Logo

TKİP’nin kitlesel ve coşkulu 10. Yıl etkinliği...


TKİP’nin kitlesel ve coşkulu 10. Yıl etkinliği...

Parti, sınıf, devrim, sosyalizm!


Partimizin 10. Yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediğimiz, “Parti, sınıf, devrim, sosyalizm" gecesi 1 Kasım günü 1200 işçi, emekçi ve gencin katılımıyla Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirildi. Bu seneki Parti gecemiz katılım bakımından son yıllarda düzenlediğimiz gecelerin en kitlesel olanıydı. Gecemize belirgin bir heyecan, coşku ve devrimci hava egemendi.

Etkinliğimize devrimci çevreler de belli bir katılım gerçekleştirdiler. MLKP, MKP, TİKB-B, Halk Cephesi, Barikat, Kurtuluş Cephesi, Mücadele Birliği, Güney Dergisi gibi Türkiyeli devrimci parti ve örgütler ve Almanya’dan KPD/ML stand açtılar. Türkiyeli partilerden TKP/ML, MKP, MLKP, TİKB-B ve Kürdistan Devrimci Sosyalistleri gönderdikleri mesajlarla gecemizi selamladılar. Ayrıca Alman Komünist Partisi/Marksist-Leninist (KPD/ML), Filipinler Komünist Partisi/Merkez Komitesi (CPP) ve Almanya Marksist-Leninist Partisi/Merkez Komitesi (MLPD) ile Hollanda’dan Marksist-Leninist Grup/Kızıl Şafak (Rode Morgen) etkinliğimizi mesajlarıyla selamlayan diğer partiler oldular.

Türkiye’den ise İstanbul İl Komitesi ile İstanbul’ın bir dizi alt bölge komitesi, yanısıra İzmir, Ankara, Adana, Bursa’lı Komünistler, Genç Komünistler, BDSP ve Komünist Tersane İşçileri imzalarıyla iletilen mesajlar, partinin 10. yılını geride bırakmanın coşkusunu yansıtıyordu.

 

İddialı, planlı, hedefli ve tok bir çalışma

Partimizin 10. yılı gecesinin hazırlıklarına bu sene daha erken bir tarihte başladık. Bir ayı aşkın yoğun ve kesintisiz bir çalışma yürüttük. Bizden önce Köln kenti benzer sayıda çok sayıda etkinliğe sahne oldu. Bu bizim için başlı başına bir güçlük alanıydı. Politik etkinliklere ilginin her geçen gün azalması, bir diğer sorundu. Bütün bunlara karşın planladıklarımızın hemen hepsini hayata geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bunun ifadesi olarak, hem politik ve hem de pratik olarak hedeflerimize ulaştık.

Her şeyden önce partimizin 10. Yıl vurgusu ve bunun içeriği konusunda az-çok bir açıklığa sahiptik. Partimiz sayesinde ideolojik bir tokluğa ve politik iddiaya sahiptik. Bu iddia ve toklukla, başta geceye ev sahipliği yapan Köln olmak üzere, hemen her yerde, bugüne dek ortaya konanı aşan bir politik-pratik çalışma kapasitesi ortaya koyduk. Geçmişteki oranları kat kat aşan sayıda yazılı ve görsel materyal bastırdık. 20 bin el ilanının dağıtımının yanısıra, 6 bin gece afişi ile çalışma yaptığımız her kentin duvarlarını süsledik.

Öte yandan, etkinliğimiz partimizin 10. Yılına denk düşüyordu. Bu yüzden, gece çalışmamız 10. Yıl çalışması ile paralel yürütüldü. Gece çalışması sırasında, binlerce 10. Yıl bildirisi dağıtıldı, pulları kullanıldı ve binlerce 10. Yıl afişi yapıldı.

En başta sıradan bir emekçinin dahi anlayabileceği bir dil ve içerikle hazırlanan 10. Yıl bildirisi olmak üzere, üzerinde uzun yıllardır unutturulmaya çalışılan komünizmin sembollerinin yer aldığı afişlerimiz, her yerde dikkat çekti, belirgin bir ilgi gördü.

Çalışmalarımızın olduğu her yerde döne döne planlamalar yaptık, çalışmalarımızı sık sık gözden geçirdik. Hedeflerimize ulaşmak için neler yaptığımızı yeniden ve yeniden gözden geçirdik.               

 

10. yılımıza yakışır bir gece gerçekleştirdik

10. yılımıza denk düşmesi, bu yılki geceyi bizim için her zamankinden daha önemli kılıyordu. Bu nedenle gecemizin programını buna göre saptadık. Program, Partinin yakın ilgi ve denetimi altında yapıldı. Geceli gündüzlü yoğun, yaygın ve etkin bir çalışma yürüterek, nihayet gecenin yapılacağı güne geldik.

Her bakımdan başarılı bir gece yapmak istiyorduk. Bu nedenle her aşamada buna uygun bir düzen, disiplin ve özen içinde olduk. Etkinliğin gerçekleştiği salonu da görsel açıdan bu özenle hazırladık. Salonu, üzerinde partimizin belli başlı stratejik sloganlarının yazılı olduğu dev pankartlarla süsledik.

Sahnenin ortasına, devasa büyüklükte, ortasında orak-çekiç ve yıldızın yer aldığı, üstte “Parti, devrim, sosyalizm!”, altta ise, “TKİP 10.yılında!” ibaresinin yazıldığı pankartımızı astık. Çeşitli büyüklükteki parti bayrakları ana pankartı tamamlıyordu. “Kahrolsun sömürgecilik! Özgürlük, eşitlik, gönüllü birlik!”, “Yaşasın sosyalist işçi-emekçi iktidarı!”, “Sınıfa karşı sınıf, düzene karşı devrim, kapitalizme karşı sosyalizm!”, “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!”, “Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!”, “Emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak!” ve “Emperyalist saldırganlığa ve kapitalist sömürüye karşı, dünyanın bütün işçileri birleşiniz!” sloganlarının yazılı olduğu Türkçe ve Almanca pankartları salonun çeşitli yerlerine astık. Sahnenin ön tarafını ise, kızıl karanfiller, Marks, Engels, Lenin, K. Liebnecht, R. Luxemburg, M. Suphi, Deniz, İbrahim, Mahir, M. Fatih Öktülmüş, Mazlum Doğan ile Habip, Ümit ve Hatice yoldaşların resimleri ve parti bayrakları ile süsledik.

Gecemiz, kapitalizmin yaşadığı kriz ve olası sonuçlarına özlü ve vurucu olarak değinen kısa bir açılış konuşması ile başladı. Bunu, Almanca ve Fransızca söylenen Enternasyonal marşı eşliğindeki saygı duruşu izledi. Alman müzik grubu Zündstoff ile Grup Su’nun coşku ile söyledikleri marş sırasında, salondaki 1200 kişi ayaktaydı ve bu gerçekten görülmeye değer devrimci bir sahneydi.

Saygı duruşunun hemen ardından Bielefeld’den genç yoldaşlarımızın sözlü Kürtçe ve Türkçe parçalar eşliğinde sundukları folklor gösterisi ilgi ve beğeniyle izlendi.

Folklor gösterisinin ardından Partimiz adına gecemizin konuşmasını yapmak üzere bir yoldaşımız kürsüye çağrıldı. Konuşma her zamanki gibi partimizin niteliğini yansıtan tok bir konuşmaydı ve büyük bir dikkatle dinlendi, sloganlarla karşılandı.

Gece konuşmasının ardından Grup Su sahneye çıktı. Programına, Türkçe, Kürtçe ve İtalyanca olarak söylediği “İleri işçiler” marşı ile başladı. Grup Su, gösterdiği performansla geceye özenle hazırlandığını gösterdi. Beğeniyle izlenen Grup Su, alkışlarla sahneden ayrıldı.

Grup Su’nun ardından Berlin’li yoldaşların hazırladığı şiir dinletisi gerçekleştirildi. N. Hikmet, B. Brecht, P. Neruda, Mayakovski gibi komünist ve devrimci şairlerin yaşama, kavgaya ve sevdaya dair coşkulu şiirlerini müzikler eşliğinde okuyan şiir grubu da beğeniyle izlendi.

Verilen aradan sonra programın ikinci yarısı başladı. Önce, dost devrimci bir folklor grubu olan Grup Özgün, Urfa yöresine ait halk oyunlarından oluşan güzel bir gösteri sundu. Devrimci dayanışmanın anlamlı bir örneğini sunan folklor grubu beğeniyle izlendi ve “Yaşasın devrimci dayanışma!” sloganıyla uğurlandı.

Bunu, Türkiye’den gelen devrimci dostumuz Volkan Yaraşır’ın konuşması izledi.  Konuşmasında, özetle, Ekim Devrimi’ni, bu görkemli devrimin teori ve pratiğini işleyen V. Yaraşır’ın akıcı ve coşkulu konuşması belirgin bir dikkat ve ilgiyle izlendi.

Partimizin 10. Yıl bildirgesinin kısaltılmış biçimine dayanan sinevizyon gösterisi beklenmedik bazı teknik güçlükler aşılamadığı için yazık ki gösterilemedi. Gecemizin tek ciddi eksikliği bu oldu.

Gecemiz sanatçı dostumuz Mikail Aslan ve grubunun dinletisi ile sona erdi.

Yoğun, yaygın, planlı ve hedefli bir politik ve pratik faaliyet yürüttük. Tam olarak başarıya kilitlendik ve sonuçta başardık. Hem kadro ve hem de imkanlar bakımından önemli kazanımlar elde ettik. Her şeyden önce, yurtdışında bir iddiayı gerçekleştirmiş olmanın sağladığı bir özgüven kazandık. Partimize duyduğumuz güven ve sahip olduğumuz moralle geleceğe hazırlanacağız.

TKİP Yurtdışı Örgütü

 


Üste