Logo

Devrimci kimlik üzerine


Devrimci kimlik üzerine

 

Devrimci kimlik, kapitalist dünyanın kirinden, pasından, yoz kültüründen tam anlamıyla kopuşu gerektirir. Devrimci kimliğin ölçütü teorik gevezelikler değil, kişinin partiyle kurduğu sarsılmaz ve kopmaz bağdır. Çelikten disiplin, partinin çıkarlarını her alanda ve en üst düzeyde korumak, fedakarlık vb.’dir... Ancak böyle bir kimliğe sahip kadrolar üzerinden bir parti kendini varedebilir ve devrim davası zafere ulaşabilir.

Türkiye’de ve uluslararası planda devrimci mücadele tarihinde karşılaştığımız çok sayıda örnek vardır. Sadece şehit yoldaşlarımızın yaşamları bile devrimci kimliğin nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Partinin bayrağına leke sürdürmeyen yoldaşlarımızın yaşamlarından öğrenmek, her parti militanının vazgeçilmez görevidir.

Kapitalizm bulaştığı herşeyi kirleten, çürüten ve dejenere eden bir düzendir. Ondan kopuş zorlu bir mücadeleyi gerektirmektedir. Bu noktada partinin müdahalesinin yanısıra bireysel çabanın önemi büyüktür. Bazı kişilikler vardır, düzenle kimliksel bağlarını koparma konusunda fazlasıyla ayak direyicidir. Ağızları sadece laf yapan bu kişiliklerin devrime de partiye de bir faydası yoktur. Karakteristik özellikleri, kariyerizm, kibirlilik, ukalalık ve bürokratlık yapmaktadır. Marksizm-Leninizmi söylem planında bilse de, özünü kavrayamamıştır. Öyle örnekler de vardır ki, fazlasıyla özverili, mütevazi ve disiplinlidir. Bu kimlikler ise parti için vazgeçilmezdir. Teorik plandaki zayıflıklarını zamanla aşma iradesini de göstereceklerdir.

Bu açıdan Portekiz Komünist Partisi’nin deneyimleri fazlasıyla önemlidir. Devrimci yaşam ve kimliğin sorgulandığı Yarın Bizimdir Yoldaşlar romanındaki Conceiçao örneği oldukça anlamlıdır. Bilimsel sosyalizm konusunda kitabi bilgilerden yoksun olan bu Portekizli emekçi kadın, kucağındaki bebeğiyle Salazar faşizmine direnir. İşkencede çözülen kocasının yüzüne baktığında, orada işkencenin izlerini değil de yüzünden akan hıyaneti görür. Öte yandan, bulunan bir sevgili üzerinden safların terkedildiği örnekleri biliyoruz. Bunun adı da çözülmedir, bunların yüzünden de hıyanet akmaktadır. Partili mücadeleden kaçanların sevgisinin nasıl bir gerçekliği olabilir ki?

Devlet terörü koşulları altında savaşım veren devrimci sınıf partisi olarak kimliksel duruşumuz fazlasıyla önemlidir. Liberal, laçka ve devrimcilikle bağdaşmayan kimliklerle hiçbir biçimde uzlaşmamalıyız. Portekiz Komünist Partisi bu açıdan da son derece displinli bir partidir. Militanların kılık kıyafetinden oturup kalkışına dikkat etmesine kadar her alanda bir titizlik sözkonusudur. Bunlar gereksiz ayrıntılar olarak algılanabilir. Ama burjuva kimliksel alışkanlıkların aşılmasının güçlüğü üzerinden hareket edilmektedir.

İllegal bir partinin manevra alanı oldukça dardır. Bu darlığı bir nebze olsa aşabilecek bir yaratıcılık ve zenginliğe sahip olmak gerekmektedir. Sınıflar mücadelesi tarihi bu yönüyle de irdelenmelidir. Parti olarak kişisel inisiyatif, yaratıcı müdahaleler konusunda deneyimli olsak da, bu halen istenilen düzeyde değil. Alman Komünist Partisi tarihi bu açıdan önemli bir örnektir. AKP, kendisine dönük operasyonların yoğun olduğu bir dönemde zengin bir pratik çalışma yürütebilen bir partidir. Bir militanın tek başına kalsa bile nasıl kahramanlıklar gösterebileceğini ise Bolşeviklerin Babuşkin’inden biliyoruz. Bu konuda yığınla örnek bulunmaktadır.

Che Guevara “Devrimcinin görevi devrim yapmaktır” der. Bu, devrimci mücadeleyi yaşamın merkezine koymayı gerektirir. Devrimciliğin gereklerini yerine getirmek için her türden yaratıcılığı sergilemek ve zorluğu göze alarak davranmak demektir. Bizim devrim için tereddüt etmeden hayatını ortaya koyan kişiliklere ihtiyacımız var. Bu kişiliklerin yaratılması zor olmakla birlikte imkânsız değildir.

Fabrikalarda, atölyelerde, sanayi havzalarında mücadeleyi büyütebilmek, devrim hedefine kilitlenmiş, çelikten disiplinle davranabilen, her türlü zorluğa göğüs gerebilen kadrolarla mümkündür. Ancak böyle kadrolara sahip bir parti sınıfla bağlarını güçlendirebilir ve geleceği kucaklayabilir.

S. Kurtuluş

 


Üste