemikleri su gibi, dikkat et!” denilir, dikkat edilmezse en ufak bir şeyin vereceği zarardan kaygı duyulur.

Kendimizin veya bir çalışma alanının bütünün parçası olduğunu unutmamalı, güçlenmeyen her bir kemiğin iskeletin toplamında yaratacağı zayıflıktan dolayı benzer bir kaygıyı duymalıyız.

Uzun yıllardır üzerinde durduğumuz sorun alanlarımız olmasına rağmen hala karşımıza çıkmasının nedeni, alışkanlıkların geride bırakılamaması, örgütlerin iyi işletilememesi, verili durumu aşma noktasında yeterli çabanın sergilenmemesidir. Artık bu sorun alanlarımızı çözmüş olmanın rahatlığıyla yol yürümemiz gerekmektedir. Kadrolarımızın çok yönlü bir gelişmişlik düzeyine ulaşması ve yerel örgütlerimizin güçlenmesi, partimizin devrim mücadelesinin güçlenmesi demektir. Bütünleşmiş ve güçlenmiş kemiklerden oluşan iskelet sistemi oturmuş bir insan bedeni gibi olmayı başardığımızda, zayıflıklarımızı aşmakta, zorlukları göğüslemekte fazla bir güçlük çekmeyeceğiz.


Üste