Logo

Partinin pratik faaliyetlerinden...


Partinin pratik faaliyetlerinden...

Bahar dönemini devrimci coşkumuzla karşıladık!


Sermaye devletinin Ortadoğu’ya dönük emperyalist politikalar çerçevesinde daha aktif bir role soyunduğu ve içerde de giderek daha azgın bir terör estirdiği günümüzde, komünistler olarak devrimci siyasal faaliyetimizden taviz vermeden ve hız kesmeden yolumuzu yürümeye devam ediyoruz. “Devrimci Örgüt Yaşamsaldır!” değerlendirmesi ışığında siyasal faaliyetimizi legalizmin ve tasfiyeciliğin bataklığına inat illegal cepheden büyük bir sabır ve inatla sürdürüyoruz.

İçinde bulunduğumuz bahar dönemini de yine bu çerçevede değerlendirmiş olduk. Ajitasyon-propaganda faaliyetimizin temel araçlarından biri olan ve partimizin kitlelere doğrudan seslendiği illegal afişlerimiz, bu dönem için pratik faaliyetimizde ağırlık verdiğimiz materyaller oldular. Hiç abartmaksızın söyleyebiliriz ki, bu alanda sergilediğimiz pratiğin bir benzerine rastlayamıyoruz. Bugüne kadar illegal afiş çalışmamızda geldiğimiz düzey dostun ve düşmanın gözleri önündedir. İstanbul sokakları, emekçi semtleri, sanayi bölgeleri ve ana arterler tanıktır buna.

Devrimci 8 Mart ve Newroz çalışması...

Bahar dönemini 11 çeşit büyük boy ve de 12 çeşit küçük boy afişlerimizle karşıladık. Yaklaşan 8 Mart vesilesiyle ve 28 Şubat’ta düzenlenen Emekçi Kadın Kurultay’ını selamlamak için Küçükçekmece’den Boğaziçi köprüsüne kadar E-5 hattı boyunca “8 Mart’ta alanlara! Kadının kurtuluşu sosyalizmde!”, “8 Mart’ta alanlara! Kadınlar mücadeleye, özgürleşmeye!” şiarlarını içeren büyük boy afişlerimizi yaptık. Devrimci ve reformist güçlerin yasal afiş çalışmasında yaşadığı gerilemeyi bu yılki 8 Mart vesilesiyle bir kez daha görmüş olduk. E-5 gibi ana arterlere nerdeyse tek bir kurum afiş yapmamıştı.

Sermaye devleti bu alanda kazandığı mevziyi yitirmeme kaygısıyla bu dönem bizim afişlerimize de azgınca bir saldırı gerçekleştirdi. Ancak bu saldırıya yeni afişlerimizle anında yanıt verdik. Yine E-5 güzergahında “Yaşasın 8 Mart! Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son!” şiarıyla “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!” şiarlı büyük boy afişlerimizin yanı sıra “Kadının kurtuluşu devrimde, sosyalizmde!”, “Özgürlük, eşitlik için 8 Mart’ta alanlara!” şiarlı küçük boy afişlerimizi kullandık.

Yeni Bosna Zafer Mahallesi ve  Doğu Sanayi Sitesi civarındaki sanayi bölgesinde de 8 Mart’la ilgili büyük ve küçük boy afişlerimizle birlikte “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!”, “Tek yol devrim, kurtuluş sosyalizm!” şiarlı büyük boy afişlerimiz duvarları ve panoları süsledi. Yanı sıra “Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde!”, “Sınıfa karşı sınıf, düzene karşı devrim, kapitalizme karşı sosyalizm!”, “Yaşasın sosyalist işçi-emekçi iktidarı!” şiarlı küçük boy afişlerimizi de kullandık.

Yine bu bölgede sermaye devletinin Kürt halkına karşı izlediği imha ve inkar politikasını teşhir etmek ve emekçileri şovenizme karşı uyarmak için yaklaşan Newroz’la birlikte “Yaşasın halkların kardeşliği! Özgürlük, eşitlik, gönüllü birlik!”, “Biji Newroz! Kürt halkına özgürlük!” şiarlı büyük boy afişlerimizin yanı sıra “Şovenizme, faşizme karşı devrim saflarına!”, “Newroz piroz be! İşçilerin birliği, halkların kardeşliği!”, “Kahrolsun emperyalizm! Direnen halklar kazanacak!”, “Özgürlük, devrim, sosyalizm!” şiarlı küçük boy afişlerimizi kullandık.

Sefaköy bölgesindeyse, Söğütlüçeşme, İnönü Mahallesi ve Halkalı civarına pratik faaliyetimizi taşıdık. Bu bölgelerde de “Yaşasın 8 Mart! Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son!”, “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!”, “Yaşasın halkların kardeşliği! Özgürlük, eşitlik, gönüllü birlik!”, “Biji Newroz! Kürt halkına özgürlük”, “Sosyalizm kazanacak!” şiarlı büyük boy afişlerimiz yanı sıra “Kadının kurtuluşu sosyalizmde!”, “Özgürlük ve eşitlik için 8 Mart’ta alanlara!”, “Yaşasın sosyalist işçi-emekçi iktidarı!”, “Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde!”, “Özgürlük, devrim, sosyalizm!”, “Kahrolsun emperyalizm! Direnen halklar kazanacak!”, “Şovenizme ve faşizme karşı devrim saflarına!”, “Biji Newroz! Kürt halkına özgürlük”, “Newroz piroz be! İşçilerin birliği halkların kardeşliği!” şiarlı küçük afişlerimizi yaptık.

Bu bölgelerin şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz pratik faaliyetlerimizle belli bir doygunluğa ulaştığı gözükmektedir.

İşçi ve emekçilerin yanısıra Kürtlerin de yoğun olarak oturduğu Bayramtepe, Şahintepe ve Altınşehir bölgeleri de pratik faaliyetimize konu ettiğimiz yerler oldular. Bu bölgelerde de “Ortadoğu emperyalizme ve siyonizme mezar olacak!”, “Sosyalizm kazanacak!”, “Yıkıma, sömürüye boyun eğme! Ses ol, ışık ol, yumruk ol!”, “Tek yol devrim, kurtuluş sosyalizm!”, “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!”, “Yaşasın halkların kardeşliği! Özgürlük, eşitlik, gönüllü birlik!”, “Biji Newroz! Kürt halkına özgürlük!” şiarlarının yer aldığı büyük afişlerimizi hem semt içlerine hem de otobüs ve dolmuşların geçtiği ana güzergahlara yaptık. Ayrıca “Özgürlük, devrim, sosyalizm!”, “Çözüm devrimde kurtuluş sosyalizmde!”, “Yaşasın sosyalist işçi-emekçi iktidarı!”, “Kahrolsun emperyalizm! Direnen halklar kazanacak!”, “Newroz piroz be! İşçilerin birliği halkların kardeşliği!”, “Şovenizme ve faşizme karşı devrim saflarına!”, “Biji newroz! Kürt halkına özgürlük!”, “Kürt halkına özgürlük! Eşitlik, özgürlük, gönüllü birlik!” şiarlı küçük afişlerimizden yaygınca yapıldı. Bu bölgelerde de Kürt gençleri çalışmalarımız esnasında bizlere memnuniyetlerini ve desteklerini bildirdiler.

Son olarak İkitelli bölgesinde Organize Sanayi’de, Köyiçi ve Atatürk Mahallerinde pratik faaliyetlerimizi yaygın bir şekilde gerçekleştirdik. Bu bölgelerde de 8 Mart ve Newroz afişlerinin yer aldığı toplam 10 çeşit büyük boy afişimizin yanı sıra tersanelerde son dönemde artan iş cinayetlerine dikkat çekmek için “Tersaneler cehennem, işçiler köle kalmayacak!” şiarlı büyük boy afişlerimizi yaptık. Yine bu bölgelerde diğer küçük afişlerimizin yanı sıra “Katil GİSBİR hesap verecek!”, “Sigortasız çalışmaya, örgütsüzlüğe ve köleliğe son!”, “İş cinayetlerine ve taşeronlaştırmaya karşı mücadeleye!”, “Tersaneler cehennem, işçiler köle kalmayacak!” şiarlı küçük boy afişlerimiz kullanıldı.

Sanayide geçen işçiler “kolay gelsin” derken, Atatürk Mahallesi’ndeki devrimci gençlerin mahallede devriye gezen sivil polisler hakkında uyarıda bulunmaları, devrimci dayanışmanın anlamlı bir örneği oldu. Yine bu mahallede kimi emekçi gençler afişlerimiz hakkında soru sorduktan sonra hükümete duydukları tepkilerini dile getirerek çalışmamızda kolaylıklar dilediklerini belirttiler.

Bahar döneminin gelmesiyle birlikte daha da yoğunlaştırdığımız siyasal pratik faaliyetimizle partimizin şiarlarını işçi ve emekçilere ulaştırmayı sürdüreceğiz. İşçi ve emekçilerin, ezilen halklarını yaşadıkları sorunların kesin çözümünün ancak bir devrimle gerçekleşebileceğini ve bu anlamda devrimin güncelliğini bugüne kadar işlediğimiz gibi bundan sonra da işlemeye devam edeceğiz.

Rumeli Yakası’ndan Komünistler 

 

Parti adına dolaysız seslenme faaliyetini daha da güçlendireceğiz!

 
Bahar döneminde hız kazanan pratik faaliyetimizi Nisan ayında daha da yoğunlaştırdık. Böylelikle, bu yılın başından 1 Mayıs’a kadar geçen süreç boyunca illegal araç ve yöntemlere dayalı pratik siyasal faaliyetimiz kesintisiz bir şekilde devam etmiş oldu.

Nisan ayının hemen başında SSGSS yasasına karşı 6 Nisan’da Kadıköy’de yapılacak mitinge ilişkin olarak ana arterlerden biri olan E-5 yolunun üzerinde TKİP imzalı çeşitli yazılamalarda bulunduk. E-5 yolunun Küçükçekmece Bağlar mevkiinde “SSGSS hayır!”, Bahçelievler Çocuk Yuvası mevkiinde “Sağlık haktır, satılamaz!”, “SSGSS’ye karşı 6 Nisan’da alanlara!”, İncirli girişinde “Sosyal yıkımlara ve köleliğe karşı mücadeleye!”, Ambarlar mevkiinde “Emeklilik hakkı gasp edilemez!”, Topkapı mevkiinde “Yaşasın devrim ve sosyalizm!” ve Halıcıoğlu’nda “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!” şiarlarını içeren yazılamalarımızı gerçekleştirdik.

Uzun süredir E-5 gibi ana arterlerdeki en ufak bir siyasi çalışmaya dahi izin vermeyen düzenin kolluk güçleri ve belediye ekipleri tahamülsüzlüklerini yazılamalarımızı fazla zaman geçirmeden silerek göstermiş oldular. Elbette burada hedeflenen devrimci faaliyeti sadece semt içlerine hapsederek ana arterler gibi yoğun geçişlerin yaşandığı yerleri kendileri için korunmuş yerler halinde tutmak istemeleridir. Daha önceden afiş yapmaya yer kalmayan ana arterlerde son yıllarda devrimci pratik faaliyetin gözle görülür bir şekilde zayıflamış olması, sermaye devletinin bu amacı doğrultusunda önemli bir başarı yakaladığını da göstermektedir. Ancak komünistler olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bu mevziyi devlete terk etmeyeceğimizi buradan bir kez daha belirtmiş olalım.

1 Mayıs çalışmamıza ise “Emperyalizme, şovenizme, faşizme karşı 1 Mayıs’a!”, “Sosyal yıkıma, köleleştirmeye, sömürüye karşı 1 Mayıs’a!” şiarlarını içeren ve zincirlerini kıran işçi figürünün yeraldığı“Yaşasın 1 Mayıs! Sosyalizm kazanacak!” şiarlı üç değişik büyük boy afişlerimizle başladık.

Bu çerçevede yine E-5 üzerinde Küçükçekmece Beşyol ve Sefaköy mevkiinde, Yenibosna Kuleli mevkiinde, Şirinevler’de, Bahçelievler, İncirli, Ömür duraklarında, Merter, Topkapı, Edirnekapı, Ayvansaray, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze mevkiinde çeşitli yerlere afişlerimizi yaptık. Ayrıca işçi ve emekçilerin yoğun olarak oturduğu bölgelere ve sanayi bölgelerine de her zaman olduğu gibi afişlerimizi ulaştırdık. Sefaköy Halkalı yolu, İnönü Mahallesi, Söğütlü Çeşme Mahallesi, Halkalı Meydan, Altınşehir, Şahintepe, Bayramtepe, İkitelli Organize Sanayi, İkitelli Köyiçi ve Atatürk Mahalleleri, E-6 İkitelli bağlantı yolu, Sanayi Mahallesi, Güneşli Mahmutbey Yolu, Güneşli Sanayi Bölgesi, Yeni Bosna Sanayi Bölgesi, Kocasinan, Yeni Bosna Zafer Mahallesi ve Şirinevler’e afişlerimiz yapıldı.

Afiş çalışmamızın hemen ardından Hatice Yürekli yoldaşın ölüm yıldönümü vesilesiyle Şahintepe Mahallesi’nde “Hatice yoldaş ölümsüzdür!”, “Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez!”, Sefaköy İnönü Mahallesi’nde “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “Hatice yoldaş ölümsüzdür!” şiarlarını içeren parti imzalı yazılamalar yaptık.

Daha sonra partimizin 1 Mayıs’a dönük çıkarmış olduğu bildirilerin Sefaköy İnönü, Söğütlüçeşme Mahalleleri’nde, Şahintepe, İkitelli Köyiçi ve Atatürk Mahalleleri’nde, Yeni Bosna Zafer Mahallesi’nde dağıtımını gerçekleştirdik. Dağıtım pratiğimiz esnasında emekçilerden çoğunlukla olumlu tepkiler almakla birlikte, artan yoksullaşmaya ve hükümetin Taksim yasağına karşı tepkilerine şahit olduk. 1 Mayıs’ın emekçilerin gündemine bu şekliyle girmiş olması bile 2008 1 Mayısı’nın kazanıldığına ilişkin bir göstergedir aynı zamanda. Elbette bunda sadece 1 Mayıs değil, daha öncesinde SSGSS yasasında yaşanan gelişmeler, ekonomik tablonun emekçiler aleyhine gittikçe daha fazla bozulması önemli neden teşkil etmektedir.

Bildiri dağıtımının yanısıra aynı bölgelere; “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!”, “Ya barbarlık içinde çöküş ya sosyalizm!”, “Halkların özgürlüğü için birlik, dayanışma ve mücadeleye!”, “Emperyalizme, şovenizme, faşizme karşı 1 Mayıs’a!”, “1 Mayıs’ta alanlara! Özgürlük, devrim, sosyalizm!”, “Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!”, “Sınıfa karşı sınıf, düzene karşı devrim, kapitalizme karşı sosyalizm!”, “Sosyal yıkıma, köleleştirmeye, sömürüye teslim olma!”, “Özgürlük ve eşitlik için işçilerin birliği halkların kardeşliği!”, “Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde!”, “Emperyalizm ve uşakları yenilecek, direnen halklar kazanacak!”, “Yaşasın 1 Mayıs! Bıji Yek Gulan!”, “Bıji bratiye gelan, Yaşasın halkların kardeşliği!” şiarlarını içeren TKİP imzalı kuşlamalar yaptık. Ayrıca Sefaköy’de Beşyol’da, Güven Elektrik fabrikasının önünde, Yeni Bosna’da Paksan fabrikasının önünde ve Doğu Sanayi Sitesinin girişlerinde Parti kuşlamaları yaptık.

Hükümetin 1 Mayıs’ı özünden soyutlama taktiğine ve Taksim’i yasaklama tavrına karşı da E-5 üzerinde İncirli mevkiinde “Sosyal saldırılara karşı 1 Mayıs’ta Taksim’e!”, Topkapı mevkiinde “1 Mayıs’ta Taksim’e!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”Ayvansaray’da “Yaşasın 1 Mayıs!”, Halıcıoğlu’nda “1 Mayıs’ta Taksim’e!” yazılamaları yaptık. Okmeydanı üst geçidine  “TKİP” imzalamasında bulunduk.

Yine Söğütlüçeşme, İnönü, Şahintepe, İkitelli Köyiçi semtlerinde ve Halkalı yolu üzerinde “Yaşasın 1 Mayıs!”, “1 Mayıs’ta Taksime!”, “Bıji Yek Gulan!”, “1 Mayıs kızıldır, kızıl kalacak!”, “Emeğimiz ve geleceğimiz için 1 Mayıs’ta Taksim’e!”, “Sermayenin saldırılarına karşı 1 Mayıs’ta Taksim’e!”, “Güvencesiz çalışmaya ve geleceksiz yaşama karşı 1 Mayıs’ta alanlara!” şiarlı yazılamaları gerçekleştirdik. Birçok duvara da “TKİP” imzalamalarında bulunduk.

Son olarak 1 Mayıs sabahı Birleşik Metal 2 No’lu Şube önünde ve de Cevizlibağ E-5 üzerinde kuşlama faaliyeti gerçekleştirdik.

Sonuç itibariyle bahar dönemi boyunca illegal pratik faaliyetimizi çeşitli araçlarla kesintisiz ve daha yaygın bir şekilde sürdürerek partimizin şiarlarını kitlelere taşımış olduk.

Komünistler olarak önümüzdeki süreçte üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak devrimci iradi müdahaleyle güne yükleniyoruz. Çalışmalarımızı her açıdan daha da güçlendirerek yüklenmeye devam edeceğiz...

Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!
Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Rumeli Yakasından Komünistler

                                                                                       

Partiyi her alanda güçlendirmek için!..

Partimizin II. Kongre’siyle girdiği yeni dönemde illegal faaliyetimizi her açıdan daha da güçlendiriyoruz.

 20. Yıl kampanyası

 “Yeni Ekimler!” şiarıyla ortaya çıkan komünist hareketimizin 20. Yıl’ını ve partimizin II. Kongre’siyle girdiği 9. yılını selamlayan afişlerimizi Gebze Pimaş’tan Bostancı Köprüsü’ne kadar olan E-5 güzergahına, Gebze’nin emekçi mahallelerinden Emek, Erişler, Ulaştepe mahallelerine, Pendik Kurtköy Sanayi, Sülüntepe, Aydos ve Kavakpınar mahallelerine, ayrıca Kartal Sanayi, Kurfalı, Esentepe ve Karlıktepe mahalleleriyle, Maltepe-Gülsuyu Mahallesi’nin merkezi noktalarına ve servis geçiş güzergahlarına yaptık.

 8 Mart ve Newroz çalışması

Sınıfsal ve tarihsel özü karartılmaya çalışılan kızıl 8 Mart’ı günler öncesinden merkezi güzergahlara yaptığımız “Yaşasın 8 Mart!”, “Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son!” şiarlı afişlerimizle selamladık.

Sermaye devletinin Kürt halkının haklı ve onurlu özgürlük mücadelesini inkar ve imhayla ezmeye çalıştığı, kirli savaşla işçi ve emekçileri zehirlediği bu dönemde yaklaşan Newroz’un isyan ateşini yine afişlerimizle selamladık. “Biji Newroz! Kürt halkına özgürlük!” şiarlı büyük ve küçük boy afişlerimizle, “Yaşasın halkların kardeşliği! Özgürlük, eşitlik, gönüllü birlik!” şiarlı büyük boy ve “Newroz piroz be! İşçilerin birliği halkların kardeşliği!” şiarlı küçük boy afişlerimizi E-5 güzergahı ve emekçi semtlerinde kullandık. Kürt ve Türk işçi ve emekçilerini eşitlik ve gönüllü birlik temelinde devrimci mücadeleye çağırdık.

Devrimci 1 Mayıs’a hazırlık...

 8 Mart ve Newroz'un ardından çalışmalarımıza 1 Mayıs gündemi ile devam ettik. Materyallerimizi yoğun bir şekilde yine merkezi noktalarda ve işçi-emekçi semtlerinde kullanarak, işçi ve emekçileri 1 Mayıs’a çağırdık. Kadıköy, E-5 güzergahı, İMES, Organize Sanayi Bölgesi Erenköy, Sarıgazi, Dudulu, Esenşehir, Emek Mahallesi, Tavukçu Yolu, Ümraniye ve Üsküdar’da “Sosyal yıkıma, köleleştirmeye karşı 1 Mayıs’a!”, “Emperyalizme, şovenizme ve faşizme karşı 1 Mayıs’a!”, “Yaşasın 1 Mayıs, sosyalizm kazanacak!” şiarlı afişlerimizi kullandık. Ayrıca  E-5 üzerinde Maltepe, Cevizli ve Gülsuyu Köprüsü’ne “1 Mayıs’ta Taksim’e! /TKİP” yazılamalarını gerçekleştirdik.

Birkaç gün geçmeden özellikle E-5 güzergahında bulunan afişlerimizin büyük bir kısmı devletin kolluk güçleri tarafından kazınarak veya üzeri boyanarak yok edildi. Bu güzergahtaki afişlerimize yönelik saldırının, oldukça göze çarpar bir şekilde ve yaygın olmasından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz.

1 Mayıs’a kısa bir süre kala işçi ve emekçileri 1 Mayıs’a çağıran ve genel şiarlarımızın yer aldığı kuşlamalarımızı devreye soktuk. Sarıgazi, Sultanbeyli, Başaran Mahallesi, Samandıra-Veysel Karani Mahallesi, 1 Mayıs Mahallesi ve Ferhatpaşa’da binlerce çağrıyı emekçilere ulaştırdık.

Çalışma boyunca 200 afiş,1.500 bildiri ve 10.500 kuş kullandık.

Komünist militanlar olarak 1 Mayıs günü ise, sermaye devletinin tüm zorbalığına karşı Taksim kararlığıyla barikatlarda direnen emekçilerle ve devrimcilerle birlikte ön saflarda mücadele ettik. İşçi sınıfını ve emekçileri devrim ve sosyalizm davasına çağıran çeşitli şiarların yazılı olduğu parti imzalı kuşlarımızdan binlercesini İstanbul'un merkezinde kullandık.

 ***

Afişlerimiz görselliği ve yaygınlığı ile emekçilerin dikkatini çekiyor.

İllegal faaliyette ısrarımızla dostun düşmanın gözü önünde partimizin kızıl bayrağını dalgalandırmaya devam ediyoruz.

Partimizin devrimci örgütü ve devrimci illegal faaliyeti yaşamsal gören perspektifiyle devrimci baharın doruk noktası olan 1 Mayıs’ı geride bırakmış durumdayız. Şimdi önümüzde yeni gündemler ve yeni görevler var.

Ve biz daha da bilenmiş bir ruh ve coşkuyla bu görevleri omuzlamaya hazırız...

Partiyi her alanda ve her açıdan güçlendirmek için ileri!

Anadolu Yakası’ndan Komünistler

 

 Umudun, direncin ve devrimin sesini işçi ve emekçilere taşıyoruz!

 
Emperyalist savaş tamtamlarının yeniden gemi azıya aldığı, dünyanın dört bir tarafında kapitalizmin ürünü olan açlık ve yoksulluk isyanlarının boy gösterdiği, emperyalizmin savaş arabasına binmek için çırpınan sermaye devletinin sömürüyü azgınlaştırdığı bir dönemde, dünya işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı karşıladık.

Yaklaşık bir ay öncesinden gündemimize aldığımız 1 Mayıs sürecini oldukça yaygın bir ajitasyon-propaganda pratik faaliyetiyle geçirdik. Bölgemizde bulunan başta sınıfın öncü güçleri olmak üzere daha çok işçi ve emekçiyi sınıfın ve devrimin partisiyle tanıştırmak, saflarımıza kazanmak ve sınıf mücadelesine sevk etmek perspektifiyle yaklaştık. Bu bağlamda temel aldığımız alanlar, fabrika ve sanayi bölgeleri, işçi ve emekçilerin sürekli kullandığı ana güzergâhlar ve emekçi semtleri oldu. Diyebiliriz ki, önümüze koyduğumuz hedefleri büyük oranda hayata geçirdik.

Bu faaliyetimizde afişinden bildirisine, kuşundan yazılamasına kadar birbirini tamamlayan dört araç kullandık. Dinci gerici parti AKP’nin belediyelerdeki uzantıları ve sermayenin bekçi köpekleri ekipler halinde dolaşıp geceleri afiş-yazılama arayarak karalamaya ya da kazımaya çalışadursunlar, birbirini tamamlayan faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde sürdü. Öyle ki, ana güzergâhlarda seyahat eden emekçilerin pratiklerimizle karşılaşmamaları olanaksızdı. Zira kısa aralıklarla afişlerimiz, yazılamalarımız ve kuşlarımız son ana kadar ana güzergâhlar ve durakları süsledi. Bu faaliyetlerimiz, bölgemizde kendisini hissettirmesiyle birlikte, ilgi ve sempatiyle karşılandı.

İlk pratiğimiz, “Emperyalizme, şovenizme ve faşizme karşı 1 Mayıs’a!”, “Sosyal yıkıma, köleleştirmeye ve sömürüye karşı 1 Mayıs’a!”, “Yaşasın 1 Mayıs! Sosyalizm kazanacak!” şiarlarını içeren üç ayrı 1 Mayıs afişi  üzerinden gerçekleşti.

Küçükçekmece köprülü kavşağından İÜ Avcılar Kampüsü’ne kadar uzanan E-5’in sağlı sollu tarafları, Haramidere sanayi içi ve E-5’teki durağından Beylikdüzü’ne kadarki güzergah, Kuruçeşme Mahallesi ve Kıraç fabrikalar bölgesi, Kıraç Sapağı’ndan Total benzinliğine kadar uzanan Hadımköy yolunun bir kısmı, Esenyurt Örnek Mahallesi ile Bağlarçeşme ve Esenkent’ten Esenyurt meydan ve Parsellere kadar uzanan sağlı sollu ana güzergahları afişlerimizle donattık.

Pratik faaliyetimizin ikinci ayağını partimizin bildirisi ve kuşlarımız oluşturdu. Bildirilerimizi kuşlama eşliğinde Köyiçi mahalleleri, Depo durağı ile Sonevler mahallelerine, kimi yerde elden kimi yerde kapı altlarından dağıttık. Ayrıca miting sabahı Depo Durağı ve Esenyurt meydan ve çevresini kuşlarımızla donattık.

Faaliyetimizin üçüncü ayağını ise yazılamalarımız oluşturdu. Firuzköy fabrikalar yolu, Köyiçi ana güzergah, Kuzuyolu ile Örnek Mahallesi, Kuruçeşme mahallesi ile fabrikalar bölgesi, Korozo fabrikası güzergahından Beylikdüzü- Haramidere-Esenyurt girişine kadar uzanan E-5 güzergahını yazılarımızla kızıla boyadık. Haramidere Sanayi Sitesi’nin karşı cephesinde tepede bulunan bir lisenin duvarına ve Korozo fabrikasının karşı cephesinde yer alan uzun duvara rulo ile yazdığımız yazılar daha da çok dikkat çekti.

Yazılamalarımız şu şiarlardan oluştu: “1 Mayıs’ta Taksim’e”, “1 Mayıs’ta alanlara”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Köleliğe karşı 1 Mayıs’ta Taksim’e”. Birçok noktaya da sadece TKİP imzasını içeren yazılamalar yaptık. Ayrıca E-5 üzeri Ambarlı köprülü kavşağına (Esenyurt girişi) yakın bir duvara yazdığımız yazının silinmesi üzerine, hemen ertesinde kavşağı sağlı-sollu olarak “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!” afişimizle süsledik.

Nadiren rastlanan tek tük istisnalar dışında, illegal araç ve yöntemlere dayalı çalışmayı gelinen yerde neredeyse yalnızca partimiz yürütmektedir ne yazık ki. Devrimci ve reformist kanatlarıyla geleneksel sol gruplar, tüm yasal olanaklarına rağmen bölgede ancak son günlere sıkışan bir yasal afiş ve bildiri faaliyeti yürüttüler. İllegal faaliyetin gelinen yerde artık gündemlerinden çıkmış olması bir yana, yasal çalışmalarda bile gerileme gözlenmektedir, hiç değilse bizim bölgemizde. Bu koşullarda legaliteyi etkin bir şekilde zaten kullanmakta olan partimizin giderek daha etkili bir illegal faaliyeti de geliştiriyor olması birçok bakımından anlamlı ve dikkate değerdir .

Biz Büyükçekmece bölgesinin komünistleri, devrimin bayrağını bölgemizde daha da yukarıya  çekerken, gözbebeğimiz olan partimizin, TKİP’nin II. Kongre’sini ve 10. Yıl’ını yüreklerimizde yanan kor ateşlerle ve büyük bir coşkuyla selamladık. Bu coşkuyla da bölgemizdeki işçi ve emekçileri kucaklayan bir çalışma yürüttük.

Hücre hücre, fabrika fabrika büyüyen, işçi ve emekçilerin kölelik zincirlerini parçalayarak partimizle et-tırnak misali bütünleşeceği bir çalışmayı hedefliyor ve yürütüyoruz. Çalışmamızı bu çizgide geliştirip güçlendirdiğimiz sürece, işçi sınıfının elindeki balyozu devrim partisinin çelik balyozuyla bütünleştirerek asalak sermaye düzenini alaşağı edeceği tarihsel anlar bizim için ne uzak ne de hayaldir.

İşçi sınıfının devrimci programı, elimizde rehber, beynimizde ışık, yüreklerimizde yanan kor ateşler, damarlarımızda akan devrim kanını hep doruklarda tutacaktır. O büyük gün gelene dek çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam edecektir...           

Büyükçekmece’den Komünistler

 

 Partimizin gür sesini sınıfa taşımayı sürdürüyoruz!


Sermaye cephesinden işçi sınıfı ve emekçilere dönük olarak sürdürülen çok yönlü saldırıların yanısıra Kürt halkının özgürlük isteminin vahşi bir baskı ve terörle sindirilmeye çalışıldığı, imha ve inkar politikalarının tırmandırıldığı bir süreçte girdiğimiz Newroz’un bu yılki anlamı daha farklıydı. Özellikle sermaye devletinin emperyalist efendilerinin de desteğini alarak yürüttüğü sınır ötesi operasyon bu konuda bir dönüm noktası oldu. Sınır ötesi operasyon bir yandan sermaye devletinin gücünü ve sınırlarını ortaya koyarken, diğer yandan da ezilen halklara emperyalizmin sahte dostluğunun anlamını göstermiş oldu.

İşte böylesi bir dönemde karşıladığımız ve Kürt halkı açısından bir isyan çığlığı olan Newroz’u, sınıf mücadelesinde simgeleşen günlerin peşpeşe geldiği, işçilerin, emekçilerin, mazlum halkların ve devrimcilerin kanlarıyla kızıla boyadığı baharın bu ilk eylemliliğini, faaliyetimizin temposunu arttırarak selamladık.

Sınıf-kitle çalışmasında hedeflediğimiz düzeye ulaşmak üzere yoğun bir çaba içine girdiğimiz bu dönemde, işçi ve emekçilere dolaysız olarak partimiz adına seslenmeye dayalı pratik faaliyeti olabildiğince güçlü tutmaya çalıştık.

“Biji Newroz! Kürt halkına özgürlük!”, “Yaşasın halkların kardeşliği! Özgürlük, eşitlik, gönüllü birlik!”, “Newroz piroz be! Yaşasın halkların kardeşliği” şiarlarının yer aldığı parti afişlerimizi yaygın olarak kullandık. Özellikle Newroz’un günler öncesinden eylemli bir süreç ve sokak çatışmalarıyla örgütlendiği alanlarda yaptığımız afiş çalışmamız oldukça dikkat çekti.

Yasadışı devrimci pratiği, partimizin taktik politikasına uygun bir çerçevede önümüzdeki süreçte yoğunlaştırarak sürdürme, daha ileri bir düzeye çıkartma görevi önümüzde durmaktadır. Görevimiz, bir yandan illegal devrimci faaliyeti kesintisiz ve profesyonelleştirerek sürdürmek, diğer yandan da sınıfı partiye ve sosyalizme kazanmak olacaktır. Bunun başardığımızda kazanan, Türkiye işçi sınıfı ve devrim davası olacaktır.

Yaşasın devrim ve sosyalizm!
Yaşasın Partimiz TKİP!

Adana’dan Komünistler

Avrupa'da Parti'nin 1 Mayıs faaliyetleri...

1 Mayıs’a etkin hazırlık, anlamlı katılım!

Avrupa ülkelerinde 2008 1 Mayıs’ına, işsizliğin çığ gibi büyüdüğü, ücretlerin sürekli aşağı çekildiği, yoksulluğun derinleşip toplum ölçüsünde yaygınlaştığı, hak gasplarının ardı arkasının kesilmediği ve göçmenlere dönük ırkçı-faşist saldırıların yoğunlaştığı koşullarda hazırlandık.

Bu gelişmelerden hareketle, işçi ve emekçilere, “İşsizliğe, hak gasplarına, ırkçılığa ve savaşa karşı, 1 Mayıs’ta alanlara!” çağrısı yaptık. Tüm yazılı ve görsel materyallerimizi bu temalara uygun olarak hazırladık. Almanca, Fransızca ve Türkçe üç dilde 5 bin afiş, bunlara Hollandacayı da ekleyerek dört dilde binlerce bildiri çıkarttık. Avrupa’da faaliyet yürüttüğümüz kentlerde (Almanya’da 10 kentte, Fransa’da Paris ve Brötanya’da, İsviçre’de Basel, Cenevre ve Lozan’da), ilerici ve devrimci çevreler başta gelmek üzere, herkesin dikkatini çekecek bir yaygınlıkta afiş çalışması gerçekleştirdik.

Sadece kendi çevremizi 1 Mayıs’a hazırlamakla yetinmedik, yanı sıra yerli ilerici ve devrimci parti ve kurumlarla, güç ve eylem birliğinin somut bir ifadesi olan, “Devrimci 1 Mayıs platformları” oluşturduk. İsviçre, Wuppertal, Hamburg ve Nürnberg’deki bu birlikteliklerde etkin bir varlık gösterdik, olumlu katkılarda bulunduk. 

1 Mayıs’a hazırlık çalışmalarını güçlendirmek amacıyla, Köln ve Stuttgart kentlerinde, “Avrupa ve Türkiye’de işçi hareketi ve 1 Mayıs” konulu paneller düzenledik. Türkiye’den Tezkoop-İş eğitim uzmanı Volkan Yaraşır’ın da katılımcısı olduğu paneller oldukça ilgi gördü, belirgin bir dikkat ve heyecanla izlendi ve oldukça yararlı oldu.

1 Mayıs’a bir gün kala, kimi kentlerde 1 Mayıs çağrısının yinelendiği buluşmalar gerçekleştirildi. Ve nihayet bütün bu hazırlıkların ardından 1 Mayıs’a gelindi.

Almanya’da on, İsviçre’de iki, Fransa’da iki ve Hollanda’da bir kentte, parti pankartları ve kızıl bayraklarla 1 Mayıs gösterilerine katıldık. Tümünde de kortejlerimiz canlı ve geçen yıllara göre daha organizeydi. Hemen her yerde gösterilere, geçen yılı belirgin biçimde aşan oranda bir katılım gerçekleştirdik.

Bu yılki 1 Mayıs çalışmalarımız içinde en dikkate değer olanı ise, Wuppertal’daki 1 Mayıs şenliği oldu. Alevi Kültür Merkezi gençlik grubu ve Wuppertal emekçi kadın korosunun sunduğu müzik dinletilerinin ve sinevizyon gösteriminin yanı sıra, Volkan Yaraşır’ın “Türkiye’de işçi sınıfının durumu ve işçi hareketinin seyri” konulu konferansıyla katkı yaptığı bu şenliğe, yaklaşık 200 kişi katıldı. Özellikle konferansın katkısıyla, şenlik oldukça başarılı geçti.

Genelde yerli ilerici ve devrimci partiler, 1 Mayıs’a hazırlık çerçevesinde anlamlı bir politik-pratik çalışma yürütmediler.  2008 1 Mayıs’ı bu yönüyle müdahale bilincinden yoksunluğun yaşandığı bir 1 Mayıs oldu.

Avrupa’daki Türkiyeli devrimci parti ve örgütlerin de dikkat çeken bir çalışmasına rastlanmadı. Tek yenilik, Kürt kurumu YEK-KOM’un 1 Mayıs’a katılım çağrısı yapması ve Kürt emekçilerinin 1 Mayıs eylemlerine sınırlı da olsa katılması oldu.

Bizim için ise bu yılki 1 Mayıs, hem örgütlülük ve organizasyon, hem ortaya konulan politik-pratik çalışma kapasitesi ve hem de 1 Mayıs çalışmalarına ve eylemine katılım bakımından, geçen yıllara göre daha başarılı bir 1 Mayıs oldu.

TKİP Yurtdışı Örgütü


Üste