Logo

Parti faaliyetlerinden...


İstanbul-Esenyurt’ta parti faaliyetlerinden...

Devrim ve sosyalizm yürüyüşümüz sürüyor!

Emperyalist-kapitalist dünya sistemi çok yönlü bir kriz içerisinde işçi ve emekçilere dönük saldırısını artırmış bulunuyor. Tek tek dev şirketlerin yanısıra ülke ekonomilerinin çöktüğü bir süreç yaşanıyor. Bu süreç aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde işçi sınıfına yönelik kapsamlı bir saldırının zemini oluyor. İşçi sınıfının kazanılmış hakları gaspediliyor, ağır sosyal yıkım paketleri emperyalist merkezlerde devreye sokulmaya çalışılıyor. İşçi ve emekçilere kölece çalışma ve yaşam koşulları dayatılırken, gençliğe başta eğitim hakkının gaspı olmak üzere birçok saldırı dayatılıyor.

Emperyalizme göbekten bağımlı Türk sermaye devleti de bu saldırılara paralel olarak Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerine dönük saldırılarını pervasızlaştırmış bulunuyor. Sermaye partileri hummalı bir çalışma ile meclisten yeni saldırı yasaları geçirmeye çalışıyor. Elde kalan kırıntı düzeyinde hakları da nasıl ortadan kaldıracağının hesabını yapıyorlar. Sermaye devletinin attığı bu adımları yoğunlaşan baskı ve zorbalık izliyor. İşçi sınıfı ile emekçilerin ve ezilen halkların kitlesel öfkesini baskı ve zor yoluyla dizginlemeye, saldırılara karşı gelişebilecek hareketlenmenin önüne bugünden geçmeye çalışıyorlar. Bölge halklarına karşı “Füze kalkanı projesi” adı altında ülke topraklarını emperyalizmin saldırı üssü haline getiriyorlar.

Başta Avrupa işçi sınıfı ve emekçileri olmak üzere birçok ülkede emperyalist-kapitalist sistemin saldırılarına karşı öfke açığa çıkıyor. Fransa, Yunanistan, İtalya gibi ülkelerde genel grevler yaşanıyor, gençlik alanlarda dişe diş mücadelelerle gelecek özlemini haykırıyor. Ülkemizde de bugün için halen sınırlı da olsa işçi ve emekçiler saldırılara karşı direniyor, işgaller gerçekleştiriyor. Saldırılar karşısında örgütlenme eğilimi artarken, eylemli süreçler yaygınlaşıyor. Yeni ve güçlü bir mücadele dönemi içten içe mayalanıyor. İnsanlığın tek ve gerçek kurtuluş yolu olan sosyalizm ihtiyacı kendini yakıcı bir biçimde hissettiriyor. 

Çağımız proleter devrimler çağı. 93 yıl önce buzu kıran ve yolu açan Ekim Devrimi bu çağın taşlarını döşemiş, dünya işçi sınıfına ve ezilen halklarına kurtuluşun yolunu göstermişti. Proletaryanın bu şanlı eylemi halen yolumuzu aydınlatmaya ve geleceğin aydınlık günlerini müjdelemeye devam ediyor. Ekim Devrimi yüreklerimizde ve bilincimizde yaşıyor, kapitalizmin karanlığına karşı tüm ihtişamıyla çevresini aydınlatıyor.

Esenyurt’tan komünistler olarak içerisinden geçtiğimiz tarihi evrenin öneminin ve dönemin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, görevlerimize bu gözle bakıyoruz. Enternasyonal proletaryanın bu topraklardaki temsilcisi olan partimiz TKİP'yi bölgemizde güçlendirmeye, işçi sınıfı ile partimizin devrimci temellerde birliğini geliştirmeye yönelik yoğun bir çabi içerisindeyiz. Partimizin III. Kongresi'nin önümüze koyduğu “Sınıf eksenli partiye geçiş” hedefini bölgemizde ete-kemiğe büründürmeye çalışıyoruz. Tüm planlamalarımızı bu çerçevede yapıyor, adımlarımızı buna göre atıyoruz. Bu sürecin tayin edici halkalarından birisi olarak illegal-ihtilalci yeraltı örgütümüzü güçlendirmeye, işçi sınıfı ve emekçi kitlelerle bu zemin üzerinden kaynaşmaya çalışıyoruz. Partimizin özgür sesini bölgemize taşıyor, illegal araçlarla işçi ve emekçilere seslenmeye devam ediyoruz.

Süreç içerisinde “Ekim Devrimi 93., Yeni Ekimlerin Partisi 12. yılında!/Sosyalizm Kazanacak!", "İşçi sınıfı savaşacak sosyalizm kazanacak!", "Sınıfın ve devrimin partisi TKİP 12. yılında!", "Alaattin Karadağ kavgamızda yaşıyor!" şiarlı ve TKİP imzalı afişlerimizi bölgemizde birçok noktaya taşıdık. Hemen ardından ülke topraklarının “Füze Savunma Kalkanı” adı altında emperyalizmin saldırı üssü haline getirilmek istenmesine karşı, Esenyurt’lu işçi ve emekçilere “Füze Savunma Kalkanı Projesi halklara karşı işlenen bir suçtur! Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadele saflarına!” başlıklı, TKİP İstanbul İl Komitesi imzalı bildirilerimizle seslendik.

İstanbul'un en önemli sanayi havzalarından biri olan Esenyurt bölgesinde, devrim yürüyüşümüzün bir parçası olarak yürüttüğümüz devrimci-illegal faaliyetimizi daha da güçlendirerek sürdüreceğiz.

Esenyurt’tan Komünistler    

 

İstanbul-Küçükçekmece’de parti faaliyetlerinden...

Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde!

Emperyalist barbalığın ve kapitalist sömürünün dizginlerinden boşaldığı bir süreçten geçiyoruz. Yaşadığı küresel krizi bahane eden kapitalistler krizin yükünden kurtulabilmek için faturayı işçi ve emekçilere ödetmeye çalışıyorlar. Dünyanın her köşesinde işçi ve emekçilere karşı başlatılan saldırı ve bu saldırılara karşı işçi ve emekçilerin direnişleri devam ediyor. Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya dünyanın dört bir yanında grevlerle, işgallerle, eylemlerle bu saldırılara yanıt veriliyor. Emekçiler, kendilerine açlık yoksulluk ve sömürüden başka bir şey veremeyen kapitalist sistemi sorguluyor ve yeni arayışlar içerisine giriyorlar.

Bu topraklarda da ağır saldırılarla karşı karşıya kalan emekçiler, işgal, grev ve direnişlerle saldırılara boyun eğmeyeceklerin ilan ediyorlar. İşçi sınıfına saldırıların bu kadar yoğunlaştığı, kapitalist sistemin ayakta kalabilmek için bütün yol ve yöntemleri kullandığı bir süreçte, iki anlamlı olayı, Rus proletaryasının dünya işçi sınıfına armağanı olan Büyük Sosyalist Ekim Devrimi'nin 93. yılı ile Ekim Devrimi'nin bu topraklardaki tek gerçek temsilcisi olan partimiz TKİP’nin 12. yılını birarada kutluyoruz. İnsanlığın bu köhnemiş sömürü düzeninden kurtuluşa her şeyden daha fazla ihtiyaç duyduğu böylesi bir süreçte, biz komünistler de bölgemizde yürüttüğümüz çalışmalarla işçileri ve emekçileri devrim ve sosyalizm mücadelesine omuz vermeye çağırıyoruz.

Bu kapsamda Ekim devriminin 93. ve partimizin 12. yılı vesilesiyle hazırlanan; Ekim Devrimi 93., Yeni Ekimlerin Partisi 12. Yılında! / Sosyalizm kazanacak!”, “Sınıfın ve Devrimin Partisi TKİP 12. Yılında!”, “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!”  şiarlı parti afişlerini yaygınca kullandık. Yine geçtiğimiz yıl partimizin sesini işçi ve emekçilere taşırken sermayenin bekçi köpekleri tarafından haince katledilen yiğit yoldaşımız Alaattin Karadağ yoldaşın ölümsüzlüğünü haykıran parti afişimizi de bölgemizde kullandık.

Afiş faaliyetimiz dışında yakın zamanda emperyalist barbarların savaş ve suç örgütü olan NATO’nun üye ülkeleri korumak adı altında dünya halklarına karşı genişlettiği saldırı projesi olan “Füze Savunma Kalkanı”nı teşhir eden, emperyalist barbarlara ve bu topraklardaki işbirlikçilerine karşı işçi ve emekçileri mücadeleye çağıran TKİP İl Komitesi bildirisini yaygınca kullandık.

Gelişen gündemlerle beraber işçi ve emekçileri parti saflarında sosyalizm mücadelesine omuz vermeye çağırmaya devam edeceğiz.

Küçükçekmece’den Komünistler

 

Ankara’da parti çalışmalarından...

İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!

 

Ankara'dan komünistler olarak partimizin özgür sesini işçi sınıfına ve emekçi kitlelere kesintisiz bir şekilde taşımaya devam ediyoruz. Çeşitli gündemler üzerinden şekillenen devrimci yeraltı çalışmamız yüksek bir tempoda ilerliyor.

Bu çerçevede son olarak partimizin 12. yılını ve büyük Ekim Devriminin 93. yıl dönümünü selamlayan afişlerimizi Ankara’nın sanayi bölgelerine ve çeşitli semtlerine yaygın şekilde yaptık. Yine geçtiğimiz yıl polis tarafından alçakça katledilen Alaattin yoldaşın selamlandığı afişleri de aynı dönem içerisinde sanayi bölgelerine ve emekçi semtlerine taşıdık.

Sınıfın ve devrimin partisi TKİP 12. yılında!/TKİP”, “Ekim Devrimi 93, Yeni Ekimler’in Partisi 12. yılında! Sosyalizm kazanacak!/TKİP”, “Alaattin Karadağ kavgamızda yaşıyor!/TKİP”, “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!/TKİP şiar ve imzalı afişlerimizi birçok fabrika ve sanayi havzasının güzergâhı olan İstanbul Yolu'na, Sincan Organize Sanayi Bölgesi güzergâhına, Sincan merkeze, Mamak ve Batıkent gibi emekçi semtlerine yaygın bir şekilde yaptık. Elikanlı sermaye devletinin görevlileri özellikle sanayi güzergâhlarına yaptığımız afişlere azgınca saldırdılar. Afişlerimiz ya aynı gün ya da bir gün sonra kapatıldı. Korktukça saldırganlığı artan çürümüş düzenin bekçileri illegal devrimci çalışmamıza yönelik tahammülsüzlüklerini afişlerimizi yırtarak ve afişlerin olduğu duvarları boyayarak bir kez daha göstermiş oldular.

Bu saldırılara rağmen Ekim Devrimi ve Parti’mizin 12. yılı ile ilgili parti afişleri kentin birçok bölgesinde emekçileri selamlıyor. Yanısıra “Alaattin Karadağ yoldaş ölümsüzdür!” şiarlı afişlerimiz de Ankara’nın sokaklarında katil sürüsünün yüreğine korku salmaya devam ediyor.

Ankara'dan Komünistler


Üste