Logo

Bahar dönemi İstanbul Parti çalışmalarından...


Bahar dönemi İstanbul Parti çalışmalarından...

Devrimci seferberlik içinde geleceği örgütlüyoruz!

 

İstanbul genelinde kesintisiz ve sistemli bir şekilde devam eden illegal devrimci siyasal faaliyetimiz, sol hareketin mevcut pratiği üzerinden Partimizin üstlendiği önderlik misyonuna bir kez daha ışık tutmaktadır. Tasfiyeci sürecin koyu bir devlet terörü eşliğinde sürdürüldüğü bir dönemde “Devrimci örgüt yaşamsaldır!” değerlendirmesinde ifadesini bulan “devrimci iradeye” vurgu hiç de nedensiz değildir. Sol hareket cephesinde yıllardır belirgin bir genel sağa kayış yaşanmaktadır. Bu kendini devrimci-demokrat hareket özgülünde ise öteki zaaflar yanında illegal çalışmada, buna dayalı araç ve yöntemlerin kullanılmasında göze batan bir zayıflama olarak açığa vurdumaktadır.

İşte böylesi bir dönemde komünistler olarak yıllardır devam ettirmekte olduğumuz illegal pratik faaliyetimizi sistemli bir biçimde sürdürerek sürece iradi bir müdahaleyle yüklenmekte, böylece sermaye devletinin sol hareket üzerinden ulaşmak istediği hedeflere de anlamlı bir yanıt vermekteyiz. Bu çerçevede 1 Mayıs’la taçlanan bahar dönemine kadar İstanbul’da illegal araç ve yöntemlere dayalı olarak gerçekleştirdiğimiz propaganda-ajitasyon faaliyetimizin bir özetini sunmak istiyoruz. (Bu türden bir döküm İstanbul’un belli yerelleri yönünden ayrıca yapılmış ve partimizin web sitesinde yayınlanmıştır... Bkz. Partinin pratik faaliyetlerinden/Bahar dönemini devrimci coşkumuzla karşıladık!...- Red)

 

Ulucanlar katliamı ve direnişi...

26 Eylül Ulucanlar katliamı ve direnişinin yıldönümü vesilesiyle çıkardığımız “Devrimciler ölmez devrim davası yenilmez!” şiarlı ve üzerinde Ümit ve Habip yoldaşların resimlerinin bulunduğu afişlerimiz Esenyurt, Avcılar, Kıraç, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Merter, Topkapı, GOP, Kadıköy, Ümraniye, Sultanbeyli, Sarıgazi, Maltepe, Kartal, Pendik ve Gebze ilçe ve semtlerinde yaygınca yapılmıştır. Ayrıca gerek Rumeli yakası gerekse Anadolu yakasında E–5 hattı boyunca afişlerimiz trafo ve levhaları süslemiştir.

 

Ekim Devrimi, 20. Yıl, II. Parti Kongresi...

Ardından şanlı Ekim Devrimi ve partimiz TKİP’in yıldönümü vesilesiyle hazırlanan, üzerinde kızıl bayraklı işçi figürlerinin bulunduğu “Ekim devrimi 90. yılında! Yeni Ekimler için TKİP saflarına!” şiarlı ve “20. yıl: Ekim’den Partiye, Partiyle Devrime!” şiarlı iki çeşit büyük boy ve de “Sosyalizm kazanacak! Yeni Ekimler yolunda ileri!”, “20. Yıl: Geçmişi aştık, geleceği kazanacağız!” şiarlı iki çeşit ufak boy afişlerimiz çıkartılmıştır. Bu pratik faaliyetimizin sürdüğü esnada Partimizin II. Kongre’sini kamuoyuna duyuran “TKİP II. Kongresiyle 9. yılında!” şiarlı ve orak-çekiç amblemli, kıpkızıllığıyla metrelerce öteden göz alan büyük boy kongre afişlerimiz elimize ulaşmıştır.

Bu üç afişimiz; Esenyurt, Kıraç, Avcılar, Sefaköy, Halkalı, Söğütlüçeşme, İnönü Mahallesi, İkitelli Atatürk Mahallesi, Köyiçi, Organize Sanayi, Şahintepe, Bayramtepe, Altınşehir, Güneşli Mahmutbey yolu, Kocasinan, Yeni Bosna- Güneşli sanayi bölgesi, Zafer Mahallesi, Şirinevler, Barboros Mahallesi, Bağcılar Fatih Mahallesi, Çiftlik, İnönü Mahallesi, Soğanlı, Topkapı, Gazi Mahallesi, Karadeniz Mahallesi, Ümraniye 1 Mayıs ve Başaran Mahallesi, Birlik, Emek Mahallesi, Altınşehir, Ihlamurkuyu, Dudulu, Esenşehir, İmes-OSB, Kayışdağ, Ferhatpaşa, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Sarıgazi, Samandıra, Sultanbeyli, Gülsuyu, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Gebze’ye kadar uzanan geniş bir alanda kullanılmıştır. Ve her iki yakada E-5 güzergâhı, Kadıköy ile diğer ilçe ve semtlerin bağlantı yolları afişlerimizle donatılmıştır. Afiş çalışmasının yanı sıra birçok semtte ve sanayi bölgelerinde şanlı Ekim Devrimi’ni anan ve II. Kongre’yi selamlayan, işçileri partide örgütlenmeye çağıran duvar yazılamaları yapılmıştır.

 

“Özgürlük, devrim, sosyalizm!”

Kasım ayından bahar döneminin başlangıcı sayabileceğimiz Şubat ayına kadar yine çeşitli siyasal gündemleri içeren büyük ve ufak boy afişlerimiz birçok emekçi mahallesini, sanayi bölgelerini ve geçiş güzergâhlarını renklendirmiştir. Üzerinde büyük bir orak-çekik figürü bulunan “Sosyalizm kazanacak!” şiarlı afişimiz, sosyal yıkma karşı emekçileri mücadeleye çağıran “Yıkıma, sömürüye, köleliğe boyun eğme!” şiarlı afişimiz, emekçilere kurtuluşun ve çözümün sosyalizmde olduğunu propaganda eden “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!” ve “Tek yol devrim, kurtuluş sosyalizm!” şiarlı afişlerimiz, emperyalist saldırganlığı teşhir eden “Ortadoğu emperyalizme ve siyonizme mezar olacak!” şiarlı afişimiz, iş cinayetlerini teşhir eden “Tersaneler cehennem, işçiler köle kalmayacak” şiarlı afişlerimiz bu dönem boyunca kullanılmıştır.

Büyük boy afişlerimizin yanı sıra “Sınıfa karşı sınıf, düzen karşı devrim, kapitalizme karşı sosyalizm!”, “Yaşasın sosyalist işçi-emekçi iktidarı!”, “Kahrolsun emperyalizm, direnen halklar kazanacak!”, “Şovenizme ve faşizme karşı devrim saflarına!”, “Kürt halkına özgürlük! Eşitlik, özgürlük, gönüllü birlik!”, “Özgürlük, devrim, sosyalizm!”, “Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde!” şiarlı küçük boy afişlerimiz siyasal süreçlerdeki yaşanan gelişmelere bağlı olarak kullanılmıştır.

 

8 Mart: Özgürlük ve eşitlik için!

Komünistler bahar döneminin startını, Emekçi Kadın Komisyonları’nın 24 Şubat’ta düzenlediği “Özgürlük ve eşitlik için emekçi kadınlar bir adım ileri” şiarlı kurultayı da selamlayan bir tarzda, 8 Mart vesilesiyle Şubat ayının son haftasından itibaren vermişlerdir. “Yaşasın 8 Mart! Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son!” ve “Yaşasın 8 Mart! Kadınların kurtuluşu sosyalizmde!” şiarlı büyük boy afişlerin yanı sıra “Özgürlük ve eşitlik için 8 Mart’ta alanlara!” ve “Kadının kurtuluşu devrimde, sosyalizmde!” şiarlı iki çeşit küçük boy afiş bu dönem boyunca kullanılmıştır.

 

Newroz: Özgürlük, eşitlik, gönüllü birlik!

Ardından sermaye devletinin toplumda yarattığı şovenizm ve linç kültürüne karşı emekçileri uyarmak ve kardeş Kürt halkı üzerinde yıllardır uygulanan imha ve inkâr politikasını teşhir etmek için yaklaşan Newroz bayramını selamladık. Görselliği açısından da dikkat çeken ve üzerinde Newroz ateşinin figürü bulunan “Bıji Newroz! Kürt halkına özgürlük!” şiarlı ve “Yaşasın halkların kardeşliği! Özgürlük, eşitlik, gönüllü birlik!” şiarlı iki çeşit büyük boy afişimizi semtlere ve merkezi noktalara yaptık. Ayrıca yine “Newroz piroz be! İşçilerin birliği, halkların kardeşliği!”, “Bıji Newroz, Kürt halkına özgürlük!” şiarlı ufak boy afişlerimizle her yeri donattık. Düşman böylesi bir dönemde devrimci faaliyetimizin yaygınlığı üzerine yaşadığı hazımsızlığı özellikle de E–5 gibi merkezi yerdeki afişlerimize büyük bir hışımla saldırarak ortaya koydu.

Ancak düşmanın bu çabasının boşuna olduğunu yaklaşan 1 Mayıs vesilesiyle bir kez daha, üstelik daha da yaygın bir pratik faaliyetle göstermiş olduk.

 

SSGSS’ye, Sosyal yıkıma ve sömürüye karşı!...

1 Mayıs öncesinde SSGSS’ye karşı 6 Nisan’da yapılacak miting için Avrupa yakasında E-5 güzergâhında çeşitli noktalara yazılamalarda bulunduk. Küçükçekmece Bağlar mevkiinde “SSGSS’ye hayır!”, Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu civarında “Sağlık haktır satılamaz!”, “SSGSS’ye karşı 6 Nisan’da Kadıköy’e!”, İncirli girişinde “Sosyal yıkıma ve sömürüye karşı mücadeleye!”, Ambarlar mevkiinde “Emeklilik hakkı gasp edilemez!”, Topkapı’da “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”, Halıcıoğlu’nda “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!” yazılamaları gerçekleştirdik. Ayrıca birçok noktaya “TKİP” imzalamalarında bulunduk.

 

1 Mayıs: Sosyalizm kazanacak!

1 Mayıs faaliyetimize ise, üzerinde zincirlerini kıran işçi figürü bulunan “Yaşasın 1 Mayıs! Sosyalizm kazanacak!”, “Emperyalizme, şovenizme, faşizme karşı 1 Mayıs’a!”, “Sosyal yıkma, köleleştirmeye, sömürüye karşı 1 Mayıs’a!” şiarlarının yer aldığı üç çeşit büyük boy afişimizle başladık. Yine Esenyurt’tan başlayıp Anadolu yakasında Gebze’ye kadar uzanan hat boyunca ana arterlerde, emekçi semtlerinde, sanayi bölgelerinde afişlerimiz yaygın bir şekilde kullandık.

Bu durumun yarattığı rahatsızlık düşmanın bir kez daha afişlerimize saldırmasıyla belli oldu. Sermaye devleti nasıl ki Taksim’i işçi ve emekçiler kapatarak sınıfsal bir tavır ortaya koyuyorsa, E-5’i ve merkezi yerleri devrimci siyasal faaliyete kapatma noktasında da aynı tavrı sergiliyor. Devrimcilerin siyasal faaliyetinde yıllardır bir mevzi durumunda olan buralarda inisiyatifin son yıllarda sermaye devletine geçmesi, gerçekleştirdiğimiz pratik faaliyet karşısında iyice çileden çıkmalarına neden olmaktadır.

Afiş çalışmamızın ardından partimizin 1 Mayıs vesilesiyle çıkartmış olduğu bildiriler, yine emekçilerin oturduğu semtlerde kapı kapı dolaşılarak ulaştırıldı. İşçi ve emekçiler, Taksim yasağının parçalanması için mücadeleye davet edildi. Dağıtım esnasında birebir sohbet ettiğimiz emekçilerden son yılların en olumlu tepkileriyle karşılaşmamız çalışmamıza ayrı bir şevk katmıştır.

1 Mayıs vesilesiyle çeşitlendirdiğimiz pratik faaliyetimize 12 ayrı şiarı içeren onbinlerce kuşla devam ettik. Fabrikalardan sanayi sitelerine, emekçi semtlerinden otobüs duraklarına, merkezi yerlerden 1 Mayıs alanına kadar çok değişik alanlarda kuşlarımızı kullandık.

 Son olarak ise, yine her iki yakada semtlerde, sanayi bölgelerinde ve E-5 hattı boyunca emekçileri 1 Mayıs’a çağıran yazılamalar yaptık. Esenyurt, Haramidere, İncirli köprüsü, Topkapı, Ayvansaray mevkilerinde 1 Mayıs yazılamalarıyla birlikte birçok noktaya “TKİP” imzalamalarında bulunduk. Anadolu yakasında ise yine E-5 üzerinde Maltepe, Cevizli ve Gülsuyu Köprüsü’ne “1 Mayıs’ta Taksim’e /TKİP” yazılamalarını gerçekleştirdik.

Ayrıca bu dönem boyunca çeşitli semtlerde Hatice yoldaşın ölüm yıldönümü vesilesiyle “Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez!”, “Hatice yoldaş ölümsüzdür!”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür!” ve “TKİP” yazılamaları yaptık.

 

İllegal devrimci faaliyetimiz güçlenerek sürecek!

Elbette bu faaliyetlerimiz esnasında düşmanın birçok kez saldırısına uğradık ve her seferinde gerekli yanıt verdik.

Yoğun bir pratik faaliyetle geçirdiğimiz bu süreci bundan sonra da kesintisiz bir şekilde devam ettirerek, düşmanın sol hareket üzerinde hedeflediği tasfiyeci planlara karşı en iyi yanıtı vereceğiz.

İstanbul’dan Komünistler

(Ekim, Sayı: 252, Mayıs 2008)


Üste