Logo

Partiye Raporlardan: Parti Okulları üzerine


Partiye Rapor’dan... / Kasım 2011

Parti Okulu Habip Gül Devresi

Merkez Komitesi, yukarıda açık biçimde tanımlanan sorunun (partide ideolojik donanım sorunu-Ekim) çözümüne önemli bir itilim sağlayacağı inancıyla bu yıl ilk kez olarak merkezi Parti Okulu uygulamasını gündeme getirdi. Habip Gül yoldaşın anısına ve adına ithaf edilen bu ilk Parti Okulu etkinliği toplamında başarılı bir organizasyon olarak gerçekleştirildi. Aşağı yukarı olağan bir parti kongresi toplama düzeyindeki bu organizasyon, partinin örgütsel gücü, kapasitesi ve deneyimi yönünden önemli bir yeni gösterge oldu.

Toplamında iki haftaya yayılan bu etkinlikte iki bölümlü bir çalışma yürütüldü.

İlk bölümde, Komünist Partisi ve Dünya Görüşü, Dünden Bugüne Sol Hareket ve TKİP, Sosyalizm Deneyimi (Tarihsel sorunlar) ve III. Selim'den Günümüze Türkiye Tarihi (Son 200 yıllık Türkiye tarihinin başlıca dönemeçleri...) başlıkları altında dört temel sunum yapıldı. Bu sunumları aynı konular üzerine tartışmalar tamamladı.

İkinci bölümde ise, parti çalışmasının hemen tüm sorunları üzerine ayrıntılı tartışmalar yapıldı. Çalışmanın bu bölümü içeriği yönünden merkezi bir parti konferansı gibiydi. Sorunlar ve deneyimler ortaya konuldu, partinin temel yaklaşımları üzerinden sonuçlara ulaşılmaya çalışıldı. Ekteki tutanaklar bu tartışmaların bir bölümü hakkında bir fikir verecektir.

Biz bu ikinci bölümün, parti örgütü ve çalışmasının çeşitli sorunları üzerine partinin bir grup ileri kadrosu ile yapılan bu tartışmaların, Parti Okulu etkinliğinin ilk bölümü kadar işlevli ve yararlı olduğu görüşündeyiz. Eğitim etkinliğine katılan yoldaşların değerlendirmesi de aynı doğrultuda olmuştur. Organizasyon pratiği de dahil toplamında bu etkinliğin katılımcı yoldaşların ideolojik eğitimine ve örgütsel-pratik deneyimine önemli katkıları olmuştur.

İlk uygulamanın kendisi, tam da baştan umduğumuz ve hedeflediğimiz gibi, bu türden çalışmaların yıllardır çözülemeyen ideolojik donanım sorununun çözümüne önemli katkılar sağlayacağını göstermiştir. (...)  Fakat bunun yine de belli sınırları olacağını bilmek durumundayız. Sorunun çözümü partide ideolojik eğitimi olağan ve sürekli bir çaba haline getirmekten geçmektedir. Parti Okulu uygulamaları bu konudaki bilinci güçlendirir ve bu yönlü çabaya bir itilim sağlarsa, kendi yönünden esas işlevini de yerine getirmiş olur.

Koşullar ve olanaklar ölçüsünde benzer eğitim etkinliklerinin yerel düzeyde de örgütlenmesi gerektiğini bu vesileyle hatırlatmış olalım. MK'nın buna yönelik yönlendirmeleri ve müdahaleleri ayrıca olacaktır.

 

Partiye Rapor’dan... / Aralık 2011

Parti Okulu Ümit Altıntaş Devresi

Kasım 2011 tarihli Partiye Rapor'un ardından ikinci bir Parti Okulu etkinliğini başarıyla toplamış bulunuyoruz. İlki Habip Gül yoldaşın adına atfedilen Parti Okulu etkinliklerinin bu ikincisi ise Ümit Altıntaş yoldaşa atfedildi. Bu yeni eğitim devresinin gündemi de aşağı yukarı ilkiyle aynıydı.

Etkinliğin ilk bölümünde, Komünist Partisi ve Dünya Görüşü, Dünden Bugüne Sol Hareket ve TKİP, Sosyalizm Deneyimi ve III. Selim'den Günümüze Türkiye Tarihi (Son 200 yıllık Türkiye tarihinin başlıca dönemeçleri...) başlıkları altında dört temel sunum yapıldı. Bu sunumları aynı konular üzerine tartışmalar tamamladı.

İkinci bölümde ise, yine ilk eğitim devresinde olduğu gibi, parti çalışmasının hemen tüm sorunları üzerine ayrıntılı tartışmalar yapıldı. İlk eğitim devresinin tutanaklarının incelenmesine de dayanan bu tartışmalar, konuların önden zaten genişçe tartışılmış olmasının ağırlığı altında kısmen sınırlı kalsa da beklenen asgari başarıyı gösterdi. İlk etkinlikte sınırlı tartışılabilen bazı konular ise, örneğin yayın organları ve gençlik-liseli gençlik çalışması gibi, bu ikinci etkinlikte daha geniş ve verimli tartışmalara konu edildi.

Bu ikinci etkinliğin ekte sunulan kapanış konuşmasında da dile getirildiği gibi, nispeten dar bir zaman dilimi içinde iki büyük Parti Okulu etkinliğini sorunsuzca örgütlemeyi başarmış olmak, partimizin örgütsel kapasitesine ve deneyimine yeni bir gösterge olmuştur.


Üste