Logo

Çel-Mer direnişi deneyimimiz üzerine


Genç Komünistler Çel-Mer direnişçileri ile omuz omuza idiler!..

Çel-Mer direnişi deneyimimiz üzerine

 

Geride bıraktığımız yaz dönemi genç komünistlerin birçok açıdan deneyim kazandığı bir süreç oldu. Sınıfın bağrında kendimizi sınadığımız bu dönemde Çel-Mer gibi bir direnişe tanıklık etmek, dahası direnişin bir parçası olmak, bizim için son derece eğitici oldu.

Çel-Mer direnişi üzerine gerek sınıf devrimcileri, gerekse Çel-Mer direnişçileri değerlendirmelerini yaptılar. Sürecin gelişimini, sonuçlarını, sınıf hareketinde tuttuğu yeri ortaya koydular ve dersler çıkardılar.

Genç komünistler olarak direniş sürecinden süzdüğümüz deneyimlere geçmeden önce şunu vurgulamak gerekir. Söyleyeceklerimizin esası partimizin sınıf hareketine ilişkin değerlendirmelerinde zaten bulunmaktaktır. Yine de biz bazı noktalar üzerinde durmak istiyoruz.

Sınıf alanında söz söyleyebilme yetinizi, süreçleri yönlendirme perspektifinizi, ancak bu alana bir hakimiyetiniz varsa pratikte uygulayabilirsiniz. Eğer bu perspektifiniz ve ısrarınız yoksa, sınıfa dair söylediğiniz her şey boş laf kalabalığı olmanın ötesine geçemez. Direniş süreçlerinin çok yönlü eğiticiliği ve öğreticiliği sadece işçiler değil sınıf devrimcileri açısından da geçerlidir. Sınıfın partisi mevziler elde etmede sergileyeceği başarı ölçüsünde sınıfın partisi olabilme yolunda mesafe atabilecektir. Bu çerçevede direniş süreçleri sınıf devrimcileri açısından da büyük bir önem taşımaktadır.

Çel-Mer süreci de böylesi bir süreçti ve komünistler bu süreci en iyi bir biçimde değerlendirmeye çalıştılar. Politika üretebilmekte, sınıfın öfkesini örgütleyebilmekte, yön verebilmekteki yeteneklerini sınadıkları bir alan oldu. Bunu sadece başarılı geçirilen direniş ve işgal süreci açısından değil sonrasında atılan adımlara bakarak da söyleyebiliriz. Dar grupçu kaygılardan uzak, sınıfa güvenerek ve sınıfın güvenini kazanarak örülen süreç, bize iddialarımızın hayatta nasıl karşılık bulabileceğini gösterdi.

Genç komünistler için direniş ve işgal sürecinin oldukça eğitici olduğunu belirtmiştik. Bu süreçte neredeyse her gün direnişin gidişatına dair yaptığımız tartışmalar, politik olarak da pratik olarak da ufkumuzu açıcı nitelikteydi. Bu tartışmalarda, direniş alanındaki davranışlarımızdan işçilerle kurduğumuz diyaloglara, sendikanın tutumundan direnişin politik olarak geldiği noktaya kadar birçok konuyu ayrıntılı olarak değerlendiriyorduk. Bu değerlendirmeler ışığında pratiğimize şekil veriyorduk. Örneğin, sendika bürokratlarının oyunları ile ilk defa karşılaşıyorduk ve bu bizde fazlasıyla tepkiselliğe yol açıyordu. Ama toplamda yaptığımız tartışmalarla bu tepkiselliği aşabiliyorduk.

Aslında bu direniş bizim için komünistlerin perspektiflerinin partikte karşılığını görebildiğimiz bir süreç oldu. Öyle ki, temel önemde bir marksist düşünceyi sıradan bir işçinin ağzından kendi sade cümleleri ile duyabiliyordunuz. Ya da öyle kritik anlar vardır ki, herhangi bir yanlış müdahale direnişin seyrini tersine çevirebilir, biz bunu yaşayarak görmüş olduk. Doğru politik hattınızın yaşamda karşılığını bulması ise içinde bulunulan koşullarla sıkı sıkıya bağlantılı. Direniş sürecinden çıkardığımız önemli derslerden bir de, nesnel koşulların zorlanmasında ve değiştirilmesinde yaptığınız ve yapacağınız müdahalenin taşıdığı çok özel önem, oynadığı çok özel roldü.

Belli bir süre boyunca direnişçi işçilerle birlikteydik, orada adeta bir yaşam örgütledik. Onlardaki değişimi gözlemlemek, onlardan öğrenebilmek ve kendimizdeki değişimi görebilmek, bizim için paha biçilmez değerde bir deneyim oldu.

Süreçte eksik ve yetersiz kaldığımız noktalar kuşkusuz vardı ve bunlar da tartışmalara konu edildi. Sınıfın öncü devrimci partisinin yönlendirmesi ile bir direniş ve işgal süreci yaşadık. Bu süreçte öğrendiklerimizi hayatımıza uygulayabilmek elbette iddialarımız ile orantılı olacaktır. İşçi sınıfının kızıl bayrağını daha yükseklere taşımak, Marksizm’in bilimsel yöntemini hayatın her alanında bir kılavuza dönüştürmek ve sınıfın programını özümsemekle olanaklı olacaktır.

Genç Komünistler / İstanbul


Üste