Logo

Söz konusu olan basitçe edilgen bir seçmen desteği kayması olsa da yerel seçimlerle birlikte ortaya çıkan yeni tablonun siyasal sonuçları yine de önemlidir. Son on yıldan beridir AKP artık yalnızca hükümet değil fakat gerçek bir devlet partisi, elbette faşist ortağı ile birlikte devleti ele geçirmiş bir partidir. Ama yine de bugüne kadar, kendini tüm topluma dayatma...

» EKİM, Sayı: 333, Nisan 2024 (PDF)

Yerel seçimlerde tek adam rejimi beklenmeyen bir yenilgi aldı. Bu moral açıdan olumlu bir hava yaratmış olsa da, Taksim yasağı koşullarında bürokratların nasıl davranacakları bir sır değil. Sendika bürokratları güçlü bir basınçla karşılaşmadıkları durumda, Taksim çağrılarının arkasında durmayacaklardır. Zira “Taksim’de olacağız” açıklaması dışında 1 Mayıs’a dair...

Uzun bir dönemdir iktidarın çok yönlü saldırılarının öncelikli hedeflerinden biri kadınlar. Bunun gerisinde kadın hareketinin dinamizminden korkmaları var. Çünkü tüm saldırılara rağmen kadınlar mücadeleden vazgeçmiyorlar. Bu direncin ortaya çıkardığı ve...

Bir yanda dinci-faşist iktidar odağının aparatları (tarikatlar, cemaatler, gerici-faşist vakıf ve kurumlar), öte tarafta gerici düzen muhalefetinin her türden oluşumu adeta gençliğin üzerine çöreklenmiş durumda. Günümüz gençliği içerisinde...

Türkiye’de sol hareket-sendikal hareket ilişkisinin daha ilk andan itibaren çarpık bir şekilde geliştiğini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla sınıf hareketinin verili geriliği ve bizim örgütsel zayıflığımız koşullarında, bu tablo çok da kolay değişecek gibi değil. Elbette anlamsız ve gereksiz tartışmalardan uzak durmak durumundayız...

Bir sorun karşısında ilkelerimizi sıralamak, “böyle bakılmalı” demek, o soruna dair politika üretmek anlamına gelmiyor. Ama çoğu zaman bununla yetinebiliyoruz. Kitleleri harekete geçirmek istiyorsak, bizimle bütünleştirecek politikayı ve onları...

Olağan siyasal çalışma ve genel akışı içinde bir örgüt yaşamı, kendi başına kadrolaşmak için hiçbir biçimde yeterli değildir. Bunlar kuşkusuz partiye önemli bir kadro potansiyeli sağlarlar ve bunu belli sınırlarda şekillendirirler de. Fakat sorun asla buna indirgenemez. Bu kadro sorununu kendiliğinden bir sürece bırakmakla aşağı yukarı aynı anlama gelir...

Söylemleri a’dan z’ye işin özünde tarihsel anlamıyla “sosyal-demokrat belediyecilik” demek olan “belediye sosyalizmi” kapsamındadır. Hesaplarıysa ne edip edip birkaç ilçe ya da beldede elde edilebilecek sözde “mevziler” üzerinedir. Bu çerçevede söylemleri kadar girdikleri ilişkiler, yaptıkları pazarlıklar, başvurdukları yol ve yöntemler kendini...

» EKİM, Sayı: 332, Şubat 2024 (PDF)

Burada asıl sorun metal işçilerinin yeterli bilinç ve örgütlülük düzeyinden uzak olmasıydı. Metal işçileri sözleşmeden hoşnutsuz olsalar da, sendikal bürokrasiyi ve yasal cendereyi aşacak, fiili meşru mücadele hattını sonuna kadar savunacak...

Taban örgütlenmesine dayalı Greif işgali sendikal mücadeleye yeni ölçüler getirmiştir. Greif işgaliyle belirlenen çıtanın altında kalan her yaklaşım, bürokratik kastın bir parçası olmaya mahkumdur. Elbette işçileri çetin mücadelelere hazırlamak...

Greif, fabrika zemininde yoğunlaşan ve derinleşen bir çalışmanın pek çok açıdan yol gösterici bir örneği olmuştur. Sınıf çalışmasının fabrika zeminine oturması, komünist hareketin siyasal mücadele alanına çıktığı günden bugüne temel bir yönelim...

Son birkaç yılda ardı ardına gerçekleşen direnişlerin çoğunluğunda kadın işçiler ön saflarda yer alıyor, erkek işçilerle omuz omuza mücadele veriyorlar. Rosa Luxemburg’un o ünlü “hareket etmeyen zincirlerini fark edemez, zincirlerini fark edemeyen kendini...

Yaşamın her alanı bir direniş alanıdır. Bu yanıyla sınanmak, gündelik akış içerisinde devrimci kalabilmek, düzenin dayattığı tüm değerlerle savaşabilmek çok önemlidir. Bunu yapamayan bir devrimcinin çözülmesi için polise, savcıya, mahkemelere de ihtiyaç yoktur. Düzenin içimizdeki bağları, uygun koşullar oluştuğunda, illa ki devrimcinin ayaklarına dolanacak...

Mazlum dünyada, hangi ideolojik biçim içinde olursa olsun, ulusal baskıya ve zulme karşı direniş haklı ve meşrudur. Bu konuda bir tartışma olamaz. Tartışmalı olan, bu akımlar önderliğindeki bir hareketin ortaya ulusal demokratik sınırlarda olsun az çok olumlu bir çözüm çıkarıp çıkaramayacaklarıdır. Dinci ideolojiye dayanan akımlar yapısal olarak bu konum...

» EKİM, Sayı: 331, Ocak 2024 (PDF)

Dinci akımların önderliği bu direnişlerin kuşkusuz belirgin biçimde zayıf ve sorunlu yanını oluşturmakta, zamanında Vietnam direnişinin dünya ölçüsünde yarattığı türden bir devrimci etki ve yankının oluşmasını engellemektedir. Dahası Müslüman ülkelerin genelinde gerici akımların güçlenmesini kolaylaştırarak ayrıca olumsuz bir etkide de bulunmaktadır.

Kitle mücadelesi yoksa reformist sol çizgide bile bir parlamenter başarı şansı yoktur. Her ne kadar bu türden bir sözde başarı, tüm örneklerin açıklıkla gösterdiği gibi, kitlelerin mücadelesinin yarattığı birikimi boşa çıkaran bir rol oynasa da. Yani parlamenter hayalleri bile ancak sosyal mücadelenin, kitle hareketinin hazırladığı imkanlar üzerinden kurabilirsiniz.

» EKİM, Sayı: 330, Aralık 2023 (PDF)

Doğumunu, temel yapısal zayıflıkları ve halkçı kimliği üzerinden geçmiş devrimci hareketin çok yönlü bir eleştirisine borçlu olan partimiz, öte yandan bu aynı geçmişin devrimci kazanımlarına sahip çıkmak ve sınıf devrimciliği içinde anlamlandırarak geleceğe taşımak kararlılığı içinde olmuştur. Bu geçmiş devrimci hareketimizin ele alınışında, daha en başından açıklık ve...

» EKİM, Sayı: 329, Kasım 2023 (PDF)

Görünürde bu kez Rusya kendi emperyalist kaygı ve hesapları doğrultusunda Ukrayna’ya yerel bir müdahalede bulunmuştur. Gerçekte ise Ukrayna üzerinden ABD emperyalizmi ve Batılı emperyalist müttefikleri ile Rusya çok yönlü ve boyutlu bir savaş halindedirler. Ukrayna bu büyük çatışmanın yalnızca bir sahnesi ve Ukrayna halkı ise masum bir kurbanıdır.

Daha üçüncü gününe ancak girilmişken açığa çıkan gerçekler, sürmekte olan savaşın gerçekte ABD liderliğindeki emperyalist Batı bloku ile emperyalist Rusya arasında sürmekte olan bir savaş olduğunu kesinleştirmiştir. Batı emperyalizmi bir tek doğrudan asker göndermek dışında her bakımdan sürmekte olan savaşın içindedir ve açık bir tarafıdır. Ukrayna cephesi...

» Emperyalist dünya ve Ukrayna krizi (PDF) 
» The imperialist world and the Ukraine crisis (En) 
» Die imperialistische Welt und die Ukraine-Krise (De) 
» Die imperialistische Welt und die Ukraine-Krise (PDF)
» El mundo imperialista y la crisis de Ucrania (Es) 

» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/1
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/2
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/3

Parti Programı / Tüzügü

TKİP VI. Kongresi

<< İlk < Önceki 1-10 11-19 Sonraki > Son >>

TKİP V. Kongresi

TKİP IV. Kongresi

TKİP III. Kongresi

TKİP II. Kongresi

TKİP Kuruluş Kongresi