Logo

Parti, sınıf, devrim, sosyalizm!


TKİP 10. Yılında!..

Parti, sınıf, devrim, sosyalizm!


1 Kasım 1998’de kuruluşunu ilan eden Türkiye Komünist İşçi Partisi bu tarihi adımın anlamını şu sözlerle ifade ediyordu:

“Partimizin kuruluşu, insanlığı ve uygarlığı tükenişe ve yıkıma sürükleyen emperyalist-kapitalist dünya düzenine karşı kendi coğrafyamızdan yükseltilen militan bir mücadele çağrısıdır. Partimizin kuruluşu, onyıllardır yıkılmayı bekleyen Türkiye’nin kokuşmuş ve çeteleşmiş kapitalist sömürü düzenine militan bir savaş ilanıdır. Partimizin kuruluşu, onyıllardır bu topraklarda devrim ve sosyalizm davası uğruna kavga vermiş, emek harcamış, acı çekmiş, büyük yiğitlik örnekleri sergilemiş dünün ve bugünün devrimci kuşaklarının yarattığı birikimin güvenceye alınmasıdır. Ve nihayet partimizin kuruluşu, kapitalist sömürü düzenini tarihe gömecek ve bu uğurda tüm emekçilere önderlik edebilecek yetenekteki tek gerçek toplumsal güç olan işçi sınıfının devrimci önderlik ihtiyacının somut olarak karşılanmasıdır...”

TKİP’nin geride bıraktığı 10 yıl, tarih önünde verilmiş bu sözlerde dile getirilen iddialara bağlılığın bir ifadesidir. Bu, ortaya konulmuş iddiaların gerekleri doğrultusunda, yolu güçlüklerle örülü soluk soluğa bir devrimci çalışmanın, ağır bedelleri olan zorlu bir devrimci mücadelenin 10 yılı olmuştur.

“Türkiye’nin kokuşmuş ve çeteleşmiş kapitalist sömürü düzeni”nin üstesinden ancak devrimcileşmeyi başarmış ve devrimci bir önderlik altında birleşmiş Türkiye işçi sınıfı gelebilir. Türkiye’de devrimi zafere ulaştırmanın, sosyalizmi gerçekleştirmenin bunun dışında bir yolu yoktur. Komünistler olarak bu bilinçle hareket ediyoruz; stratejik yönelimimizi olduğu gibi gündelik çalışmamızı ve mücadelemizi de bu temel önemde gerçeğe dayandırıyoruz. Parti ile sınıfın devrimci temellere dayalı örgütlü birliği, devrimin zaferinin biricik gerçek güvencesidir. Emekçi kitleler ancak bu sayede devrime kazanılabilir, devrim ancak bu durumda zafere ulaştırılabilir ve sosyalizmin yolu açılabilir.

Bugün hala sınıfın en ileri kesimleriyle birleşme mücadelesi veriyoruz. Sınıfın kitlesini devrimci hedef ve amaçlara kazanabilmenin bu ilk büyük safhasını geride bırakmak için çalışıyoruz. Bugün bu alanda düne göre her bakımdan daha ileri bir konumdayız. Sınıfın içindeyiz, onunla birlikte soluk alıp veriyoruz. Çok yönlü ve inatçı bir çabayla sınıfı devrimcileştirme mücadelesinde yeni yeni mevzilerle ilerliyoruz. Zor olan her zaman başlangıçlardır, biz ise başlangıcı başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Gerisi zaman, sabır, soluk, inat ve kararlılık sorunudur.

Bunların tümü ise TKİP’de fazlasıyla var.

Yaşasın proletarya devrimi ve sosyalizm!


Üste